Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

fredag 13 januari 2012

Theofron Munktell


Theofron Munktell föddes 1805 som kyrkoherden Fredrik Munktells fjärde barn, han skulle bli en legend inom den svenska verkstadsindustrin och när han dog 1887 hade han byggt upp ett av landets största och viktigaste industriföretag.Redan som barn visade Theofron ett ovanligt handlag för praktiska ting och fadern, som var en "bokens man", visste inte riktigt vad det skulle bli av hans son, då han uppenbarligen saknade läshuvud. Han skulle dock inte behöva oroa sig länge...Den raske ynglingen Theofron fick arbete på Brolings Verkstad i Stockholm och lärde sig snabbt allt om mekanikens lagar och konstruktioner. Han avancerade snabbt och började arbeta på Kungliga Myntverket där han var med och konstruerade maskiner, ja han var så framgångsrik som mekaniker att han till slut fick en medalj av självaste Karl XIV Johan för sina fina insatser för huvudstaden! Under denna tid i Stockholm hann Theofron också med, att på sin fritid, konstruera landets första tidningspress åt Aftonbladet 1832!Där i Stockholm besökte den vetgirige unge mannen ofta Samuel Owens verkstad, där han säkert fick många goda råd och uppslag av den äldre och mer erfarne Owen. Några andra "lärjungar" till denne "läromästare" var bröderna Bolinder, som sedermera skulle starta sin kända verkstad 1844 - på samma plats? Denne Samuel Owen tillverkade landets första egenkonstruerade ångmaskiner, han gjorde också stora insatser när det gäller utvecklingen av ångbåtstrafiken i Sverige - en av hans mest kända ångbåtar hette: Josefine (efter Kronprins Oscars fru)! Han skulle även ha ett visst samarbete med ägaren till pappersbruket i Grycksbo: Henric Munktell, som var en avlägsen släkting till Theofron (konstruerade bl. a. ett vattenhjul där).Så kom då den livsavgörande kallelsen till Eskilstuna 1832! En tanke är...var det kungen som låg bakom detta fina erbjudande? I alla fall fick Theofron en inbjudan från stadens köpmän att komma dit och hjälpa till med konstruktionsarbeten för stadens vapensmedjor. Han fick full lön i två år betald av staden och en egen liten verkstad, från denna verkstad skulle en storindustri utvecklas!


1832 inregistrerades: Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna - detta företag heter idag: Volvo Construction Equipment och omsätter ung. 35 miljarder kronor. Man säljer till 200 länder och är världsledande då det gäller anläggningsmaskiner.Med sitt tekniska snille gick utvecklingen snabbt framåt och verkstaden växte så det knakade, ett gjuteri anlades och fler och fler produkter tillverkades. Den viktigaste produkten var: lokomobilen! Det var en ångmaskin på hjul som kunde rullas ut, dragna av hästar, på åkern för att där kopplas ihop (genom remmar) med ett tröskverk, på detta sätt kunde man tröska säden på plats och det sparade mycket arbete. Genom denna mekanisering av jordbruket frigjordes arbetskraft till de begynnande fabrikerna i städerna, industrialiseringen hade startat i Sverige!Theofron, som var en ideéll person, var även inblandad i stadens slussbyggande och gjorde stora insatser inom detta område, han startade även ett bryggeri där man bryggde ett öl som kallades: Munktells öl - anledningen till detta var att han ville få ned förtäringen av brännvin!Verkstaden skulle komma att gå i bräschen inom många områden: 1853 bygger man Sveriges första ånglokomotiv, Förstlingen, och man skulle komma att bygga ett tiotal modeller till innan andra verkstäder tog över denna bransch (Trollhättan m.fl.) Kanske fick man ge upp tillverkningen av lokomotiv på grund av kapacitetsbrist? Man tillverkade även landets första mekaniska vävstol som levererades ned till Rydboholms Väverier (Västergötland).Den kanske största insatsen som Theofrons verkstad skulle göra var nog: att man utrustade Sveriges verkstäder med verktygsmaskiner! Tack vare detta kunde industrialiseringen skjuta fart över hela landet, man gjorde även ångsågar. Man "tävlade" med Bolinders i Stockholm inom olika branscher och så vitt jag förstått, så "vann" Theofrons verkstad när det gäller "jordbrukssektorn" medan Bolinders levererade merparten av alla ångsågar till den framväxande sågverksindustrin i Sundsvallsområdet.Theofron blev så småningom en förmögen man och skaffade sig flera herrgårdar, en hette Rossvik (ligger strax söder om Eskilstuna) och hade över 1000 hektar mark (åker?) - jag har besökt denna fina herrgård.Så kom då dråpslaget för den hårt arbetande mannen...Theofron hade varit med och finansierat Sörstafors Pappersmassebruk (ligger strax utanför Köping) och efter att ha drivits i bara ett fåtal år går hela fabriken i konkurs 1879! Theofron som borgat för bygget måste ut med en miljon kr. (kanske 80-100 miljoner idag!) och tvingas lämna ifrån sig 60% av sitt livsverk till banken då företaget görs om till ett Aktiebolag. Han tappar alltså kontrollen över sitt företag tack vare detta...det måste ha känts...Det var ett vanskligt företag att tillverka pappersmassa under denna brytningstid, nya metoder kom hela tiden fram och så kom då den svåra konjunkturkrisen 1879 (som så när hade fällt A.O. Wallenbergs bank också) och fabriken gick omkull. Vad hade det inte kunnat bliva av denna familj: Munktells om detta inte skett? Hade man varit en maktfaktor i dagens industrisverige, en ny "Wallenbergfamilj"?När Theofron dör 1887 så tar sonen, Theofron Jr., över som VD. Familjen har dock inte längre aktiemajoritet och de fasar så småningom ut sitt ägande ur företaget så att det i slutet av 1800-talet inte finns något Munktellskt ägande kvar. Företaget skulle dock överleva alla kommande kriser och bli en stortillverkare av traktorer och anläggningsmaskiner. 1932 slås man ihop med Bolinders (efterverkningarna efter Ivar Kreugers fall) och företaget antar namnet: Bolinder-Munktell. 1950 köps man upp av Volvo och då byts även tändkulemotorn ut mot Volvos dieselmotor, man ändrar även färg på traktorerna från grönt till rött!Så småningom sålde Volvo ut traktortillverkningen (till Fïnland, idag Valtra) och koncentrerade sig på anläggningsmaskiner. Det finns två jätteanläggningar för produktion av delar kvar utanför Eskilstuna, maskinerna sätts dock ihop på andra platser. Man har dock vårdat sig väl om historien om Theofron och hans banbrytande verkstad, man har inrättat ett fint muséum där som bär släkten Munktells namn, även ett torg och flera gator är uppkallade efter släkten.Theofrons farfars farfar: hette Johan Munktell, och det var han som startade det legendariska pappersbruket i Grycksbo 1740 (som bl. a. levererat papper åt Norstedts Förlag i många år) och som lever än idag (omsätter ung. 1,7 miljarder kr.). Johan var gift med en kvinna (Margaretha Troilia) som härstammade från "Stormor i Dalom", Margaretha Burea som i sin tur kom från den legendomsusade norrländska Bure-ätten...men det är en annan historia...! Köp min fina bok: "Vår fantastiska släkt", som kanske kommer ut i handeln så småningom, om du vill veta mer!En liten kuriosa bara...när Theofron var ung. och fortfarande arbetade i Stockholm fick han en gång låna med sig en liten ångmaskin när han besökte föräldrahemmet år 1828 i Västmanland, det var bara det...att denna ångmaskin tillhörde Kronprins Oscar Bernadotte!! Hur väl kände de varandra? (källa: "Prostens dagbok", del III, sid 390, skriven av Fredrik Munktell).

Källa: tankesmedjan.tripod.com


Inga kommentarer: