Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

tisdag 26 april 2011

Vykortsförlag

En urval av vykortsförlag


Framkallning och kopiering av vykort förlades till en början inte sällan utomlands, framför allt i Tyskland som för svenska fackmän inom den grafiska branschen länge var ledande land. Bland de utnyttjade företagen märks Rud. Bellander i Hamburg och Ottmar Zieher i München (O.Z.M.). Det sistnämnda företaget står bakom ett välkänt vykort från den oskarianska epoken, där riksvapnet och sekelskiftets kurserande frimärken bildar ram kring själva vyn, ett parti av Humlegården.

Almquist och Cöster: Startade 1920. De var stora kring andra världskriget. Renodlat tryckeri från 50-talet. Företaget las ner 1973.

Den svenske pionjären Axel Eliasson fick iden till vykortsutgivning under sin studietid i Berlin och grundade sitt konstförlag i Stockholm 1890. Framställde vykort fram till 1943. Det första och ett av de största vykortsförlagen i Sverige med bl.a. ensamrätt på att ge ut Jenny Nyströms kort samt reproduktionsrätten till ateljé Jaegers tagningar av kungligheter och andra berömdheter. Produktionen av topografiska motiv avstannade under 1940-talet. Förlaget gav bl.a. ut en ganska stor serie kort av finska landskap i början på 1900-talet. Av serien gjordes det också en engelsk version för emigranterna i Amerika.
AE - Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

Granbergs Konstindustribolag. Hasse W. Tullberg grundade sitt förlag i Linköping 1890, samma år som kollegan Axel Eliasson. Vid mitten av decenniet övertogs rörelsen av Karl Gustaf Granberg och bytte då namn till Granbergs Konstindustri AB (GKA). Företaget står bland annat bakom några tidiga skansenvykort från 1890-talet. 1896 började man utge vykort i färglitografi, och vykort i färg var ända in på 1910-talet en specialitet. Granbergs hade även en betydande verksamhet i Ryssland och Baltikum, som dock upphörde i samband med ryska revolutionen 1917.
E. G. S. i. S.
Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, GKA, Stockholm (1890-1917)
G. K. A. - Granbergs K. A. Stockholm. - Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.

Berndt Johnsson, Malmö
Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm, Sverige ( -1911)Carl Nilssons Ljustrycksanstalt (C. N:s Lj.)/ Svenska Litografiska AB: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt hette mellan 1911 och 1929 Svenska Litografiska AB.
C. N:s Lj., Sthlm

Ernst G. Svanström, Stockholm, Sverige

Hartmans kortförlag. Uppsala.

F.W.H. & Co är lika med Fritz Viktor Hasselblad & Co.  Vykortsproduktionen var möjligen igång före än 1901, kanske  efter att den fotografiska avdelningen startade år 1888. verkar avstannat 1903. Serie av över 1000 numrerade vyer över landet.

Nordisk Konst: Startade 1916. Var under en period en av de fem största förlagen. 1975 köptes företaget av Ultraförlaget.

Oscar Bladh: Började fotografera Sverige från luften redan 1918. Jobbade en tid på Aeromaterial med Albin Ahrenberg: Arbetade med flygfotografering in på 60-talet.

Oscar E. Kulls Grafiska Konstanstalt (OEK): Började med vykortsutgivning i början av 1900-talet. Framställde 100000 vykort om dagen under 1902-03. Gick i konkurs 1906.

Pressbyrån/ALGA: Pressbyrån bildades 1905. Kring första världskriget skapade man ALGA (inledningsvis A.L.G.A.), en speciell inköpsorganisation för bl a vykort. I början av 1930-talet började Pressbyrån ge ut vykort i eget namn. 1942 startades egen tillverkning av vykort. Man tillverkade snart 40000 vykort om dagen och dominerade branschen. I slutet på 40-talet hade man 16000 fotografier från hela Sverige. I mitten av 50-talet dök färgvykorten upp och konkurrerade ut Pressbyrån. Man ansåg det för dyrt att gå över till färg och avvecklades 1964.

Sago-Konst/Grafisk Konst/Grako: Pionjär inom färgvykort. Sagokonst blev senare Grafisk Konst och Grako står bakom flera äldre vykort i färg.

Ulvsunda tryckerier, Ultraförlaget: Grundat 1943 (1950) och var pionjär inom färgvykort. Tog under 50-talet över en stor del av vykortsmarknaden. Torkel Lindeberg frilansade för Ultrabolaget under cirka 20 år.

Ljustr. Rud Bellander, Hamburg. Företaget verksamt före 1900 och finns dokumenterad fram till 1911. De första vykorten trycks ofta i Tyskland då de svenska förlagen ännu ej behärskade tekniken.

Knackstedt & Näther, ljustryckeri, Hamburg. Startade kring 1900 och fotografen mr. Bruhn reste runt och fotograferade bl.a 1902 i Finland

I vykortets barndom gick amatörfotografer, bokhandlare, församlingar och föreningar ofta förbi förlagen och sände sina egna bildförlagor direkt till de stora vykortstryckerierna. För den som söker lokala förlag finns det ett stort utbud av vykort med stark varierande kvalitet. Från staden kan Missionsbokhandeln och en rad Cigarraffärer nämnas som utgivare av tidiga vykort nämnas.

Ett av se större förlagen var AB Foto med tidigare namn Atelier Foto och Eskilstuna Fotografiska Magasin, Imp E:F:M. J O Öberg & Son Eskilstuna, Eskilstuna kortvarumagasin, B.F.& C Imp, F O Nilssons speceriaffär.
I Torshälla kan nämnas förlag som Georg Nyström, Rydbergs Bokhandel, Förlag Julius Eriksson och Förlag Anna Lindskog.

1 kommentar:

Ruslan Kabalin sa...

Thanks for information on Granbergs publisher (managed to read it using google translate), it is really useful. I have some postcards published by them in my collection. Do you know by any chance if there any catalogs or archive documents avialable somewhere that would list everything what Granbergs ever published? Also, does it mean that they ceased operation completely in 1917, or they just stopped working with Russian market? Thanks.