Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

måndag 23 april 2012

Frälsningsarmén på knäÅr 1891 kom Frälsningsarmén till Eskilstuna.
Kapten Hanna Andersson hade fått order att ”öppna eld” i vår stad och som ledningen skrev; Slå dom trilskande smederna i huvudet med Guds hammare.

I vår tid är samfundet Frälsningsarmén, en stark nationell rörelse vilande på en internationell grund. Eskilstuna har en lokal kår med regelbundna gudstjänster, sångstunder, allsång och besök på sjukhus, äldreservice mm. Frälsningsarméns sociala verksamhet är genom i Frälsningsarméns Rådgivningsbyrå.

Frälsningsarmén samverkar med kommunen, myndigheter, samverkansorgan om missbruk, äldreservice och frivilligarbete. Därtill med frikyrkor och Svenska kyrkan samt andra föreningar och organisationer. Frälsningsarmén har ett välordnat arkiv öppet för forskning.

Second hand-kedjan Myrorna omsättning 2011 var 232 miljoner och delade ut 47,7 miljoner kronor till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Läget i Eskilstuna är att Frälsningsarmén inte längre kan hantera antalet hjälpsökande utan tvingas hålla stängt för att utreda situationen.  Ingen går till Frälsningsarmén om man inte måste. Det här är inte alls bra, säger Lennart Pettersson organisationens verksamhetsansvarige säger till Folket att han är oroad över utvecklingen.

2012 började chockartat, redan under de två första veckorna efter julledigheten fick Frälsningsarmén i Eskilstuna 55 nya sökanden som ville ta del av matcheckarna och samtala om sin ekonomiska situation. Något så dramatiskt  har jag inte varit med om förut. Något har hänt i vår kommun, säger Lennart Pettersson till tidningen.

Frälsningsarméns resurser är begränsade då man inte får något statligt bidrag och kommunen har vid olika tillfällen varit tveksam för stöd. För att få tid till att se över situationen tillsammans med socialtjänsten stängde Frälsningsarmén sin lokal i den 14 april 2012. Då stod tio personer och väntade på att bli insläppta. Lennart Pettersson menar att reaktionerna är starka och att folk är irriterade. Nu har Frälsningsarmén stängt till den sjunde maj 2012.

Frälsningsarméns verksamhet behövs. Den sociala nedrustningen i Sverige under de 6 år som Alliansen lett landet visar på vad som händer med de svaga i samhället. Skattesänkning och ett allt mer personligt ansvar leder till att allt fler inte klarar av sin situation. Vad är då Alliansens lösningar värda med utförsäljning, privatisering, avdrag och skattesänkning?

Eskilstuna har även en betydande invandring som även den ställer större krav på hur resurserna fördelas i kommunen. En frivilligorganisation som Frälsningsarmén kan inte själva ta den stora ansvaret för människor som inte faller in i ramarna. Så vem ska ta ansvar idag när de ideella inte längre kan och orkar.

Historien verkar upprepa sig 120 år efter 1891! Ska Frälsis blåsa till strid eller lägga hatten på hyllan? 

Är fler kommunala socialsekreterare lösningen?

Svaret verkar vara nej.  Enligt ansvariga politiker så är de som ansöker om försörjningsstöd slarviga med ansökningarna och söker för få arbeten.


Fakta /Arbetslösa i Eskilstuna
6 574 eskilstunabor var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd under mars 2012. En ökning med 5,2 procent sedan mars 2011.

 

Inga kommentarer: