Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

lördag 26 januari 2013

Torshällabilder

 Nedanför Holmberget ligger den s.k. Holmstugorna från 1700-talet.
Den ena är en dammvaktarestuga och den andra ett hem får gamla. Kring 1950.Vykort över Torshälla gavs ut av flera lokala förlag. Bland dem kan nämnas förlag som Georg Nyström, Rydbergs Bok- och pappershandel, Förlag Julius Eriksson och Förlag Anna Lindskog.
De fyra översta bilderna kommer från Anna Lindskog som med säkerhet var verksam under 1940-talet.
Bellmanbysten

Flora paviljongen 1945
Storabron och Byxhörnet
Vinter Bellmanslinden till höger.


Georg Nyström på Holmberget 1920-talet

Förlag Julius Eriksson, Utsikt från Lundberget före 1910

Holmens mekaniska 1903.  1867 tar Ernst Stridsberg  
över Holmenanläggningen efter Johan Thermaenius  och 
grundar där en sågfabrik. 1888 grundar  A.W. Ingelsson och 
C.D. Mathiesen Holmens gjuteri & mekaniska verkstad.   
Holmens ägs efter 1889  av Nyby Bruk.


Stora gatan 1940-tal.

Stora gatan 1916, Torshälla stad anskaffar 
1900 fotogenlampor till stadens gator.

Ett handmålat kort av Stora gatan före 1900. Observera att fotogenlyktor ännu ej
finns med på bilden. Dessa sattes upp först 1900. Se bilden från 1916 med sin
vackra fotogenlykta fäst på det röda huset.

Rådhus före 1944 med C A Nilssons  långa magasinsbyggnad 
och  polishuset längst till höger. Fotograf  Olle Forsslund

Inga kommentarer: