Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

tisdag 18 februari 2014

Hur tänker ni nu?

Hur tänker bortgångna människor? Bild Olle Forsslund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 om en ny reviderad version av handlingsplanen "på spaning efter jämställdheten 2011-2015". I handlingsplanen finns åtta målområden som syftar till att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster till flickor och pojkar, kvinnor och män.
I handlingsplanen finns också mål för att utveckla Eskilstuna kommun till en ännu mer jämställd arbetsgivare för kvinnor och män.
"På spanning efter jämställdheten 2011-2015", innehåller förklaringar av viktiga ord och begrepp med koppling till jämställdhet. Den beskriver hur Eskilstuna kommun har arbetat med jämställdhet sedan 1970-talet och fram till idag. Det finns dessutom en faktadel som beskriver kommunens verksamheter i lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik.
Jämställdhet ska alltid belysas vid planering, utformning och uppföljning av kommunens tjänster och service. De beslut som fattas i nämnder / styrelser och i förvaltningar / bolag ska alltid vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv.
Handlingsplanens mål ska omsättas i konkreta mätbara delmål i verksamheterna och följas upp. Samtliga nämnder och styrelser i Eskilstuna Kommunkoncern ska inom sitt ansvarsområde genomföra och följa upp handlingsplanens mål.

Frågan är vad tänker de som arbetar med jämställdhet när en sådan bild som ovan används?

Inga kommentarer: