Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

Kvicksund en skärningspunkt

 Kvicksund


Landsvägs- och järnvägstrafik går här över Mälaren.

Bilder över Kvicksund

Bilder brobygget 1922 - 1925

Järnvägshistoria 1940-tal

Rivning av Värdshuset

När slupen Anna sjönk! Se bilder och historia.Bro från 1924, den största svängbron i Norden. Den är utförd i två rörliga spann om vardera 38 m. samt ett fast spann om 18 m. Samtidigt har Kvicksunds bangård höjts med 3 m. för att ge utrymme mellan bron och vattenytan för mindre båtar. Detta arbete utfördes åren 1924 - 1925.
OFWJ engine No. 1
Den 17 nov. 1875 framkom det första lokomotivet till Eskilstuna, hälsat med jubel. 
Bro från 1873. 1mars 1876 rapporterades, att skenor utlagts hela vägen mellan Oxelösund och Kvicksund samt från Valskog omkring 1/4 mil. Detta år anhöll styrelsen hos K. M:t om förlängning intill den 31 dec. 1877 av den tid, inom vilken besiktningen skulle ske. Till stöd för denna begäran framhölls, tvister med ortsbefolkningen pågått under mer än ett år om broarna vid Kungsör och Kvicksund. K. M:t medgav uppskov med järnvägens öppnande till den 31 dec. 1876.


Tegelbruket

Repfärjan 1920-talet