Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

söndag 27 maj 2012

Eskilstuna Spritförsäljningsbolag priskurant

Den som är storkonsument erhåller 10 procents rabatt.
Det skulle vara att få vid dagens spritförsäljning!


Inga kommentarer: