Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

tisdag 8 maj 2012

Kantorpsgruvan
Nära  Sköldinge mellan Katrineholm och Flen, ligger Kantorpsgruvan


Malmbrytning i Kantorpstrakten påbörjades på 1820-talet. Oscarsgruvan och Skalundagruvan var redan i drift när gruvdriften började på allvar i Kantorpsgruvan 1866. Ägare var Finspångs styckebruk. År 1889 bildade Kantorps Gruvaktiebolag som blev dotterbolag till styckebruket.

1913 övertogs gruvorna i Kantorp av Boxholms AB och ett nytt anrikningsverk byggdes. En mängd rationaliseringar genomfördes både över och under jord, bland annat uppfördes 1917 en ny lave med maskinhus och gruvstuga.

1952 nybyggdes anrikningsverket, den tidigare träbyggnaden ersattes med en större i tegel.
Gruvlaven vid Kantorp, april 2003
Foto: John Thoweman

1958 påbörjades planeringen för ökad produktion. En ny lave med större skip och gruvspel med nya krossar skulle anläggas. Avsikten var att höja sligproduktionen med 25% samtidigt som järnhalten skulle höjas med 2%. 1963 var den nya, 68 m höga, gruvlaven i betong med krossverk färdig att tas i bruk liksom en ny gruvstuga med omklädningsrum och kontor. 1964-65 revs den gamla laven och det gamla krossverket.

1967 lades gruvdriften vid Kantorpsgruvan ned. Boliden som övertog gruvan fortsatte i ytterligare tre år med undersökningsarbeten innan gruvan lades ned helt 1970.


Bilder, fler bilder, och om branden

Läs mer om gruvans historia

Inga kommentarer: