Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

söndag 7 juli 2013

Torshällas bro med anor

Bron över Torshälla ström har en lång historia. Nu ska den gamla bron från 1880-talet rivas och ersättas med en modern bro i betong. Brogatan förbi Stadskällaren ned mot bron  sänktes 1848. Bygget av den nya bron över strömmen vid Torshälla beslutas år 1877. Den 12 juni 1880 gillas den plan som fastställts för den nya bron i Torshälla av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Den 12 juli 1881 öppnades bron för trafik. 
Hur många är det som minns den skrämmande bron från barndomen? Träbeläggningen var hal i regnet och det skakade betänkligt när bilarna for över bron. 

Efter att bron i omgångar reparerats och förstärkts  blir det nu efter en tid då bron rivs och en ny bro byggs.

 
1600-talets dröm! Ur Suecia antiqua et hodierna.

Kyrkotornet byggdes 1612 brann ner 1873.
Kyrkan efter renovering 1880-talet.
1900, C A Nilssons järnhandel ej färdigbyggd. Ali Anderssons vindverk står på Oxbacken

Kring 1910, C A Nilssons  färdigställda järnhandel med pampig kölbåge i gaveln
Efter 1933 då kraftverket byggdes.
1920-tal
1930-tal tegelhus i byxhörnet.
Stadskällaren efter 1937 när hotelldelen byggts till. Bron med träbeläggning.
1942 Liljans krog

Före 1955 Bellmanspilen till höger
Före 1955
1955 innan Liljans krog rivs. Foto Einar Nordvall.
Översikt 2005C
2012 en vinterbild
20/12 2012 Vinterbild

2013 Rivningen påbörjad.

2013 från Husberget


2013 ankare framför Stadskällaren

2013


2013

2013 från Stadskällaren.

Bron efter 1939 före 1946. Bil med gengasdrift svänger av bron.
Brostolparna på kan sommartid ses framför rådhuset där de gör tjänst som avspärrning.
Brostolpe framför Liljans krog


Inga kommentarer: