Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

måndag 22 augusti 2011

Eskilstuna en märkesstad del 1 och 2 1919Eskilstuna, en Svensk märkesstad: kloster-, slotts- och industri-stadens öden genom seklerna i historisk belysning, Volym 1–2

Författare         Knut Hellberg Förläggare       Utgivarens förlag, 1919 Original från    University of California
Digitaliserad    25 sep 2007

Knut Hellberg född 15 september 1872, död 15 augusti 1944
Efter vanlig folkskola och en årskurs på Eskilstuna Tekniska skola fick han 1885 anställning som kontorsbiträde på dåvarande Eskilstuna-Posten där han även tjänstgjorde som referent från 1887.
Då Eskilstuna-Kuriren grundades i december 1890 blev Knut Hellberg redaktionssekreterare fram tills årsskiftet 1916-1917 då han startade Katrineholms-Kuriren.

Jämsides med tidningsarbetet ägnade sig Knut Hellberg åt att forska om sin födelsestads historia. Han skrev ett flertal böcker om Eskilstunas historia som han gav ut på eget förlag. Böckerna bygger på omfattande och djupgående arkivforskningar.
Knut Hellberg var vid sin död bosatt i Katrineholm.

Källa: Eskilstuna-Kuriren 16 augusti 1944

OBS Personregistret avser inte den första upplagan av boken (den här digitaliserade) utan Eskilstuna genom tiderna del 1-3 som är den omarbetade och som har mer information. Finns att låna i Eskilskällan, länsbilioteket.


Personregister : [vol. 1-3]
Knut Hellberg, Eskilstuna genom tiderna, del 1-3, 1935-1938
En svensk märkesstads historia


Abjörnsson, Ulf, riddare I, 82
Adelborg, III, 204
Adrian Pålemästare I, 170
Agardh, biskop II, 38
Ahrenius, Olof, komminister III, 74
Ahrenström, A., gaffelfilare II, 264, 268, 272
Aker, Hans von, I, 240
Alander, diversehandlare III, 62
Alander, prost II, 101
Alexander Kopparsmed I, 125
Alfelt, Adam, trädgårdsmästare I, 114
Allertz, Märta, rådmansdotter I, 141
Alm, Gunnar, fil. dr I, 19
Almgren, O., antikvarie I, 73
Almquist, J. A., historieskrivare I, 199
Ambiörn, Anna I, 264
Amundi, Olaus I, 102, 192
Andberg, J. A., borgmästare III, 92, 95
Anders Hammarsmed II, 12
Anders i Fägatan I, 265
Anders i Viby I, 196
Anders, jordbrukare I, 102
Anders, kyrkoherde I, 137
Anders Lådmakare I, 263, 264. II,17
Andersson, Anders, knivsmed II, 94
Andersson, Bror Rålamb, ståthållare I, 165, 265. II, 14
Andersson, Carl I, 271
Andersson, Daniel, f.d. gesäll III, 164
Andersson, Erik III, 317
Andersson, Esbjörn, dörrlåssmed II, 94
Andersson, Johan, dörrlåssmed II, 94
Andersson, Johan, knappnålsmakare II, 93
Andersson, Jöns I, 263, 264
Andersson, Lars I, 263, 264
Andersson, Lars Mr, ålderman III, 101

Andersson, Måns, hingstridare I, 204
Andersson, Oloff, utanlåssmed II, 94
Andersson, Peder, mästare I, 178, 187
Andrae, Ericus, kyrkoherde I, 192
Angerstein, Richard, bergsdirektör II, 256
Anna den heliga I, 84
Anna, prinsessa I, 130
Annerberg, Nils, liesmed III, 36
Ansgar, munk I, 28
Anthonius, I, 265
Anund, biskop I, 81
Arenberg, mästersmed II, 251
Arne, T. J., antikvarie I, 73
Arnold, medicus, munk I, 77
Asker, biskop
Asperén, C. A., manufakturist III, 90, 146
Asperén, C. W., nålmakare III, 90
Assar, präst I, 191

Baazius, forskare I, 109
Backlund, J. O., fabrikör III, 215
Backman, C. Gust., slipare III, 181
Backman, Chr., knivsmed III, 180
Backman, Eva Sofia, tjänsteflicka
Backman, Joh. Pet., slipare III, 181
Backman, Pehr, slipare III, 90
Bagge, Arvid, I, 123
Banér, Gustaf, I, 131
Bardh, Kasper, konstmeister I, 205
Barkhusen, Johan, II, 5, 45
Beijern, Petronella II, 235
Bengt / Jarl / I, 11, 96
Bengtsson-Uttermark, Daniel, ståthållare I, 261, 262.
II, 39, 64, 74, 90, 97
Bengtsson, Lasse, fogde I, 182
Bengtsson, Lasse, slipare I, 222, 237
Bengtsson, Måns, mästersven II, 33, 34, 35
Bengtsson, Thomas, spiksmed II, 93
Beningen, Peter von, bergsöverste I, 258, 278. II, 1
Benzelius, Erik d.y., biskop I, 72. II, 183
Berg, E. A., rakknivsfabrikör III, 268
Berg, G. J., fabrikör III, 256, 260
Bergegren, H., III, 281

Bergelin, Lars, bordsknivsfabrikant III, 179
Bergling, Lena Caisa, änka, tjänstejon III, 103
Berglund, F., filhuggare III, 180
Berglund, J. O., klensmed III, 180
Bergman, Eva, knivsmedsänka III, 90
Bergman, Johan, skrivare III, 276
Bergström, Adam, järnsvarvare III, 305
Bergström, Johan, stålbrännare II, 197, 198, 215
Bergström, Jonas, låssmed III, 90, 104, 148
Bergströmsson, J. F., fabrikör III, 181
Bernardes, prior, I, 192
Berndes, Johan II, 51
Beronius, E. V., fabrikör III, 258
Bertil i Tacketorp I, 265
Bertil Snickare I, 155
Bertilsson, Lasse, fogde I, 182
Berzelius II, 232, 234
de Besche, Willem, mästare I, 217, 221, 227, 251.
II, 9, 10, 16, 110
Beskow, Bernhard, ståletsare III, 36, 161, 223, 236,
254, 256, 259, 261
Bessemer, Henry, uppfinnare II, 182
Bettner, brukspatron II, 245
Bielke, Axelsdotter, Barbro I, 199
Bielke, Erik I, 131
Bielke, Nils II, 4
Biestedt, Margareta Sofia / Halenius / III, 20
Billjer, kamrer III, 156, 206, 241
Birger Jarl I, 11, 16, 43, 51, 80, 91, 93, 94, 95, 96, 97
Birgitta den heliga I, 81
Biörck, J. O., ingenjör III, 253, 260
Björk, J. Er., knivsmed III, 180
Björk, Lamb. C., III, 146, 177
Björk, Olof, manufakturist III, 35, 92
Björkman, Carl, gångjärnssmed III, 90
Biörn, J., plåt- och bleckarbetare II, 265
Björn, domprost I, 76
Björn i Bälinge, prost I, 81
Björn Skomakare I, 265
Björner, lärling III, 103
Biörnsson, Sven, bergmästare III, 24
Björnstierna, friherre, generallöjtn. III, 89
Biörnström, Johan, borgmästare I, 262. II, 28, 268

Blanka, drottning I, 81
Blavier, Jacob II, 128
Blavier, Johan II, 128
Blix, Gustaf, kapten III, 235, 236, 238, 239
Blomberg, Anders, smed II, 202
Blomberg, Ernst, förtroendeman III, 287, 291
Blomberg, Petter II, 202
Blomgren, C. J., filhuggare III, 180
Blommaert, Thomas, bruksarrendator I, 276, 277, 278.
II, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 236
Blomster, J. J., tillv. deuxbattautlås III, 180
Blot-Sven, konung I, 30
Blume, Tobias, hovkonditor II, 240
Boberg, Theofron, ingenjör III, 126, 127, 234, 263
Boch II, 212
Bock, Johan, mästare II, 202
Bodin, Abraham, gesäll III, 105
Bodin, J., klensmed III, 180
Bolinder, Jean III, 123
Bohm, Anders, hornpressare II, 265
Bonde, Carl II, 8, 15, 16, 50
Bonde, Christer, landshövding II, 33, 67, 115
Bonde, G., riksråd II, 72, 115
Bonde, Gustavus, skattmästare II, 84
Bondesson, Per, ryttare I, 137
Bongardt, Christiern, mästare II, 140
Bonnivier, P., instrumentmakare III, 90
Boulton, fabriksmästare III, 12
de Bour, arb. hos Halenius II, 250, 254, 257
Botessån, Lasse I, 134
Bovin, Franz, d.y., liefabrikör III, 180
Bovin, Franz, liesmed III, 36, 92, 180
Brusiusson, Brusius, knappnålsmakare II, 93
Bulties, Petter, knivsmed II, 94
Bulton, Johan, pistollåssmed II, 94, 122, 128, 132
Brahe, Ebba I, 130
Brahe, Gustaf I, 130
Brahe, Peer II, 84
Brahe, Siri I, 131
Brantenberg, Carl, bruksinspektor III, 102
Branting - Nordewall, Fredrika III, 88
Brass, Jochim II, 44
Breda, Carl Fredrik von, konstnär II, 235

Brinell, J. A., överingenjör III, 302
Brita, fateburshustru på slottet I, 155
Brodin, G., grovsmed III, 180
Broling, Gustaf, bergsråd III, 117, 118, 120
Brosa, Birger, jarl I, 16, 74, 91, 92, 93
Broselius, Anders, knivsmed III, 90
Broselius, P. G., låssmed III, 180
Brovall, Brita E., II, 245
Bruhn, kyrkoherde II, 273
Brunskog, Magnus, historieskildrare II, 38, 39. III, 193
Brunskog, M., ingenjör III, 127, 234, 261, 287
Boëthius, B., professor I, 275. II, 17, 136, 139, 145, 153
Brunström, C. A., snickare III, 90
Bröms, Anders, slottsfogde I, 168, 198, 215
Buchhaster, Wolf, Jacob, Wimberg II, 128
Bulties, Petter, knivsmed II, 94
Bulton, Johan, pistollåssmed II, 94, 122, 128, 132
Byrilsson, Bengt, fogde I, 211
Båck, Joh., smed III, 21
Bååt, Seved, riksråd II, 115
Bärendt, geffelsmed I, 264. II,17
Böcknan, J. C., överste III, 137
Böttiger, J., d:r I, 173, 183
Böök, Jöns II, 49, 50

Califiss, Jacob, rörsmed II, 94
Callander, Johan, målargesäll III, 157, 158, 159, 160, 161
Callerström, S. A., kapten III, 137, 138
Calwynch, Godefridus, prior I, 76
Campbell, James, filhuggare II, 211
Carelius, Benedictus, präst II, 190, 191, 192, 273
Carl, hertig I,128-133, 135, 136, 138, 145
Carl IX, konung I, 23, 53, 91, 100, 102, 103, 109, 112,
113, 146, 148, 151, 155, 168, 170, 173-176, 178-185, 187,
189, 190, 192, 194-201, 206, 210-213, 215-221, 225, 228,
229, 231, 232, 234-238, 240, 242, 243, 245, 247, 248,
249, 251, 253-256, 268, 269. II, 1, 14, 29, 37, 44, 70.
Carl X Gustav, konung I, 11, 47, 113, 114, 118, 134, 141,
166, 261, 268, 269. II, 23, 57, 61, 69, 71, 72, 76, 107,
188, 193, 200. III, 9
Carl XI, konung I, 109, 142. II, 28, 37, 131, 188, 195.
Carl XII, konung II, 161, 172, 188, 245
Carl XIV Johan III, 192

Carl Filip, hertig I, 109, 111, 112, 113, 140, 226, 236,
257, II, 24
Carlberg, Johan II, 202. III, 21
Carleson, C. M., medarb. i Soc. D. III, 282
Carlsson, Gottfrid, fabrikör III, 273
Carlsson, Gustaf, greve I, 141
Carlsson, Hans I, 258
Carlsson, Jonas, spiksmed II, 93
Carlson, Otto, handelsresande III, 220
Carlsson, P. låssmed III, 180
Carlsson, Th., fabrikör III, 258
Carlsson, Theodor, ingenjör III, 263
Carlsund, kapten III, 197
Carsberg, Lars, rådman II, 268
Casimir, Johan I, 134
Cathronius, Anders, smed III, 21
Cederhielm, landshövding II, 185
Cederström, grevinna III, 120
Celind, G.V., smed III, 221-223
Chorell, A., änka III, 180
Chorell, Carl Ad., gångjärnsmed III, 90, 180
Chorell, Christ., gångjärnsmed III, 90
Christiern, tysk grävare I, 168
Christiernin, skaftmakare, II, 251, 253
Christoffersson, Didrick II, 52
Christoffersson, Malin II, 52
Christoffersson, Olof, fogde I, 219, 258
Christophersson, Sigge, kyrkoherde I, 103, 137, 157,
263, 265
Clas, grävare I, 168
Clas, slaktare I, 263, 264
Claesson, Johan, slussbyggmästare I, 171
Clevander, rådman II, 268
Close, Nils konventsbroder I, 82
Clämentzsson, Matz I, 264
Cnattingius, Bengt, museiintendent II, 235
Coberg, Påffvel, konstbyggmästare I, 109
Collijn, Isak, riksbibliotekarie I, 77
Coyet, G. A., kapten III, 242
Conradtsson, Oloff, skrapmakare, II, 94, 128
Cronstrand, pipsmed III, 133
Cronström, Abraham, assessor II, 138
Cronström, Peter, assessor II, 25

Dabel, Johann Erich von II, 128
Dahl, F.W., riksdagsman III, 266
Dahlberg, Erik, arkitekt I, 109, 119, 111
Dahlberg, Hans, rådman III, 142
Dahlberg, Hans, tillv. kir. instr. III, 179
Dahlgren, C.W., fabrikör, III, 258, 260
Dahlgren, Eric, manufakturist III, 83
Dahlgren, E.W., historieskrivare I, 227, 274
Dahlgren, G.W., tillv. fönsterbeslag III, 180
Dahlgren, J., gelbgjutare III, 180
Danielsson, Lars I, 264
Danzig, Hans von I, 125
Dassau, Carl Christofer II, 153
Dassau, Hans II, 159, 161
Dassau, Herman II, 90, 108, 123, 124, 133,
134-149, 152-159, 184, 186
Dassau, Johan II, 135, 154, 155, 156-159
David, missionär I, 30
Dinger, Johan Abraham, smed III, 34, 83, 84
Dinger, Johan Isac, smed III, 34, 83,
Dittmer, Johan II, 23
Djekne, Anund I, 82
Djurklou, G., friherre I, 174
Donaij, Johan, skrapmakare II, 94, 128, 132
Donaij, Hindrich, mästare II, 132, 140 / 94 /
Done, Henrik, bergslagssmed II, 123
Dybeck, Richard I, 64, 65, 66, 119
Düllman, Clemens, ingenjör III, 202

Edling, Alfred, tidningsman III, 277
Edström, J. A., knappnålstillv. III, 180
Efwert, Hans, nålmakare II, 122
Egg, J., III, 134
Eggardi, Notholm, fogde I, 82
Egnell, Herman III, 306
Ehrenström, Carl Arvid II, 233
Ehrenpreuss, Johan, överdirektör II, 162
Eilitz, J. A., fabrikör III, 256
Ek, Ernst, ingenjör III, 263
Ekman, dörrlåssmed II, 254
Ekman, Erik, eldsatssmed II, 265, 268, 272
Ekman, Gustaf, konstruktör II, 289
Ekroth, Lars, slipare II, 265, 280
Elfström, Peter, bokhållare II, 157
Elisabeth, drottning I, 128
Emporagius, biskop II, 102
Enbom, Johan, dräng III, 72
Engberg, Axel, klingsmed III, 90
Engberg, Erik, mästare II, 199, 210, 250
Engqvist, Magnus, fabrikör III, 259
Engström, Joh., fabrikör III, 256
Erich i Nybble, smed I, 221, 237
Erik XIV, konung I, 124, 127
Erik av Pommern, konung I, 81
Erik, glasmästare I, 155
Erik i Skogstorp, smed
Erik, jordbrukare I, 145
Erik Junker I, 96
Erik, låssmed II, 123
Erik Rörsmed I, 229, 249
Erik, tegelslagare I, 155
Erik, trädgårdsmästare I, 158, 265
Erik XIV, konung I, 124, 127
Erichzsson Marcus, knivsmed II, 94
Eriksson, Axel III, 202
Eriksson, Christer, sylsmed II, 94
Eriksson, Erik II, 49, 50, 52
Eriksson, Erik, kapten I, 203
Eriksson, Gust., fabrikör III, 195, 201, 202, 259
Eriksson, Joen, faktor I, 215
Eriksson, Knut, konung I, 74, 93
Eriksson, Larss I, 264
Eriksson, Lasse, kammarskrivare I, 137
Eriksson, Magnus, konung I, 81
Eriksson, Måns I, 277
Eriksson, Simon, fogde I, 57, 100
Eriksson, Sherring I, 134
Eriksån, Lasse I, 134
Erlandsson, Per, landshövding I, 271. II, 4
Ertman, Hans Lorents III, 163
Eskil, helgon I, 9, 16, 28-35, 41-44, 46, 48,
84, 92

Fahlstedt, G., III, 306
Fahlström, Axel III, 219
Falck, Gabriel Isaci, kyrkoherde II, 183
Falck, Halfdan, ingenjör III, 308
Falkenberg, Konrad II, 15
Fant, Erik Mikael, prof., kyrkoherde II, 221
Fehr, Isak I, 133
Fellenius, G.W., ingenjör II, 289
Fernström, Matts, spiksmed II, 198
Fersen, Axel von, greve III, 120
Fillippus, hammarsmed I, 211
Finck, Carl, ordningsman III, 59, 89,102
Flemming, Claes I, 132
Flemming, Jören, riksråd II, 90
Flodin, Jonas, slipare III, 90
Florin, Sten, fornforskare I, 62
Fogelqvist, Mathias, grovsmed III, 163, 180
Forsberg, Maja, tjänsteflicka III, 72
Forsbom, C. Vict., liesmed III, 180
Forsbom, Eric, liesmed III, 90
Forsbom, Nils, hornpressare II, 265
Forsbom, Olof, liesmed III, 90
Forsman, Dan, förtennare II, 265
Forsstrand, Carl, d:r III, 71
Frans, Tripmakare I, 185, 189
Fransous Kolare II, 12
Fredrik I, konung II, 160
Freen, Martin Fr., urmakare III, 90
Fren, A., lietillverkare III, 180
Fries, C. L., major, styresman vid Gf III, 138, 234,
235, 238
Friesen, O. von, professor I, 41
Frijs, William, ryttare I, 196
Frisk, Carl, bas II, 250-253, 264, 269
From, Petter, pistolåssmed II, 94
Frommer, Nicklas, sporrmakare II, 93
Fröberg, Erik II, 264
Fröberg, Otto M., låssmed III, 180
Frölich, landshövding III, 175
Furuskog, Jalmar I, 210. II, 32
Förden, Hans van, arrendator II, 19

Galléen, Olof, donator III, 20, 194
Ganskow, Herman, uppsyningsman I, 186, 190, 218,

227, 228, 254, 255
de la Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler II, 54, 58,
59, 63, 84, 115
de la Gardie, Pontus, krigsöverste I, 130, 131
Garling, C. F., knivsmedsmästare III, 84
de Geer, Louis I, 243. II, 10, 14, 16, 17, 19
Geijer, Christofer, bergmästare II, 21, 22, 33, 35, 36
Geijerstam, Magdalena af,
Georg Johan av Brandenburg I, 131
Georgen, Hans II, 158
Gerke, Jörgen, hammarsmed II, 12
Gernberg, Carl, smed III, 21
Geting, Anders, rådman II, 192
Gilius Bryggare I, 251, 252
Giortzberg, Jonas, borgmästare II, 188
Glaudj, Johan II, 4
Golmodin, S., bladfilare, bildhuggare II, 264, 265,
268, 272
Graftman, Jonas, gaffelfilare II, 251, 264, 269, 272
Granath, D., hovjägmästare III, 171
Granberg, A. P., gesäll III, 98
Granberg, C. G., tillv. skjutgevär III, 181, 259
Granberg, Julius, konstnär II, 109, 125
Granberg, lärling III, 99
Greek, Jören, fårvaktare I, 176, 177
Greger, Martin, sporrmakare II, 93
Gregorius IX, påve I, 74
Grimberg, Carl, historieskrivare III, 240
Grimkild, missionär I, 30
Grips, P., (Uppsala tryckeri) I, 79
Groth, handlanden II, 195
Grotjohan, Maria II, 143, 154
Grytzell, E. Otto III, 90, 180
Gråberg, filare II, 253, 265, 274
Gråå, Casper, rådman II, 25
Grönberg, Fredrik, bankdirektör I, 89, 90, 120, 126
Grönstrand, Carl, lärling III, 98
Grönstrand, Nils, rakknivssmed III, 36, 90
Grönstrand, O. G., slipare III, 90, 180
Gunnarsån, Anders I, 134
Gustav Vasa, konung I, 11, 34, 56, 76, 87, 91, 107-
109, 121-125, 127, 128, 133, 135-149, 151, 164, 168,
179, 183, 209, 210, 231, 246

Gustav II Adolf, konung I, 141, 165, 210, 218, 236,
244, 257, 258, 274. II, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 24, 35, 235
Gustav III, konung III, 34, 102
Gustaf, hertig I, 137
Gyldencrantz, Jonas, sekreterare II, 115
Gyllenhielm, Carl Carlsson, riksamiral I, 130, 254, 255
Gyllenpalm, G. A., lärling III, 99
Gyllenstierna, Johan I, 131
Götsk, Jöran, slottsvaktmästare I, 117

Hafström, A., major III, 138
Hag, Jonas, kommissarie II, 161
Hageman, Leonard, bildhuggare III, 282
Haglund, Erik, filhuggarmästare III, 177, 180
Haglund, R., konstnär III, 233
Hagström, A. F., rustmästare III, 136
Haier / Höijertz /, Niklas, spiksmed II, 122, 132, 140
Halenii änka / L. E. / III, 176, 180
Halenius, Brita Katarina II, 286
Halenius, Christina Gustava II, 285
Halenius, Johan, bruksägare I, 269. II, 206, 208, 245-250,
252, 253, 254, 256, 258, 259, 261, 263, 264, 267, 270,
275, 283, 284, 285. III, 19, 36, 61
Halenius, Johan Philip II, 286, 287. III, 104
Halenius, Julius, smed III, 36, 182
Halenius, Lars Ernst, inspektor II, 254, 267-273, 275, 276,
280, 281, 283. III, 20, 33, 36, 62, 194
Halenius, krigskommissarie II, 208. III, 94
Halenius, Lars Philip II, 285, 286. III, 60, 61
Halenius, Laurentius, prost II, 285
Halenius, Sofia Margareta II, 286, 287
Halling, A., knivfabrikör III, 256, 261
Hallström, fabrikör III, 248, 268
Hallström, S. A., borgmästare III, 169, 170, 171, 209, 214
Hammarbeck, C. E., klensmed III, 180
Hammarbom, Erik, smed III, 105
Hammarbäck, Lars, smed III, 36, 90
Hane, Mårten, kapten II, 67
Hank, Christiern, mästare II, 140, 154
Hans Cardewangzmakare I, 265
Hans, kyrkoherde I, 137
Hans, själasörjare I, 126
Hans / Skogstorp / III, 246

Hans Snickare I, 263, 264
Hans Vantmakare I, 154, 184, 246, 251. II, 4
Hans Qvarnsbyggare, mästare I, 155
Hanssen, Hummert Adolf II, 24, 46
Hanser, Christian, smed II, 141
Hansson, Anders, / ålderman / III, 100
Hansson, Daniel / Leffler / II, 4, 12
Hansson, David, hingstridare I, 205
Hansson, Hans, knekt I, 205
Hansson, Jöns I, 263
Hansson, Jöns I, 265
Hansson, Lars II, 94
Hansson, Per, präst I, 192
Hansson-Leffler, Simon II, 5, 12
Hansson-Reinhärtz, Jonas, mästare II, 132
Haquini, Olaus, prior I, 79
Harald Murmästare I, 155
Harie, Bertil I, 241, 242
Hartman, doktor III, 105
Heckscher, Eli, professor I, 209. II, 238
Hedberg, adjunkt II, 273
Hedberg, C. A., tillv. betsman III, 179
Hedberg, Erik, bruksbokhållare II, 241
Hedberg, J. P., tillv. betsman III, 179
Hedberg, Lars, tillv. betsman III, 179
Hedenfors, Elisabeth, husjungfru II, 157
Hedengran, Ad. Fr., fabrikör III, 259, 273
Hedengran, Anders, tillv. kir. instr. III, 179
Hedengran, Donatus, fabrikör III, 99, 179, 256
Hedengran, E., damaschör III, 261
Hedengran, Fr. Alex., urmakare III, 91, 99
Hedin, J., låssmed III, 180
Hedin, J. E., lietillverkare III, 180
Hedingh, Luckas, brukspatron II, 21, 22, 235, 236
Hedlund, Arvid, ingenjör III, 202
Hedlund, Johan, rådman III, 163, 164, 177, 180,
215, 254
Hedlund, Jonas, liesmed III, 91
Hedlund, Lars, ingenjör III, 202
Hedlund, Levin, instrumentmakare III, 142, 143, 202
Hedlöf, Göran, stålbrännare II, 197, 198, 215
Hedvig Eleonora, drottning I, 141, 166, 277. II, 84,
102, 106, 188, 192

Heijde, Jören van der, tapetvävare I, 180, 182, 183
Heland, Nils, Joh., f.d. faktorist III, 165
Helin, Anders, manufakturist III, 164, 181
Heljestrand, Carl Viktor III, 142, 177, 180, 184,
188, 197, 260, 267
Heljestrand, Christoffer III, 142, 143, 189, 197, 256
Heljestrand, Matts, fabrikör II, 126. III, 189, 190
Heljestrand, Nils, lärling III, 98
Heljestrand, N. F., tillv. kir. instr., rådman III, 179
Heljestrand, O., damascherare III, 91, 92, 187, 188
Heljestrand, Otto, Bernhard III, 189
Hellberg, F., verkmästare III, 215
Hellberg, J. A., rakknivsfabrikör III, 273
Hellberg, Olof, gelbgj. skaftgj. II, 265, 274
Hellman, Petter, stålsmed II, 198, 215
Hellstadius, magister II, 187
Hellstedt, Albin III, 219, 305
Hellstedt, Ernst III, 219, 220, 260
Hellstedt, J. F., enka III, 179
Hellstedt, J. F., låssmed III, 180
Helsing, Michel, fogde I, 109, 122-126
Henning, Simon, låssmed I, 222, 237
Henricus, källarmästare (i klostret) I, 79
Henrik, biskop I, 96
Henrik, jordbrukare I, 145, 146
Henrik, kyrkoherde I, 191
Henrik, prior I, 96
Henriksson, Anders, smed I, 221, 237
Henriksson, Jören I, 170
de Herfordia, Hermannus I, 76
Herling, Nils, lantmästare I, 254
Herman Lakej I, 202, 203
Herman Nålmakares änka II, 123
Hermansson, Anders II, 93
Hermelin, Elias, friherre, bergsingenjör III, 233
Hermelin, Olof friherre, fornforskare I, 63, 65, 66, 68,
84, 119
Hermonius, Mikael, präst II, 153
Heurlin, biskop III, 205
Hieronijmusson, Hans I, 181, 182, 205
Hierta, Lars III, 120
Hijsing, J., magister, prost II, 187, 192
Hindersson, Henrik, kapten I, 202

Hindrich, Klingsmed I, 264. II, 17
Hinzoson, Johannes, prior I, 33
Hjerpe, Anders, tullinspektör III, 18, 20, 89
Hjertman III, 104
Hjort, Daniel I, 137
Hjorth, A. M., knivsmedsänka III, 91
Hjärne, Erland, historiker I, 46
Hofricht, Henrik, arrendator I, 275, II, 1
Hofstedt, Zach., tillv. kir. instr. III, 179
Holmberg, Pontus, fabrikör III, 269, 274
Holmgren, Israel, kommendör I, 278
Holst, Niclas, mästare II, 158, 203
Holst, Per I, 203
Holtz, Aren von, mästare II, 132, 140
Holtz, J., d. y., mästare II, 34
Holtz, Jochim, mästare II, 34, 35
Holtz, Jochum, spiksmed III, 198
Holz, Erik, faktoriskrivare I, 226
Horn, Klas, riksråd I, 165. II, 9, 14
Hult, Sven, bruksskrivare II, 157
Hultberg, Göran, historiker II, 20
Hultsten, C. E. förman III, 237
Humbla, Gudmundus, präst II, 190
Hvass, Christiern, fogde I, 112, 136, 172, 173,
183, 189, 196, 197, 200, 217, 224, 225, 226,
229, 230, 238, 239-241, 251, 254, 255
Hülpers, Abraham II, 154
Hyltén-Cavallius, C., kapten III, 239, 304
Håkan I, 134
Hård, Oloff I, 134
Håkansson, Anders I, 277
Håkansson, Christer I, 264
Håkansson, lagman III, 60
Håkansson, Nils I, 204
Hålltz, Christian van, hammarsmed II, 23
Hålltz, Dawidt van, hammarsmed II, 23
Hålltz, Hindrich van, hammarsmed II, 23
Hård, Peter, riksråd I, 121
Häggvall, J. P., tillv. Polhemslås III, 180
Höijer, Nicklas II, 93
Höijer, Nicolaus, mästare II, 140
Höijer, Reinholdt, mästare II, 140

Ihlo, A.G., plåtslagare III, 91
Ilon, Carl Gustav, mässingsarbetare III, 165
Inge, konung I, 29
Ingevaldsson, Johan I, 81
Ingwarsson, Puke Bengt, riddare I, 76
Isar, biskop I, 76, 84
Israelsson, Helena I, 82

Jacobus, prior I, 191
Jacobus, skomakare / klosterfolket / I, 79
Jagelonica, Katarina, drottning I, 130
Jakob Nålmakare III, 123
Jakobson, Henrik, 1åssmed I, 222, 237
Jacobsson, Thomas, utanlåssmed II, 94
Jamer, Petter, hammarsmed II, 23
Jernberg, Carl, mästare II, 203
Jernberg, C. J., stadskamrer II, 8. III, 318
Jernberg, Lars, e.o. hovrättsnotarie III, 318
Jochnicht, perukmakare II, 274
Jochim, hammarsmed II, 12
Joen, jordbrukare I, 102
Joen i Skogstorp I, 212
Joensson, Anders, landskneckt I, 240, 241
Joensson, Elof I, 243, 256. II, 14
Joensson, Joen, styresman I, 224, 226
Joensson, Lasse, fogde I, 129
Johan, hertig I, 127, 128, 130, 131, 230
Johan III, konung I, 132, 180
Johan i Karlaby I, 96
Johannis, Olai, prior I, 76, 192
Johansén, Christian, ståletsare III, 35, 36, 187, 190
Johanson, C. A., gelbgjutare III, 254
Johansson, C. E., direktör II, 70. III, 302
Johansson, Henrik, låssmed II, 123
Johansson, Hindrich, utanlåssmed II, 94
Johansson, Jakob, låssmed II, 93
Johansson, Joh., låssmed III, 91
Johansson, Leonard III, 225
Johansson, Leonard, fabrikör III, 273
Johnson, Anna, änkefru III, 220
Johnson, Erik, jordbrukare III, 263
Johnson, Gustaf, grosshandlare III, 220
Jon, kyrkoherde I, 137

Jon, kyrkoherde I, 191
Jonae, Petrus, biskop I, 134
Jonsdotter, Kristin I, 183
Jonsson, Erik Drabant I, 203
Jonsson, Klas E., ingenjör III, 263
Jonsson, Oloff, ljusstake- och ljussazsmed II, 94
Jonsson, Paul II, 93
Jonsson, Simon, befallningsman I, 123
Joop, Birgerus, riddare I, 82
Josth, mäster I, 239
Julin, Jon, liesmed III, 180
Julin, Olof, knivsmed III, 91
Julin, P. G., Låssmed III, 180
Jurelius, Eric III, 81
Jürgenson, Paul, mästare II, 132
Jäfvert, Anders, grovsmed III, 180
Jämte, Olof I, 213
Jöns Bagare I, 162
Jöns Hammarsmed I, 225
Jöns i Skensta I, 265
Jöns i Stenby I, 265
Jöns Klingsmed I, 264. II, 17
Jöns, kyrkoherde i Kjula I, 137
Jöns Slussbyggmästare I, 137, 171, 197
Jönsson, Anders, fogde I, 211
Jönsson, Barbro I, 265
Jönsson, Brijtha I, 264
Jönsson, Johan, riksråd I, 86
Jönsson, Måns, spiksmed III, 246
Jönsson, Måns I, 248
Jönsson, Mårten, smed I, 221, 237
Jönsson, Nils I, 134
Jönsson, Nils, järnsmed II, 274
Jönsson, Nils I, 201
Jönsson, Per I, 263
Jönsson, Per, knekthövidsman I, 204, 220
Jönsson, Petter III, 205
Jöransson, Petter, gevärslåssmed II, 123
Jören, Grävare I, 204
Jörensson, Hans, utanlåssmed II, 94
Jörensson, Peer, utanlåssmed II, 94
Jörgen Filhuggare (jfr. Scmutzler) II, 123
Jörgensson, Lucas, spiksmed II, 93
Jörien, Hans II, 140

Kaeppius, Augustus, praeceptor II, 128
Kafle, Bengt, ståthållare I, 165
Kagg, Lars, marsk II, 84
Kaij, Johan, stockmakare II, 94
Kanteniz, Hans, konstsnickare I, 111
Karin i Myrtorp I, 263
Karl, biskop I, 96
Karlsson, Axel, ingenjör III, 263
Karlsson, Hilmer, arbetsledare II, 196
Karlsson, K. J., mesostfabrikant III, 315
Karlsson, P. Aug., fabrikör III, 274
Katarina, prinsessa I, 134
Keigenwortz, Curtzdotter, Åleta II, 4, 5, 45
Keith, Anders I, 131
Kenser, Henrich, kungl. boktryckare II, 79
Kerfstedt, Amanda, författarinna III, 170
Kesemaker, Johan, olderman II, 93, 107
Keyelbit, Pet., mästare II, 158
Kiempe, M. Hans I, 265
Kihlberg, Anders II, 269, 272
Kihlberg, Arvid, bokhållare II, 269, 270,
271, 274, 275
Kill, Knut I, 134
Kindal, Richard Magnus, direktör III, 190
Kirstin i Bryggartorpet I, 265
Kjellgren, A. G., låssmed III, 180
Kjellström, Elias, gelbgjutare III, 180
Kjellström, Inga Sofia, gelbgjutaränka III, 91
Kjellström, P. A., gelbgjutare III, 178
Kjulander, Olof, gjutare II, 241
Kjörling, Anders III, 82, 91
Klingsten, Markus I, 210
Klingspor, Herman, knappnålsmakare II, 93
Knut Långe I, 48
Knut Torpare II, 274
Knutssån, Måns I, 134
Kramer, assessor III, 192
Krebbs, Johan Clemens, smed III, 34, 35
Kren, Abraham, mästare II, 158
Kren, Jacob, mästare II, 158
Krij, korpral II, 122

Kristina, drottning I, 140, 141, 248, 273.
II, 27, 29, 24
Kristin från Tydön I, 134
Kromhuijsen, Abraham, köpman II, 143, 144
Krusbart, Hans II, 50-53
Kruse, Anders, låssmed II, 265, 269, 272
Kruse, Johan II, 158
Krüger, Sophonius, köpman II, 143-145, 153, 155
Kråka, Ragnvald, enspännare I, 206
Kröger, Peter I, 134
Kule, Abraham, präst I, 192
Kurck, K., friherre, överste-kammarjunkare II, 46
Kursel, Joss I, 134
Kuylenstierna, G. W., överste III, 137
Kyhl, Gustav III, 81

Lagerbäck, A. G., tillv. kir. instr. III, 179
Lagerbäck, fabrikör III, 213
Lagerbäck, Hilmer, fabrikör III, 220, 253, 261
Lagerhjelm, P., II, 232, 234
Lagerqvist, Eric, justitiarie II, 113
Lagerqvist, J. G., knivsmed III, 180
Lagersparre, Beata Margareta II, 161
Lagersparre, Daniel, räntmästare II, 155, 159, 160,
161, 163, 165, 166, 245
Lagerstedt, O. H., fabrikör III, 268
Lamberg, C. G., klensmed III, 180
Landin, J., bordsknivsfabrikant III, 179
Landqvist, Verner, direktör III, 308
Lang, Albert, rådman III, 146
Lang, Anders, mästare II, 203, 223, 224. III, 20,
21, 36, 37
Lang, Per, fönsterjärnsmed III, 91
Langh, Henrik, mästare II, 5, 32, 35, 45
Langh, Staffan II, 45
Lars, Skomakare I, 265. II, 11
Lars i Fröönäs I, 263
Lars, ärkebiskop I, 96
Larsson, Anders I, 263, 265
Larsson, Anders II, 93
Larsson, Anders III, 165
Larsson, Arfwed Qvarnbyggare I, 203
Larsson, Bengt I, 265

Larsson, Benckt I, 263
Larsson, Elon, ingenjör III, 273
Larsson, Erik, hammarsmed III, 34
Larsson-Schneider, Erik II, 132
Larsson, G.V., ingenjör III, 273
Larsson, Greger, spiksmed II, 93
Larsson, Johan, spiksmed II, 94
Larsson-Grott, John, lantmästare I, 103,104,
105,106
Larsson, Lasse, fogde I, 219
Larsson, Lorens, byggmästare I, 112
Larssån, Nils I, 134
Larsson, P. A., fabrikör III, 314
Larsson, Per, hingstridare, I, 137
Larsson, Petter, spiksmed II, 198
Lasse, jordbrukare I, 101
Lasse, jordbrukare I, 145
Lasse Vagnmakare I, 201
Leathley, Georg, fällknivsfiniceur II, 255, 256
Leffler, Daniel Hansson, arrendator II, 4, 5,
Leffler, Hans, arrendator I, 275. II, 1, 4, 44
Leffler, Simon Hansson II, 4, 5, 45, 46
Leffler, Sven, hovkonditor II, 159
Leffler, Timoteus, deläg. i Hyndevadshamrarna
II, 5
Leijel, Adam, landshövding II, 46, 239
Lejonhjerta, Axel, bladsmed II, 269, 272
Lejonhjerta, G., fällknivsbladsmed II, 264, 268,
269, 272
Leijonhufvud, Ebba, fru I, 132
Leijonhufvud, Sten Eriksson I, 132
Leijonmarch, sekreterare III, 75
Lennberg, J. W., filfabrikör III, 261
Lenning bordsknivssmed II, 199, 210
Lennstrand, Viktor III, 282
Lennström, knivsmed III, 178
Liberg, B., II, 47. III, 213.
Liberg, Lars, tillv. av saxar III, 181
Liberg, O., II, 47. III, 213.
Liberg, O. G., tillv. mässingskammar III, 181
Lidberg, And., d.y., knivsmed III, 91
Lidman, And., Gust. knivsmed III, 91
Liedgren, Emil III, 120

Lignaeus, Olaus, pedagogus II, 181
Lilja, Israel, kommissionär III, 62
Liljencreutz, Johan, statssekreterare III, 70, 85
Liljeqvist, P., fabrikör III, 249, 267
Lind, Olof, skaftsågare II, 265. III, 36
Lindberg, Carl, brukssågare II, 233
Lindberg, Margareta
Lindberg, O. Gust., knivsmed III, 91
Lindberg, lärling III, 148
Lindblad, Eskil, ingenjör III, 234
Lindblad, Johan, pastorsadjunkt III, 169
Lindgren, C.P., saxsmed III, 91
Lindqvist, Sune, professor I, 9, 16, 31, 35, 38, 42
Lindroth, C. J., bordsknivsfabrikant III, 179
Lindstedt, Johan, manufakturist III, 98
Lindstedt, Per Fredrik, räcksmedsmästare III, 98
Lindström, Alb., fabrikör III, 315
Lindström, Carl Fr., knivsmed III, 91
Lindström, F. E., tångfabrikör III, 195, 203, 256
Lindström, Olof, instrumentmakare II, 265, 269, 272
Lindström, Oscar, fabrikör III, 203
Lindwall, instrumentmakare III, 91
Linngren, Daniel, lärling III, 81
Lithovius, Abraham, Gudmundus, kyrkoherde II, 157,
184, 189, 190
Lithovius, G., kyrkoherde I, 35, 46, 50, 63, 64
Ljung, länsman I, 118
Ljungberg, hovpredikant II, 141, 184, 185, 187-189
Ljusberg, Eric, låssmed III, 91
Lund, gesäll III, 201
Lohe, Adolf Tobias II, 242, 243
Lohe, Anna II, 240, 241, 244, 245
Lohe, Anna Margareta II, 242
Lohe, Carl II, 242
Lohe, Conrad, kammarherre II, 242
Lohe, Daniel II, 242
Lohe, Gertrud II, 24
Lohe, Gustaf Gottfrid II, 242
Lohe, Hedvig Lucia II, 242
Lohe, Henrik I, 244, 269, 276-278, 282, 283.
II, 7, 8, 10-13, 18-27, 31, 33-36, 46, 64, 200,
235, 237, 241, 244, 246, 247
Lohe, Henrik II, 242

Lohe, Jacobina II, 242
Lohe, Jacobina II, 24
Lohe, Jacobina / van der Plaatz / II, 235
Lohe, Johan, direktör I, 270. II, 25, 46, 235,
237-245
Lohe, Johan, Fredrik II, 242
Lohe, Johanna II, 242, 243
Lohe, Maria Engel II, 242
Lohe, Petronella II, 24
Lohe, Ulrik, förvaltare II, 24, 33-35, 237
Lorens, fårvaktare I, 137, 177
Lorentz, jordbrukare I, 25
Lukas Spiksmed II, 123
Lund, Anders, knivsmed III, 91
Lundberg, Alfred, ingenjör III, 263
Lundberg, C. A. låssmed III, 177, 180
Lundberg, C. B., tillv. glasögonbågar III, 180
Lundberg, C. F., låssmed III, 91
Lundberg, Erik, spiksmed II, 198
Lundberg, Göran, mästare II, 202
Lundberg, J. A., låssmed III, 180
Lundberg, J. E., manufakturist III, 98
Lundberg, J. F., manufakturist III, 163
Lundberg, Lars, mästare III, 82
Lundberg, Pet., smed III, 21
Lundblad, E. A., vinhandlare III, 279
Lundgren, Ulrik, kyrkoherde III, 154-156, 165,
171
Lundqvist, Anders, låssmed III, 91
Lundqvist, G., smidespackare III, 215
Lundqvist, P. G., manufakturist III, 163
Lundqvist, P. G., änka III, 180
Lustig, gesäll II, 251, 254, 268, 272
Lustig, Jan, saxsmed II, 269
Lustig, Joh., finsaxfiniceur II, 265, 266, 267
Lustig, Nils, dagverkskarl II, 273
Luthman, P. G., III, 127, 263
Lybeck, Petter von, vallmästare I, 170
Lycka, Jacob P., liesmed III, 91
Löfgren, Anton, mästare II, 257, 265, 268, 273
Löfgren, Pet., låssmed II, 265, 268, 271
Löfström, J., slipare II, 265
Lönnqvist, Carl, sliperilärling III, 99

Lönnqvist, E. F., tillv. hästskrapor III, 180
Lönnqvist, Peter, knivsmed III, 91
Löwenhjelm, C., greve, statsråd III, 89, 99

Magnus Ladulås, konung I, 16, 81, 96-98, 102, 107
Magnus, Olaus I, 219
Magnus, tjänare I, 81
Magnusson, Lars, riddare I, 77
Malenius, knivfilare II, 251, 264
Malm, P. G., stads- och lasarettsläkare III, 167-169
Malmberg, Pehr, liesmed III, 91
Malmborg, Gösta, författare III, 68
Malmlöf, Nils, ingenjör I, 252
Malmström, författare III, 282
Marderfelt, Axel, överste I, 278
Margareta, drottning I, 81, 85, 86
Maria av Phalz, hertiginna I, 111, 133, 134
Maria Eleonora, drottning I, 141. II, 19
Maria, prinsessa I, 134
Markman, J. G., tillv. skjutgevär III, 181
Martin, Anton, fortifikationskassör III, 61
Martin, tillv. av stål t. flamugn II, 182
Martinus I, 81
Masson, Nils I, 263, 264
Mathiae, biskop II, 101
Mats Borrare I, 263, 264. II, 17
Mattsson, Bengt Vantmakare I, 189, 241
Mattsson, Erich, sporrmakare II, 93
Mattsson, Mårthen, dörr-och fönsterjärnsmed II, 94
Mattsson, Mårthen, utanlåssmed II, 94
Matzon, Hans, skomakare II, 33
Meijer, Gerhard, gjutare II, 267
Michel, Jägmästare I, 202
Michel, munkpräst I, 84, 191
Miziner, Laurentius, prior I, 80, 88, 160, 209
Moback, A. M., rådman III, 90
Moback, M. B., III, 180, 197
Moberg, Erik, smed II, 202, 265, 266. II, 21,
91, 190
Molchair, Isaac II, 128
Moll, Joh., Pet., smed III, 34, 80
Molteek, William I, 34
Momma, Abraham II, 108, 110

Montelius, Oscar, professor I, 9,12,13
Montgomery, A., historieskrivare II, 260, 267
Mortensen, J., III, 155
Morton, M., auditör III, 287
Mouritz, Elias, magister II, 184, 186
Muncktell, Boberg, Agata Charlotta III, 116
Muncktell, Säve, Matilda Lovisa III, 116
Munktell, Johan Fredrik, prost III, 115-117, 120
Munktell, Nohrborg, Christina, Charlotta, fru III, 116
Munktell, Theofron, d. ä., II, 290. III, 96, 115-129,
134, 142, 180, 186, 204
Munktell, Theofron, d.y., fil.dr III, 126
Mynker, Jost I, 134
Måns Spiksmed I, 155, 215
Månsdotter, Karin, drottning I, 134
Månsson, Erik I, 263
Månsson, Erik, hantverkare I, 246
Månsson, Lars, länsman I, 265
Månsson, Ola III
Mårten Rörsmed I, 230, 254, 255, 265. II, 17
Mårten Wachtmeister I, 265
Mårthen Glasmästare I, 263, 264
Mårtensson, Björn kungl. lakej I, 171
Mårtensson, Michell, utanlåssmed II, 94
Mårtensson, Michel I, 204
Mårtensson, Nils, tunnbindare I, 202
Mälström, Anders III, 21
Mählström, Erik, smed II, 203
Möller, Daniel, gångjärnsmed III, 91
Möller, Henrik, fällknivsfiniceure II, 264
Möller, Henrik, tripmakare I, 185, 189
Möller, Johan, hammarsmed II, 196
Möller, J. W., III, 180
Möller, Mathias, fårvaktare I, 175
Möller, Nils, knivsmed II, 268, 272
Möller, Wilhelm, gesäll III, 98

Naesman, E. A., grimskafttillverkare III, 180. 195,
196, 248, 249, 268
Najström, And., plåtslagare III, 91, 181
Natt och Dag, Erengisle, d. y., riddare I, 86
Nerman, Gustaf, major I, 174
Nettelbladt, Casper, brukspatron II, 286

Nicolaus, hammarsmed II, 12
Nicolaus, skräddare / klosterfolket / I, 79
Nielssen, Engelbrekt, örtagårdsmästare I, 202
Nielsson, Erich III, 100
Nielsson, Hans, mästare II, 132
Nils, doktor I, 155
Nils, jordbrukare I, 145
Nils, kyrkoherde I, 137
Nils, kyrkoherde I, 137
Nils, präst I, 81
Nilsdotter, Brita I, 134
Nilsson, Arvid, fabrikör III, 198, 200, 201, 279,
306
Nilsson, Arvid H., disponent III, 201
Nilsson, Gisle I, 134
Nilsson, Gustaf, fabrikör III, 253, 260
Nilsson, Jakob, fogde I, 216, 253
Nilsson, Lindorm, fogde I, 187, 188, 197
Nilsson, Nils, rörsmed II, 94
Nilsson, Reinhold II, 5, 46
Nilsson-Ruth, Bengt, livknekt I, 172, 181, 185,
203, 204, 205, 227
Nilsson, Samuel, överste I, 169
Nitach, Christofer, mäster, kolare II, 12, 44-46
Nordgren, Isak, knivsmed II, 268, 272
Nordin, biskop III, 60
Nordlindh, biskop II, 185, 187
Nordewall (Nordwall), Erik, fristadsdirektör I, 174. III,
53, 55, 60, 71, 75, 77, 78, 85, 86-89, 132, 137
Nordewall, Eskil, kapten III, 88, 137
Nordwall, Jonas Kalix III, 85
Nordström, Hilding, historieskrivare III, 280, 282
Nordström, L. E., tillv. deuxbattantlås III, 180
Nordström, Per, fällknivsfiniceur II, 264, 273, 280
Noréus, Alb. Victor I, 288-290
Noréus, Georg, assessor II, 287, 288. III, 184
Norling, Anders, mästare III, 81
Norling, E. G., instrumentmakare III, 91
Norrström, A. F., bordsknivsfabrikant III, 179
Norrström, C. A., knivsmed III, 91, 179, 254
Nortman, Niklas II, 19
Notiken, Jören, ryttare I, 154
Nyberg, A. G., tillv. mässingshammare III, 181

Nyman, Olof, smed III, 21
Nystrand, G., tillv. skjutgevär III, 181
Nystrand, Gudmund, rådman III, 134
Nystrand, J. A., smidesfabrikant III, 177, 181
Nyström, J:s enka III, 181
Nyzell, G., plåtslagare III, 181

Odencrantz II, 243
Odhner, C. Th., historieskrivare I, 17
Olivecrona, C. A., III, 242
Olsson, Anders Drabant
Olsson, Björn, skomakare I, 242
Olsson, Carl I, 203
Olsson, Erik, jordbrukare I, 125
Olsson, Henrie I, 134
Olssonn, Peer I, 264
Olsson-Gyllenhorn, Joen, riksråd I, 121
Olof i Hagnesta I, 265
Olof i Skensta, jordbrukare I, 57
Olof Skrivare I, 162
Oloff i Flacksta I, 161
Olofsson-Bock, Anders, låssmed II, 97
Olofsson, Lars III, 100
Olofsson, Oloff, knivsmed II, 94
Olofsson, Oloff, spiksmed II, 93
Olofsson, Peder, hövidsman I, 172
Oloffsson, Peer, spiksmed II, 93
Olofsson, Påwell, knivsmed II, 94
Oluffsson, Erich I, 263, 265
Olufson, Per I, 263
Osterburg, David, predikant II, 101-103, 116, 124,
183, 184
Otterdahl, C. P., gördelmakare III, 180
Otterdahl, Philip, gelbgjutare III, 91
Otterdahl, Ph:s änka III, 180
Otto M., I, 265
Owen, Samuel, uppfinnare III, 119, 120
Oxenstierna, Axel, rikskansler I, 199, 230. II, 8,
18, 21
Oxenstierna, Bengt, riksråd I, 135

Pahr, Christoffer, byggmästare I, 109
Palm, I. A., överste III, 137
Palmgren, Sven, tillv.kokugn av div. smide III,
180, 267
Palmskiöld, historieskrivare I, 271. II, 18
Palmstruck, Gerhard II, 115
Palmstruck, Johan II, 55-58, 115
Palmstruck, Reinhold II, 115
Pauli, Peter I, 204, 205, 224
Paulus i Gredby I, 159
Paulsson, Petter, spiksmed II, 93
Peder kyrkoherde I, 137
Peder Skräddare I, 161
Peder i Qvarnvretha I, 212
Pedersdotter, Madelin I, 125
Pedersson, Birger, lagman I, 81
Pedersson, Erik I, 240
Pedersson, Erik, jordbrukare I, 127
Pedersson, Joen, låssmed I, 242
Pedersson, Jöns, borrare I, 221, 237
Pedersson, Lasse I, 242
Peer Humblegårdsmester I, 265
Peregrinus, klosterbroder I, 77
Persdotter, Beata II, 161
Persson, Anders, skeppare I, 202
Persson, Brita, hammarsmedsänka II, 274
Persson, Erik, drabant II, 204
Persson, Erik, knekt I, 203
Persson, Göran, prokurator I, 129
Perssonn, Hans I, 264
Perssonn, Joen I, 263, 264
Persson, Jakob II, 35
Persson, Jakob, arrendator I, 278
Persson, Lars, fogde II, 14
Persson, Lars, kapten I, 203
Persson, Lars, mästare II, 132
Persson, Mats, tjänstedräng II, 141, 142
Persson, Måns, spiksmed II, 128
Persson, Mårten I, 263
Persson, Nils, drabant I, 177
Persson, Per, torpare II, 273
Persson, Petter, klockare II, 122
Persson, Tideman, befallningsman I, 224
Petri, Albrekt II, 45

Petri, Laurentius, ärkebiskop I, 34
Petri, Olaus I, 102, 192
Petrus, helgon I, 207
Petrus, präst I, 192
Pettersson, Arvid, fabrikör III, 316
Pettersson, Christer II, 93
Pettersson, C. W., tillv. fönsterbeslag III, 180
Pettersson, Johan II, 93
Pettersson, Lars, spiksmed II, 93
Pettersson, Matthias, sporrmakare II, 93
Pettersson, Petter, sporrmakare II, 93
Pettersson-Polack, Hans, pistollåssmed II, 94
Phallentijn Mjölnare I, 263
Pihlblad, fristadsmästare III, 104
Phillippus, kyrkoherde I, 134
Pierrau, Joh., knivsmed III, 91
Pil, Hans, strykjärnsmed II, 265, 268, 272
Plaatz, Debora van der II, 235
Plaatz, Jacomina van der II, 235
Plaatz, Lorentz van der I, 276. II, 10, 18, 21,
24, 235, 236
Plaatz, Sara van der II, 235
Polhem, Christopher II, 54, 119. III, 119
Poort, Reinhold, handelsman II, 59, 64, 66, 72,
90, 114, 127, 129, 130, 133, 134, 135
Poort II, 129
Poraak, Hans, uthanlåssmed II, 94
Posse, Nils I, 134
Possing, Frantz II, 128
Potter, Joachim, riksdagsman / Lilljenhoff / II, 24
Preutz, Isaak, manufakturist III, 163
Profoss, Jakob II, 35, 35
Påfvelsson, Jöns I, 212, 220
Pål Stålbrännare II, 121-123
Påålsson, Urban, sylsmed II, 94

Quist, Bengt, assessor III, 30, 52, 70, 76, 77, 85

Raab, Gustaf, stallmästare I, 205
Raaf, David, mästare II, 158
Rademacher, Dorotea II, 135
Rademacher, Gerhard II, 118

Rademacher, Maria II, 100, 127, 128, 153
Rademacher, Martin II, 127, 130, 131
Rademacher, Reinhold I, 106, 261, 279. II, 52,
54, 59-66, 68-77, 81-85, 89-91, 93-94, 96, 97,
100-104, 106-109, 111-119, 121-128, 130-133,
135-137, 139, 141, 153, 155, 159, 161, 173, 178,
191, 195, 200, 201. III, 9
Ragvaldsson, Olof I, 159
Rahm, domprost II, 187
Ram, bruksinspektor II, 224
Ramström, liesmedsräckmästare III, 98
Ramström, C., grovsmed III, 180
Ramström, Eva Marg., låssmedsänka III, 191
Rast, Gabriel, borgmästare I, 273
Reimer, hattstofferare II, 248
Relich, Christiern, gevärslåsmakare
Reutermark, P. G., låssmed III, 91
Riddergroll, Petter, överste I, 278
Ridderhof, Lorentz, f. d. adjutant II, 174, 228
Riesholm, Lars, järnkrämare II, 148
Rinman, Carl, bergmästare III, 71, 73, 76
Rinman, Carl, assistent III, 53
Rinman, Catharina, Elisabeth III, 72, 73
Rinman, Gustaf III, 75
Rinman, Lovisa III, 85
Rinman, Ludvig III, 85
Rinman, Sven, direktör I, 174. II, 197. III, 8, 25,
30, 34, 35, 38, 52, 53, 64-76, 85, 258
Roberts, Jacob, fällknivsarbetare II, 255, 256
Robson, Carl Magnus af III, 119
Rolbur, tillv. II, 254
Romdahl, Axel, L., professor I, 3
Roos, teaterdirektör III, 149
Rosenberg, Jonas, bordsknivsfabrikör III, 179
Rosenholm, Erik, ämbetsman II, 90
Roth, mäster II, 211, 231, 257
Rothoff, Anders II, 209, 223, 229
Rothoff, Birger Fredrik, d. y. jurist II, 234
Rothoff, Birger Fredrik, bergsråd II, 222, 224, 227,
228, 230, 231. III, 62, 90, 130
Rothoff, Catharina II, 228
Rothoff, Cristina II, 216, 221, 224, 225, 229
Rothoff, Emanuel II, 228, 232-234. III, 89

Rothoff, Fredrik, brukspatron II, 173-181, 190-199,
201, 204-207, 209-211, 228, 229, 264. III, 36
Rothoff, Isak, direktör II, 208, 209, 216, 222, 223,
224, 229. II, 12
Rothoff, L. W., II, 216, 229
Rothoff, Leonard, bergsfogde II, 228
Rothovius, Isak, biskop II, 228
Rudberg, Anders gångjärnsmed III, 91
Rudberg, C. N., filhuggarmästare III, 177, 180
Rudolf, missionär I, 30
Rundblad, L. P., bleckslagare III, 91, 104
Runs, Johan, mästare II, 202
Ryd, C. O., fabrikör III, 274
Rydvall, Carl, ingenjör III, 202
Ryming, Erik I, 155
Rhyzelius, Sviog, historieskrivare I, 109

Sahlgren, Jören, professor I, 45
Sahlin, Carl, fil. dr I, 219. II, 123, 138, 163, 180,
181, 182, 234, 289. III, 66, 68, 188, 219
Sahlström, cisalör III, 104, 179
Salomonsson, Simon, fogde I, 129
Samuelsson, Anders, dörr- och fönsterjärnsmed II, 94, 123
Sandels, Samuel, bergstekniker III, 51, 52, 53, 70, 85
Sander, Anders, saxsmed III, 91
Sassar, Nicklas, spiksmed II, 93
Sassar, Nikolaus, spiksmed II, 93, 122
Sassar, Paul, spiksmed II, 93
Schalin, Mikael, fällknivsfiniceur II, 256, 264, 280, 281
Scharff, Florentin, rakknivssmed III, 36
Schattz, Adam, tillsyningsman I, 228, 239
Schenström, borgmästare III, 204
Schering-Rosenhane, riksråd II, 115
Schmutzler, Georg, jfr. Jörgen filhuggare II, 93
Schotte, A. P., gesäll III, 98
Schröderstierna, Paul III, 102
Schröderstierna, Samuel, bergsråd, fristadsdirektör II, 195,
197-199, 201-206, 208-214, 223-226, 247-250, 256-
258, 263-266, 277, 278, 280, 281, 283, 284. II, 8, 9,
10-19, 22-27, 29, 52, 70, 85, 89, 102
Schultz, Filip, arrendator II, 138
Schwan, Gustaf, köpman III, 205
Schwartz, Henrik, knivsmed II, 123, 94

Schwass, Joachim, bokhållare II, 129
Schück, Adolf I, 28, 31, 42, 91, 93, 159,
161, 162
Schönherr, C. J., kommerseråd III, 190
Sedeman, Jonas, låssmed III, 91
Segerström, E. Th., knivtillverkare III, 213, 256
Sergel, Gustaf II,
Sergel, J. T., bildhuggare II, 231
Serneschael, Gilian, arrendator I, 277. II, 11
Setterlund, A., grovsmed III, 180
Siegroth, C. L. von, kansliråd II, 46
Siegroth, Conrad von, överste II, 42, 46, 206, 273
St. Sigfrid, missionär I, 20, 3
Sigfridson, Nils, kammarskrivare I, 205, 227
Sigfridsson, Matz, rörsmed II, 94
Sigismund I, 130, 136
Siggesson, Christoffer, kyrkoherde I, 72. II, 34, 101,
102, 103
Siggesson-Sparre, Lars, riksråd I, 121, 123
Sigmundsdotter, Christina, fru I, 82
Siggonis, Christoffer, kyrkoherde III, 246
Silvestersson, Silvester, rustmästare I, 202, 204
Skeding, Holger von, ståthållare I, 165
Simon Skreddare I, 264
Simpa, Johanna I, 83
Simpa, Torsten, d. y. I, 82
Simpa, Torsten, d. ä. I, 82
Sjöling, C., stadsingenjör I, 89
Skiöldberg, Anna Andersdotter III, 82
Skiöldberg, Nils Fredrik, lärling III, 82
Skog, J. W., grovsmed III, 180
Skog, mäster II, 109
Skotte, Hans I, 263, 264
Skult, Johan, mästare II, 158
Simonsson, Hindrich, utanlåssmed II, 94
Simons, Johan, knappnålsmakare II, 93
Soost, Johan van, befalln. man II, 4
Spannekou, Johan II, 22, 23, 46
Spankook, Pet., mästare II, 158, 203. III, 21
Sparre, Eric, greve, landshövding III, 204
Sparre, Johan II, 4
Spångberg, Carl Josef, gesäll III, 165
Spångberg, C., manufakturist III, 164, 177, 181

Spångberg, Johan, sporrmakare III, 21
Spångberg, Pet., III, 21
Staf, Lars, knivsmed III, 91
Staffansson, Anders, mästare II, 132
Staffansson, Langh, Staffan, mästare II, 132
Stack, Lars, drabant I, 204
Stake, Erik I, 134
Staphansson, Olof, hjälpare II, 94
Staphansson, Thomas, gesell, ljussaxsmed II, 94
Stara, Christer, enspännare I, 205
Starbäck, N., historieskrivare III, 64
Steentzill, låssmed I, 222, 237
Stefan, ärkebiskop I, 74, 93
Steffens, Lennart, sporrmakare II, 93
Sten Sture I, 159
Stenberg, C., låssmed III, 180
Steneberg, F. E., historieskrivare II, 235
Stenman, Aug., III, 234, 254, 261, 268
Stenman, C. Esk., sporrmakare III, 181, 259
Stenman, Ernst III, 196
Stenman, Frans, låsfabrikör III, 195, 196, 260
Stenman, Frans, sporrmakare III, 181
Stenman, Jonas, sporrmakare III, 91
Stenström, Nils, bokhållare II, 273
Stiernskiöld, Göran Klasson I, 135
Stiernskiöld, riksråd II, 53
Stockenström, Erik, bergmästare III, 22
Strutz, hauptman I, 225
Stråle, G. H., industrihistoriker II, 59
Ström, Lars, tillv. av polhemslås III, 180
Ström, snidare III, 227
Strömberg, A. Th., biskop II, 173. III, 128
Strömvall, J., låssmed III, 180
Strömvall, Olof, manufakturist III, 146
Sture, Anund, hövitsman I, 77
Styffe, C. G., historieskrivare I, 17, 159
Ståhl, Adolf III, 220
Ståhl, soldat III, 182
Ståhlberg, Anders, knivsmed III, 36, 91, 182
Stålberg, Ang., direktör III, 182, 187, 196, 254,
268, 306
Ståhlberg, L. F., fabrikör II, 288, 290. III, 36,
165, 177, 179, 182, 183-187, 204, 260, 264, 265, 266
Ståhlberg, Lamert III, 185-187
Stålberg, Nils III, 21
Stålberg, Pet., smed III, 21
Stårck, J. R., kapten III, 138
Sundberg, Catharina, låssmedsänka III, 91
Sundelius, Andreas Olai II, 184
Sundell, O. W., ingenjör III, 263, 287
Sundling, Johan Peter III, 104
Sundmark, J. A., III, 240
Sundström, A. G., smed III, 91
Svalling, Emanuel III, 177, 180
Svalling, Fredrik, ingenjör III, 190
Svalling, J. F., knivsmed III, 91
Svalling, Nils, disponent III, 190
Svalling, Ol. Fr., knivsmed III, 180
Svahn, Alfr., slipare III, 180, 197
Svahn, And., låssmed III, 91
Svahn, Joh., liesmed III, 91
Svanberg, Petter, smed II, 203. III, 21
Svahnbäck, G. E., sporrmakare III, 261, 267
Svahnström, E. G., III, 180
Svanström, Hedda (Mäster Hedda) III, 256
Svanström, Joh., III, 165
Svanström, L., manufakturist III, 165, 180
Swederus, M. B., industrihistoriker II, 50, 53
Sven, jordbrukare I, 101
Svengren, Joh., III, 143, 179, 190, 192, 193,
194, 201, 219, 225
Svensson, Bengt I, 203
Svensson-Leffler, Daniel jfr. Lagersparre II, 159
Svensson, Nils I, 242
Svensson, Peer, utanlåssmed II, 94
Sverker, laxfogde I, 123
Sydow, A. P., von, exp. sekr. III, 89
Söderberg, C., tångfabrikör III, 261
Söderberg, Olof Gustaf, lärling III, 83
Söderberg, P. O., III, 218, 219
Särenholm, Carl, fabrikör III, 273

Tallén, And. III, 83, 89
Thelin, Anna II, 240
Thelin, S. J., låsfabrikör III, 260

Tersmeden, Wilhelm, bruksägare III, 8, 204
Tidenius, Thomas, författare II, 118
Tijdiksson, Oluff I, 263, 265
Thim, Lars, spiksmed II, 198
Timm, Petter, spiksmed II, 198
Tjulin, Gustaf, direktör III, 220
Tholander, A., direktör III, 184
Toll, Robert, smedslärling III, 105
Thomasson, Erich, ljusstake-och ljussaxsmed II, 94
Thomasson, Jacob, mäster II, 46
Thomasson, Simon I, 127
Thomasson, Thomas, pistollåssmed II, 94
Tord i Hettersta I, 159
Tord i Swugesta (Svista) I, 159
Thordo, prior I, 82
Tordson, Olof, kapten I, 203
Thorsson, fabrikör III, 267
Thorsson, F. V., statsråd III, 294
Troilius, bergmästare II, 233
Trulsson, Jöns II, 94
Thunberg, C. G., ingenjör III, 263, 306
Thunberg, filhuggarmästare III, 177, 180
Tunberg, Sven, professor I, 43
Thunell, E. A., fabrikör III, 254, 260
Ture Svarvare I, 155
Tyrgilsson, Clemens, riddare I, 77
Törneros, Adolf, professor III, 207
Törnqvist, Joh., III, 21

Uggla, Nils guvermentssekr. I, 278
Ulander, Sven, låssmed III, 177, 180
Ulf, biskop i Skara I, 96
Ulf i Esta I, 82
Ulf i Grönsta I, 265
Ulfrid, missionär I, 30
Ulfsson, Karl, lagman I, 82
Ullman, Gust., grovsaxfiniceur II, 265
Ullman, Jan, mästare II, 251, 253-255
Ullman, Joh., fällknivsfiniceur II, 264
Ullman, Per, bordsknivstillv. II, 264
Ullman, Petter, fällknivssmed II, 256, 257,
268, 272
Ulrika Eleonora, drottning II, 188

Unge, L. G., III, 142
Ungerecht, Anders, mästare II, 203, 274
Ungerecht, Daniel, mästare II, 203, 208,
268, III, 21
Ungerecht, Hans G., smed III, 21
Ungerecht, Johan II, 158
Ungerecht, Vincent, sylsmed II, 94, 123, 132
Ungerächter, Jan David, mästare II, 140
Urbanus, Spiksmed II, 122, 127
Utterberg, Erik, sporrmakare II, 265, 268, 272

Wadström, Carl Bernhard, metallurg III, 34
Valdemar I, 11, 95
Wahlén, Joh., smidesfabrikant III, 177, 180,
197, 198, 260, 267
Wahlfisk, Johan, prost I, 71. II, 193
Wahlqvist, Anders III, 62
Wahlström, Gotthard, lantmästare III, 17
Wahlström, Nils, låssmed III, 92
de la Vallée, Jean, arkitekt I, 46, 106, 113.
II, 56, 70
Wallenberg, A. O., finansman III, 205
Wallenthen Mölnare I, 265
Wallqvist, Hedvig Beata II, 233
Wallqvist, Seth, kyrkoherde II, 233. III, 79, 97, 104
Walter, F., knivsmed III, 180
Warodell, diversehandlare III, 62
Wattrang, Jakob, brukspatron II, 24
Waxthorp, Johannes, prior I, 33
Wedén, Mauritz, disponent III, 203
Wehwkindt, fogde I, 126
Wenström, G., ingenjör III, 305, 306
Wernstedt, F., historiker II, 130, 164, 167.
III, 61
Wesenfelt, Anders, torpare III, 80
Westberg, Jan, bokhållare II, 140
Westerberg, Anders, bordknivssmed III, 92
Westergren, Wilhelm, slipare III, 287
Westerman, A. J., fabrikör III, 274
Westerman, Johan, notarie (adlad Liljecreutz)
II, 212. III, 51
Vestgöte, Lasse, jordbrukare I, 102

Westling, historieskrivare I, 193
Westman, Erik III, 165
Wiberg, Erik, historieskrivare II, 12
Wickelgren, Anna Cajsa, trotjänarinna III, 72
Wickelgren, J. bergslagssmed II, 265, 268, 272
Wickström, L., knappnålstillverkare III, 180
Widlund, Lars, handlande III, 194, 195
Wieselgren, Per III, 156
Wijk, Willem, van, industriidkare I, 211
Wilhelm, biskop I, 74, 93
Winkler, A. P., låsfabrikant III, 226
Winkler, Josef, fil.kand. III, 226
Winterqvist, P. G., knivsmed III, 92, 99, 178, 179
Wipz, Hans, faktor I, 137, 177, 186, 188, 189,
205, 241
Virgin, Jacques, överste III, 304
Wittrock, professor II, 7, 16
Vogel, C. M., knivfabriksidkare III, 92
Wohde, Fredrik II, 44, 45
Wolff, Christoffer, filhuggare II, 93
Woynarowska, Anna, grevinna I, 268, 269. II, 161,
172, 173, 174, 189, 245, 246
Woynarowska, Karolina Eleonor II, 172
Woynarowska, Stanislaus II, 161, 172
Woynarowska, Stanislaus II, 172, 245
Wrangel, Carl Gustaff, amiral II, 84
Wrangel, Walter, Reinhold, överste I, 278
Wrede, F., generalfälttygmästare III, 135
Wulff, Andreas, prior I, 76
Wulfstrand, Anders, låssmed II, 265, 268, 272
Wästerberg, Anders III, 82

Zackarias Låssmed I, 264
Zander, A. M., manufakturist III, 164, 180
Zethelius, A., gulddragare II, 232
Zetterberg, Christoffer, mästare III, 35, 90, 145,
146, 175, 176, 180, 182, 190, 191, 201
Zetterberg, Jeanette, fru III, 191, 192, 193
Zetterlund, C., kakelugnsfabrikör III, 268
Zetterström, W., fabrikör III, 248
Zilander, Olof, hovslagare III, 92
Zimmerman, B. M., hålmakareänka III, 92

Zimmerman, W., II, 264

Åberg, Lars, skaftsvarvare II, 265
Ågren, Robert, journalist III, 280, 281
Åhlberg, Lars II, 268
Åkerblom, O. A., hovslagare III, 180
Åkerman, Petter, betjänt II, 261, 262
Åkerman, R., generaldirektör II, 182
Åkesson, Lars I, 134
Årre, Lars, smed III, 21
Åselius, fabrikör III, 267

Ängblom, Erik, gesäll III, 84

Öberg, C. L., mässingsarbetare III, 92
Öberg, C. O., filhuggare III, 165, 177, 180,
195, 196, 197, 198-199, 200, 260
Öberg, Eric, smed III, 104
Öberg, Gabriel, fällknivsfiniceur II, 264, 268, 271
Öberg, Gust., fällknivs- och fjädersmed II, 264,
268, 272
Öberg, Olof III, 80
Öhrn, Johan, mästare II, 202, 210, 268, 274.
III, 21
Ölind, skolmästare III, 104
Öman, V. E., d:r I, 44
Österberg, C. V., manufakturist III, 98
Österberg, Lars Gustaf, manufakturist III, 98, 177,
179
Österberg, Viktor, manufakturist III, 98
Östman, Nils II, 184
Östring, C. G., synålsmakare III, 92

(Digitaliserad av Liisa Andersson maj 2000)
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administratör/Skrivbord/Ny%20mapp%20(2)/hellbergetuna.html (36 of 36)2005-03-21 13:02:25

Inga kommentarer: