Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

torsdag 28 april 2011

Personer1867 den 28 Februari testamenterade enkefru direktörskan Johanna (Jeanette) Fredrika Zetterberg, född Sundin, 
till Fruntimmersföreningen härstädes kr. 5,000 - räntan användes till kläder åt fattiga barn;
till Eskilstuna, Klosters och Fors barnhem kr. 2,000;
till Eskilstuna stads fattigvård kr. 2,500 - räntan utdelas hvarje julafton till 5 a 10 personer;
till Eskilstuna elementarläroverk kr. 5,000 - till premiefond;
till tekniska skolan k. 5,000, till premiefond, räntan användes till smidesindustriens gagn och såsom ett minne af direktören Christoffer Zetterberg;
till sjukvården i Eskilstuna kr. 50,000. till Eskilstuna stad i och för uppförandet af en bro öfver ån vid. Rådhustorget kr. 50,000; samt återstoden af förmög8nheten, sedan diverse donationer till enskilde utgått, till en kyrkobyggnadskassa för Eskilstuna stadsförsamling. Denna fond uppgick ,den 31 Dec. 1900 till kronor 214,053: 49.
Direktörskan Zetterbergs af Hilda Lindgren år 1877 målade oljefärgsporträtt uppsattes af lasarettsdirektionen i mottagningsrummet å lasarettet. Å plinten finnes inskriptionen:
"Jeanette Zetterberg, Lazarettets och Eskilstuna samhälles välgörarinna".


Eskilstuna barnkrubba Nygatan-Careliigatan


I huset till  höger, det låga vita, på bilden å barnkrubba föddes år 1866 målaren Gustaf  Albert Andersson. Död 1905 i Paris som Gustav Albert. Albert hade 1877 begivti sig till Nordamerika för att söka lycka. Efter tre år därstädes hade han emigrerat tillbaka till den gamla världen. och bosatte sig i Paris. Albert bröt igenom med franska landskap, fick sälja till franska staten och efter sin död även till den svenska - en flodutsikt från Osiedalen som inköptes på inrådan av landsmän i Paris men som föga motsvarade förväntningarna.
Källa Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet / 2


Bilden finns i Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Ny bok om landskapsmålaren från Eskilstuna

Före detta museichefen i Eskilstuna, Göran M. Silfverstolpe har skrivit ännu en bok "Albert, En landskapsmålares odyssé."
Ny bok om landskapsmålaren från Eskilstuna GÖRAN M SILFVERSTOLPE med sin nya bok om Eskilstunakonstnären Gustave Albert. När Göran M. Silfverstolpe först kom till Eskilstuna för 50 år sedan, väcktes intresset för Gustave Albert och hans ljusa, impressionistiska stil. I den nya boken beskrivs Gustave Alberts liv som konstnär under senare delen av 1800-talet. Gustave Albert kom från Eskilstuna och hette egentligen Gustaf Albert Andersson. Han var till största delen verksam i Frankrike, där han också avled 1905. Göran M. Silfverstolpes bok är rikt illustrerad med många av konstnärens verk. De flesta av dessa är mariner; -Albert skulle alltid ha med vatten på sina tavlor, enligt ett citat ur boken. På bokens framsida finns ett porträtt av Gustave Albert, målat av vännen och kollegan Herrman Norrman 1887. Albert hade året innan gjort motsvarande porträtt av Norrman. Boken, som är både intressant -och vacker- har kommit till med hjälp av anslag från Stina Sundströms fond. Utgivare är Eskilstuna Muséer. På Eskilstuna Konstmuséum iordningställs just nu ett särskilt rum med verk av Gustave Albert.

Gunilla Boussard Hallgren
Källa Tidningen Folket  Publicerad 14 december 2000
Alexius. Ett orginal som begåvats med eget vykort.

Kortet är daterat 1904. Bilden från Köpmangatan 13 med stenhuset Köpmangatan 15 i bakgrunden.  På kärran finns em modell av ett hus. Alexius finns på fler bilder bla. en på Rådhusbron. Skomakarskylten på trähuset är troligt Skomakarmästaren C.F. Lindholm på gård nr 221, nuvarande Kv. Vitsippan 4

 

 

 

Höj blicken mot gamla Sparbankshuset.
Smeden ger oss den första bokstaven: S. 
P som i Plåtslagare. 
Arkitekten  A. 
Repslagare börjar på R
B serveras av Bagaren.
Apotekaren  A. 
Nattvakten- bokstaven N. 
K- illustreras av en Krukmakare. 
Initialerna av åtta reliefer av Carl Fagerberg. 
bildar ordet SPARBANK.

Otto Nilsson öppnade i början på 1902 ett konditori vid Rinmanstorget mer känt under namnet "Kondis-Nisse". 1933 övrtog fru Andersson rörelsen och gav det namnet Konditori Linden. Hon drev det fram till 1944 då Valborg Bergström övertog verksamheten.

Otto Nilsson (Kondis-Nisse) har öppnat konditori i Fristadstorget 7. Han annonserar i adresskalendern: Otto Nilsson Konditori, Rinmans torg 1 (som Fristadstorget hette vid denna tid), Eskilstuna – Rikstelefon 240 – rekommenderar sig i allmänhetens benägna hågkomst med allt hvad till ett första klassens konditori hörer. Specialité: Krokaner, bakelseuppsättningar och finare efterrätter.

Otto Nilsson (1870-1934), känd som Kondis-Nisse, och med konditori i Fristadstorget 7, börjar 1911 samla autografer. Han blir stadens förste (och främste) autografjägare och i ”Gyllene Boken” kommer med tiden de flesta av Sveriges största dåtida kändisar att skriva sina namn. Bl.a. prins Oscar Bernadotte, Gösta Ekman, Margit Manstad (1929), ”Bullen” Berglund (1931), Carl Ekman (stadsminister 1926), Fritz Lagerheim (1926), A. Nimzowitsch (se år 1922), Anton Johansson (1928), Yngwe Andersson (1928), Acke Bergqvist (1928), Verner von Heidenstam (1917 och 1921), Sven Hedin (1917), Eric Abrahamsson, Lennart och Karin Bernadotte, Ivar Starkenberg (1925), Oscar Jacobsson (1925), Ivan Oljelund (1925), Pauline Brunius (1929), Carl Barcklind (1929), Margit Rosengren (1931), Kar de Mumma (1931), Tollie Zellman (1931), Eva Dickson (1931).

En dialektal berättelse om Otto Nilsson


Porträtt från Södermanland Nättidningen Rötter


Inga kommentarer: