Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

Kontakt redaktionen

Digitalen är i sig inget heltäckande dokument om de historiska händelserna i Eskilstuna - Torshälla och Rekarnebyggden. Arkiv och samlingar är värda att bevara fast numera har vi fått andra andra former att visa vad som finns i arkiv och minnen. Den digitala möjligheten att på mikrosekunder nå ut världsvitt gör det möjligt att öka tillgängligheten till kunskapen om vad som finns bevarat.

Digitalen är redaktörens amatörmässiga fermentation av olika händelser i historien.  Dock fragment som göms i skrifter som allt mer faller i glömska.  Att göra material  som förhoppningsvis saknar upphovsrättsliga ägare tillgängligt digitalt är en välsignelse för de kunskapssökande som inte självklart finner det i sin fysiska form. 

Redaktören har givetvis vävt in sina personliga vinklingar över vad som har hänt och i undantagsfall händer i nutid, förhoppningsvis kopplat till historiska händelser.

Sidan tar emot lokalhistoria på e-post  ees@leht.se, Esternas Arkiv i Eskilstuna.

Inget är för obetydligt att ge en bild av historien.
Red.