Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

tisdag 20 september 2011

Eskilstuna

Fotograf: AXEL WESTER.
Min barndomsstad! Ej från Panrnassens höjder
min hyllning går: ej skalelens rang jag har.
Jag ger blott varmt ett tack för forna fröjder,
för allvarsminnen ifrån äldre dar.

Du växer snabbt! De kära tummelplatser
för lek och ras man skonlöst rifver ner:
på gossens "lagfält" stå fabrikspalatser,
som minnesvårdar till vad ej finns mer.

Men hvad gör det, att gamla minnen svinna,
blott du, vår stad, går jämnt och lugnt framåt
till allas välfärd och att ära vinna
på mödans ofta något härda stråt.

Då skall ditt namn det sanningsord förklara,
att idogt värf, åt mannen adel ger,
och om ditt städ för adelsmärket vara
(ett mindre värdigt ofta nog man ser),

då skola passare och såg och slägga
sitt vitsord vinna af en yngre släkt,
som en beundrans lagerkrans skall lägga
på färdigt verk i lyckans morgonväkt.
30/10- 1901.

Dikt och bild hämtad ur
Eskilstuna i Vers och Vy av O B-N
Bergman, Oscar. Sign. O. B-N. (1878-

onsdag 7 september 2011

Sverige dränkt i ett hav av glömska

DICK HARRISON, professor i historia och författare sätter fingret på en svensk MINNESLUCKA. Harrison skriver "Genom att amputera det gamla Östsverige från vårt medvetande har vi tackat nej till tusen år av svenska historiska erfarenheter. John Chrispinssons nya bok lyfter fram fängslande men till stor del bortglömda historiska scenarier."  

Vist är det så både på det stora riksplanet som på det lokala planet. Svenskar i allmänhet är ett historielöst folk. Och vad gör åt det? Tyvärr mycket lite. När något skall göras så handlar det om mångkultur. Men var tar då den gamla historien vägen. Att vara stolt över sin historia förvägras alt fler.

Harrison skriver "Den glömda historien” formar sig, skavankerna till trots, till ett viktigt inlägg i den pågående debatten om historieämnets roll i samtiden. Det hävdas ofta att svenskarna är västvärldens mest historielösa folk, att den i och för sig lyckosamma bristen på krig och historiska trauman har frambesvurit en framtids- och framgångsdyrkan som fått historiekunskaper att framstå som irrelevanta eller till och med farliga. Den som läser John Chrispinssons digra volym inser att det finns fog för den uppfattningen." 

Historia var länge satt på undantag i skolan, nationalsång och flagga blev i traditionella skolavslutningar fel. 

Lokalt kan vi konstatera att "herrarna" som byggde Sverige nu skall ersättas med en ny historia som är formad i samtiden.  Tyvärr har vi många minnesluckor i den lokala historien. Några få kända figurer finns medan den stora mängden av personer som utfört stora insatser bleknar.

Hur står det till i Eskilstuna med den stora historien som ska delges de snart 100.000 invånarna?
Är värderingen av historien altjämt något som inte får  kosta?

måndag 5 september 2011

Digitalisering av dåtiden, historia.

Just nu påger ett arbete med att digitalisera fotografier, negativ och glasplåtar i Eskilstunas Stadsmuseums och stadsarkivets samlingar.
Framförallt handlar det om bilder med Eskilstunamotiv men även äldre porträttbilder samt samlingar från fotografer som varit verksamma i Eskilstuna, och det handlar inte bara om att scanna in bilder. Fotografierna är ofta inte i bra skick, ofta finns de kvar i sina upp till hundra år gamla förpackningar som måste bytas ut, rengöras och packeteras om i syrefria kuvert innan de scannas in.
- Sen ska man lägga in all information som man kan få tag i en databas. Ibland kan det ta upp till en halv dag tills man hittar något till ett visst fotografi, vilken person det är som är avbildad till exempel. Det är riktigt detektivarbete. Vi gör det här så att det blir tillgängligt, inte bara för personalen utan också för allmänheten, berättar Susanne Nickel, projektledare på digitaliserings- och registreringscentralen.
Målet är att drygt 2 000 bilder ska scannas in och spåras.
Lyssna: "Det är riktigt detektivarbete"

Maria Iwerbo

maria.iwerbo@sr.se
016-16 16 86