Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

söndag 16 oktober 2011

Amanda Zetherström

Carl Söderberg öppnade en storstilad rörelse i början av 1860-talet. Satsningen var troligen för stor och den gick omkull. Redan sommaren 1864 övertogs ateljén av mamsell Amanda Zetherström.
Samtidigt inflyttade Amandas Bror från Uppsala G. F. J. Zetherström. Brodern hade yrkesbeteckningen
fotograf och stannade till 1868 då han flyttade till Sydamerika.
Johanna (Jeanette) Zetterberg

Många av våra första fotografer var damer, och det vara djärvt att på ateljen ta emot främmande herrar.
Bland Mamsell Zetherströms arbeten finns en vederhäftig realism, god personinstruktion, varierande uppställningar och kompositioner på hennes bilder.

Hon har tagit bra porträtt av Direktörskan Johanna (Jeanette) Zetterberg.
Per Carl Malm

Porträttet av Per Carl Malm blir i mamsell Zetherströms tolkning bilden av en vänlig men bestämd doktor att lita på. I rapporter till Kungl. Sundhetskollegium vid 1800-talets mitt ger Malm skrämmande skildringar av livet i staden Eskilstuna " runt om garnerad med brännerier", den stora barndödligheten och annat elände. Han var omtyckt i staden när han lämnade den 1868.

Amanda Zetherström flyttade 1878 till Härnösand. 1877 stod hon ännu som aktiv fotograf i Beskows stora adresskalender för Eskilstuna. Nu hade hon en svår konkurrent i mamsell Hanna Gråberg, som under tre decennier var stadens ledande fotografist. Amanda Zetherström gav sitt bästa under 1860-talet under eskilstunafotots barndom. Hennes och Carl Söderbergs ateljevåning med de små rummen hade stor betydelse för att dokumentera stadens folk.

Inga kommentarer: