Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

lördag 12 maj 2012

Arbetarrörelsens historia

Stacks Image 211

http://www.sehistorien.org/index.html

Verksamhetsidén är att göra en värdefull arbetslivs- och arbetarrörelsehistoria med fokus på Eskilstuna tillgänglig via en databas.

SeHistorien letar fram arkivmaterial som bearbetas för målgrupper inom forskning, journalistik, folkbildning, arbetarrörelse, och för allmänheten. 

Historien beskriver ofta den styrande lilla gruppen medan de många som gör jobbet ofta blir anonyma. Ett lovvärt initiativ då beskrivningen av de många arbetande har en mindre framträdande plats bakom de personer som haft en enskilt inflytande vunnen genom samhällsställning eller kunnighet.

Inga kommentarer: