Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

torsdag 27 oktober 2011

Filmer Eskilstuna

Filmklipp från Eskilstuna

 
Svenska veckan 1911, ett evenemang som gjorde reklam för svenska varor, i Eskilstuna våren 1911. 


Gångtävling 1928  

   Badhuset 1933

    
VM i Skridsko 1950                                       
Jättesyjunta 1958  

         Reveljen 2010  
Carl Gustafs Stads Frivilliga Skarpskytteförenings Musikkår bildades 1861 och hade vid bildandet sin huvudsakliga uppgift att marschera i täten för skyttarna och deras familjer till skjutbanan. Det var då Reveljmarschen uppstod. Reveljmarschen lever fortfarande till glädje för alla eskilstunabor. Skyttemusikkåren som den heter i dag, går sedan 1861 den första söndagen i maj sin traditionsenliga Revelj.


Inga kommentarer: