Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

fredag 5 december 2014

En historisk högersväng!

Vid fullmäktige i november 2014 talade alla inblandade vänligt och förstående till varandra. Den ende som avvek från ordningen var Maria Chergui från vänsterpartiet som i sedvanlig ordning talade om hur förträfflig just hon var i det politiska maktutövandet.

Sedan hände det oväntade. Den tilltänkta majoriteten S-MP-V upplöstes. Besvikelsen från Vänsterpartiet efter 20 år  i majoriteten visar inga gränser. Miljöpartiet inser sakläget och går i opposition. Överraskningen var att högern och bondepartiet efter nära hundra (94) års frånvaro återkom till makten, nu tillsammans med Socialdemokraterna. Den nya maktkonstellationen blir S-M-C. Ett 67 punkts långt program lades fram som i stora delar förändrar inriktningen på det politiska maktutövandet i Eskilstuna.

Nu är det upp till bevis om det blir en förändring till det bättre!


Inga kommentarer: