Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

söndag 23 december 2012

Eskilstuna 22 12 2012

Promenaden börjar med Kloster kyrka i snöglop.
Denna dag, dagen efter att jorden förväntats gått under finns den kvar. Det snöar och är dimmigt. Ingen dag att ta skarpa bilder. Då staden ändå finns kvar kan det ändå vara intressant att fotografera den som ett bevis på att den finns.
Nybron i snö!

Kriebsensgatan
Kungsgatan med 21.an och Rydströmska Palatset byggdes år 1886 efter ritningar av arkitekt C A Flodqvist. Byggnaden är ett s k. "citypalats" med affärer i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Originalbild.
Fristadstorget och kassar
Bibel och böcker för törstande!

Port Strandgatan 7, kö för törstande av annan sort

Torghandel. År 1867 bytte Fristadstorget namn till Rinmanstorg för att bättre ära minnet över fristadsdirektören och bergsrådet Sven Rinman. År 1907 byttes namnet återigen till Fristadstorget, men i folkmun levde Rinmanstorg långt därefter.
Stadshus och bank till höger. Stadshuset ritades av arkitekt E Befwe och invigdes den 18 november år 1897. Originalutförande.
Fristadstorget med Öbergska huset i rött, huset byggdes efter ritningar av arkitekt Emil Befwe år 1898. Om- och tillbyggt efter ritningar av arkitekt Frej Klemming år 1929.

Tekniska skolan uppfördes efter ritningar av arkitekt Emil Befwe år 1883 i nyrenässansstil med klassicistiska inslag. Tredje våningen tillkom åren 1905-1907.  Elevförbund

Centrala verkstadsskolan "bortre delen" uppfördes år 1946, numera komvux
Inflyttning i den äldsta läroverksbyggnaden - annexet - skedde år 1885. Den uppfördes i nyrenässansstil efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. År 1915 grundlades en ny läroverksbyggnad intill den gamla i vilken man flyttade in år 1917. Arkitekt var Emil Befwe. En tillbyggd flygel utmed järnvägen invigdes år 1935. En ny institutionsbyggnad av arkitekt G Lettström invigdes år 1955. Skolan blir statligt år 1928 och därefter samläroverk. Den ändrar då namn till Eskilstuna högre allmänna läroverk. År 1965 förvandlas läroverket till S:t Eskils skola.
Fors kyrka med sitt lutande torn. Den första kyrkan var en stavkyrka i trä. Den ersattes på 1000-talet av en romansk stenkyrka, av vilken norra och västra väggen finns kvar. Kyrkan har byggds om och till flera gånger under 1600- och 1700-talet. Omkring 1700 uppfördes det loheska gravkoret på norra sidan, senare användes som sakristia. Kyrkan är byggd på sumpmark vilket ledde till sänkningsskador i murverket och gjorde flera restaureringar nödvändiga under 1800- och 1900-talet.Panorama över ån och gamla staden, Köpmangatan.

Gamla staden med det vackra Stockholmshuset från 1898 i rött. Till vänster om det Åhlenska huset 1890 och det vita huset i tre våningar, stadens första höghus.

Köpmangatan
Julskylt Köpmangatan


Rullator i snömodd, Köpmangatan

Vy från Rådhustorget mot centrum. År 1702 färdigbyggdes ett litet tornförsett rådhus vid Gamla stadens torg. Tornet var inte bara prydnad, utan användes av nattvakten som en lämplig utsiktsplats. År 1768 flyttades rådhuset ett styck bakåt för att förstora torget, som från den tiden kallades Rådhustorget. År 1851 stod ett nytt rådhus färdigt, sedan det gamla trähuset flyttats och blivit bostadshus vid Rademachergatan.
Skandiahuset med sitt torn byggdes år 1895 efter en ritning av arkitekt Valfrid Karlsson. Typen kallas "citypalats" med affärer i bottenvåningen och kontor och bostäder i de övre våningarna.

Rådhustorget


Kungsvägen från, Rådhustorget


Kloster Kyrka från Stadsparken

Inga kommentarer: