Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

fredag 8 december 2023

Byggherren FL i Eskilstuna nära konkurs.

November 2023 försätts tre av koncernen FL-byggbolag i konkurs.

Eskilstunas största byggherrar, Holger Frense, som på egen begäran har valt att försätta tre av sina bolag i konkurs. Det handlar om bemanningsfirman FL Montage, fabriken FL-Prefab och byggbutiken Staring. Enligt tingsrätten beror det på att ”företagen inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller”.

Störst av de tre bolagen är FL-Prefab, som har 44 anställda och ska ha drabbats hårt av minskad efterfrågan under det senaste året. FL Montage har 12 anställda och hyr ut personal till andra företag inom koncernen. Butiken Staring har två anställda. Efterfrågan i byggandet har gått ner med 90 procent, det handlar om tre typiska konkurser anno 2023.

FL-bygg, ett annat av Frenses bolag, hamnade i strålkastarljuset för ett år sedan. Byggföretaget stod bakom ett kritiserat byggprojekt i Eskilstuna som kantades av ständiga problem och som utnämndes till ”Årets sämsta bygge 2022” av Byggnadsarbetaren

FL-koncernen består i av 23 företag inklusive degtre bolag som nu har försatts i konkurs. Moderbolaget Frense Holding hade en omsättning på knappt 294 miljoner kronor under 2022.

FL har i dag två stora byggprojekt i Eskilstuna som totalt omfattar över 350 hyresrätter. Efter två år står ett bygge halvklart i Norra Årby. Hur stor är risken att det blir försenat?

Norra Årby var ju det stora prestige- projektet i Eskilstuna. Förtäring nära centrum.


 


onsdag 1 november 2023

Vindkraft i Eskilstuna snart i drift

31.102.023 Nio turbiner resta
13.10.2023

31102023 är alla 9 verken resta.

 

 
Så var det omstridda projektet rest! Den som cyklar till Sundbyholm har säkert lagt märke till att vinden ständigt är närvarande, något som observerats av de som investerar i vindkraft. När byggnationerna är i det närmaste klara går det att skaffa sig en överblick över hur de påverkat omgivningen. Från Mälarvägen dyker möllorna upp och blir helt dominerande.  Jäders kyrka som kan ses i horisonten har länge ståt ensam har nu fått konkurrens som landmärke. 

Vindkraften har blivit den billigaste nyproducerade el-tillskottet följt av storskaliga solpanels anläggningar. Utvecklingen är sådan att vi med tvång tvingas lämna oljesamhället för något mer hållbart. Den tekniska utvecklingen har visat att det är möjligt. Någonstans får vi acceptera den förändring som blir, fast för många så känns det bekvämast att fortsätta som förut. 

Redan på 1970-talet talades om den annalkande katastrofen. Sedan dess har den hela tiden förnekats. Den överskuggande fråga är om vi ska fortsätta ropa på tillväxt och medvetet köra över stupet mot avgrunden, och sedan säga hoppsan.  Eller ska vi stanna före och bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart? 

torsdag 19 oktober 2023

Dumhet, sälja energiverket EEM?

Ska Eskilstuna sälla sig till de kommuner som avyttrat sin energiverk? För de kommuner som tidigare gjort det har det lett till  ökade kostnader för kommuninnevånarna så att ordentliga vinster kan utdelas till köparen. 

Varför släppa kontrollen över en så viktig produkt? Är det bättre för klimatet att någon aktör utan politisk styrning tar över?

Är det moderatviljan som slår igenom? Privatisera och vinstmaximera.

torsdag 21 september 2023

Tankar kring kärnkraft i Eskilstuna!Den styrande majoriteten S+M  talade sig positiva till att etablera kärnkraft i Eskilstuna. Först tolkade jag det som ett skämt men sedan funderade jag på möjligheten.

En etablering borde lämpligen liggs nära vatten. Hyndevad, Skogtorp, Strömsholmen, Torshälla Nyby eller Mälaren.

Hyndevad, Skogtorp eller Strömsholmen kan tänkas att de folkliga protesterna blir högljudda. Vid Mälarstrand kan det finnas någon plats som kan vara lämplig. Klart lovande är Gränges Nybys gamla stålverksområde. Ett mindre antal fastigheter får lösas in i Torshälla Nyby och Roxnäs.  Givetvis under protester men görligt.

Här kunde ivrarna satsas på kärnkraft. Fallet vid ”graven” kanalen genom Nyby har en fallhöjd som vid konstruktion av reaktorn kunde användas för att infria kravet på oberoende passiv kylning av anläggningen  vid driftproblem.

Men tänk efter. Studsvik Tech Park Nyköping som ligger intill naturreservatet Stendörren och vid Östersjön. Parken är två kvadratkilometer stor och skyddsobjektet är 80 hektar. En hektar är 100x100m. Om lika stort skyddsområde skulle tillämpas 900x900m. Nyby industriområde är ca 400x500m omgivning mest åkermark, men en bit av Roxnäs  kan hamna inom skyddsobjektet. Och så  bort med nuvarande verksamheter. Och tänk på alla som högljutt kommer att skrika om fallande villapriser i området.

Så hur tänkte majoriteten när de gladeligen ställer sig positiv till kärnkraft. Var det för att ni liksom jag inser att ett bygge i kommunen är ytterst svårt att genomföra och ett gatt ”JA” är till intet förpliktigande mer än politisk (S+M) retorik.

söndag 17 september 2023

Energi för Eskilstuna


    Nya tider, framför alt handlar det om nya tider för ENERGI!

ESKILSTUNAS industrihistoria handlar om förbränning av kol. På färglagda bilder från 1900 - talets inledning ser vi mycket röda himlar när solen går upp eller ner. Nu vet vi varför himlen färgades röd, skräp i luften (sot) från kol. Kraftutvinningen från Eskilstunaån från Skogstorp till fallen i Torshälla har allt från vattendrivna kvarnar, hammare och fram till elproduktion byggt industriutvecklingen. Eskilstunaån har en teoretisk energikraft på 9 MWh, idag är hälften utnyttjat i kraftverken.

Idag är suget av el sort, allt ska elektrifieras för att hantera den skenande koldioxidhalten i luften.

Utbyggnad av vindkraft är en betydande del att öka tillgången på el. Nu har vindkraften anlänt till Eskilstuna, och en ny tid inleds. Kraften från Kafjärden och planerad vindparker kommer att mångdubbla den el-produktion vi har inom kommunen.

Det ska även påpekas att de solpaneler som med rasande takt växer på villataken visar även det att en ny tid är här. Det är många som drar sitt strå till hanteringen av klimatkrisen.

 

 

fredag 12 maj 2023

Folkesta, från villaområde till industrimark

Folkesta Ö avskogat 11.05.2023
 

Historien sträcker sig fån järnvägsstation för Torshälla stad till logistikområde. Området var före 1950 en del av Torshälla landskommun.

I en studiecirkel i ämnet historia redovisar Hällby Brunns Hembygdsförening 2013 den då rådande situationen över Folkesta. Länk till en grundlig beskrivning av Folkesta.

https://filer.hembygd.se/hallbybrunn/uploads/files/2020/01/Folkesta%20en%20ort%20i%20f%C3%B6rvandling%20version%207%20dag%20version%202013-11-15.pdf

När handelscentrumet i Folkesta kom till inledes expansionen av handels- och industriområde. 2016 började slaget om Folkesta villaområde. Några boende  tog upp kampen mot kommunens planer på att omvandla bostadsområdet till industrimark. Sanning och säga så vinner i längden alltid kommunen.

2018 Försöker de kvarboende  stoppa rivningen och stämmer Eskilstuna kommun. De ville få svar på om kommunens agerande var lagligt. Hella processen kommer att fördröja kommunens planer.

Till slut flyttar de sista boende 2022 från området och de kommunala planerna kan förverkligas.

Förändringen är omfattande. För en kommun som  börjar få en ny identitet som logistikcenter är omvälvningarna betydande.

Folkesta kring 1930. Villastaden har inte etablerats.

 

Folkesta 1990-talet


Folkesta station 1920/30-talet

Folkesta stationsområde 2023.07.12

Folkesta 2023.07.12 Den tidigare villabebyggelsen och trädgårdarna utraderade.

MG real estate har optionsavtal om att köpa 113000 kvadratmeter mark i Folkesta för att bygga två större lagerbyggnader med kontor.


tisdag 7 februari 2023

Politiker lägger svansen mellan benen!

Politiker lägger svansen mellan benen! Vad betyder et ja när det saknas substans bakom svaret? Vänsterpartiet skriker högt men svamlar vidare. Jimmy Janson säger ja till kärnkraft men tror inte att Eskilstuna är en lämplig plats. Vad säger Moderaterna?

Säga ja till något som S/M inte tror på, är det politiker svar?