Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

tisdag 20 september 2011

Eskilstuna

Fotograf: AXEL WESTER.
Min barndomsstad! Ej från Panrnassens höjder
min hyllning går: ej skalelens rang jag har.
Jag ger blott varmt ett tack för forna fröjder,
för allvarsminnen ifrån äldre dar.

Du växer snabbt! De kära tummelplatser
för lek och ras man skonlöst rifver ner:
på gossens "lagfält" stå fabrikspalatser,
som minnesvårdar till vad ej finns mer.

Men hvad gör det, att gamla minnen svinna,
blott du, vår stad, går jämnt och lugnt framåt
till allas välfärd och att ära vinna
på mödans ofta något härda stråt.

Då skall ditt namn det sanningsord förklara,
att idogt värf, åt mannen adel ger,
och om ditt städ för adelsmärket vara
(ett mindre värdigt ofta nog man ser),

då skola passare och såg och slägga
sitt vitsord vinna af en yngre släkt,
som en beundrans lagerkrans skall lägga
på färdigt verk i lyckans morgonväkt.
30/10- 1901.

Dikt och bild hämtad ur
Eskilstuna i Vers och Vy av O B-N
Bergman, Oscar. Sign. O. B-N. (1878-

Inga kommentarer: