Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

tisdag 29 maj 2012

Signe Ekblad

Svenska Jerusalemsföreningen bildades den 14 maj år 1900. Tolv personer var samlade i Stockholms Storkyrkas sakristia för att konstituera den nya sammanslutningen. "Genom uppfostrings och välgörenhetsinsatser verka för att åt Kristus vinna det Heliga Landets befolkning".

Signe Ekblad,1915 i sin bostad ”Lejonkulan” i Torshälla.
Kvinnors rösträtt nr 24 1916
Signe Ekblad, f 1894, arbetade som lärare i Torshälla 1915-1920. Hon deltog även i kampen för kvinnors rösträtt.
Kvinnors rösträtt nr 20 1918


Jerusalemsföreningen öppnade 1921 Svenska skolan i Jerusalem. Det fanns ett skriande behov av "småbarnsskolor", förskolor. Det fanns också ett stort behov av undervisning för arabiska flickor som aldrig skulle få gå i skola blev det område föreningen från början inriktade sig på.
Den första skolan i Jerusalem ersattes med ett nybygge år 1928. Skolans rektor var Signe Ekblad, synlig till höger i dörren på bilden nedan. Hon verkade i 26 år vid skolan fram till mars 1948 då styrelsen beslöt att stänga skolan.
Den första småbarnsskolan i Jerusalem vid Damaskusporten .
Orsaken var att läsa i närvaron av judiska terrorister. Den 14 maj 1948 utropades staten Israel, den 17 september samma år mördades den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte.Signe Ekblad med barn och hjälpfröknar på svenska skolan i jerusalem. Foto från Svenska Jerusalemsföreningens arkiv 
Signe Ekblad med barn och hjälpfröknar på svenska skolan i Jerusalem. 
Foto från Svenska Jerusalemsföreningens arkiv

Grundstenen lagd den 23 Mars 1928
En bildutställning maj 2012 kring Signe Ekblads och Svenska skolan, av Mia Gröbdahl Utställningen kommer till Sverige i september 2012, då den kommer att visas vid riksmötet för Svenska kyrkans internationella arbete, Världens fest, i Malmö.
Läs mer
Lyckliga arbetsår i Jerusalem av Signe EkbladSigne Ekblad
Lyckliga arbetsår i Jerusalem
Lindblads 1949. Signe Ekblad, Rektor vid Svenska Skolan i Jerusalem. Förord av Erling Eidem.


I SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 109 – MARS 2010 – NR 1 finns att läsa om Signe Ekblad. Hämtas som PDF.

Signe Ekblad and the Swedish School in Jerusalem 1922-1948
Inger Marie Okkenhaug  Swedish Missiological Themes, 94, 2 (2006)
Sammanfattning översatt:
I mars 1942 får Signe Ekblad mycket uppmärksamhet för sin framgång som rektor för en mycket uppskattad läroanstalt i Mandatet Palestina. Vid firande av hennes tjugoårsdag i Jerusalem visades att Signe Ekblad var en del av Jerusalems samhälle, inte bara, brittiska och arabiska, utan även av de judiska samhällena. Denna händelse bekräftade att hon erkändes som en officiell representant för Sverige. Hon tillhör det internationella samhället i Jerusalem och i hennes privatliv får ses i det faktum att trettio gäster, brittiska, arabiska och judiska vänner, dök upp vid en privat fest. Hon firades officiell när den brittiska distriktskommissionären kom för att gratulera henne. En tid senare, i samband med hennes 50-årsdag, gav svenska staten henne en hedersutmärkelse.

Det kan ha varit en önskan eller behov av Signe Ekblad att se sig själv i ett historiskt perspektiv som skapade hennes fokus på att inspirera annan svenska kvinnor som hade stannat kvar i Jerusalem, som en St Birgitta pilgrim. När Ekblad tillfrågades om hur hon kände om sin roll som missionär och arbete i Palestina, svarade hon med ett citat från St Birgitta, som kom till Palestina i 1370-talet: "Jag är bara en budbärare från en stor och mäktig Gud. Han är ansvarig för uppdragen jag får och vart han skickar mig. Jag har bara att lyda honom ".

Uppenbarelserna av St Birgitta var inte fel att citera. Tvärtom, de var praktiska och konkreta, och ofta inspirerade av faktisk social ojämlikhet och skillnader. Här ser vi en likhet mellan dessa två kvinnor som var och en på sin egen tid drogs till Jerusalem. Signe Ekblad hade också en uppenbarelse av en pedagogisk uppdrag i "det heliga landet". Denna kallelse ledde till mycket praktiskt och konkret arbete bland den arabiska befolkningen i en tid av stora förändringar i Palestina.

För att lyckas i det starkt patriarkala koloniala samhället, placerade Ekblad sig själv och den svenska skola nära de brittiska härskarna. Medan hennes arbete inom både hälsa och utbildning syftade till att ändra den dubbla uppsättningen av patriarkala strukturer, arabiska och västerländska. Hennes ställningstagande var viktiga attribut som påverkade palestinska flickor och kvinnors liv under denna period.


Ekblad, Signe Anna Charlotta, pedagog (f. 1894).folkskollärarinneexamen i Stockholm 1915, fil. kand. i Uppsala1934, anställd av Svenska Jerusalemsföreningen1921, rektor för  svenska skola i Jerusalem från1922, ledamot av Executive and Educational Committee of the Missionary Council of Syria and Palestine1931.
Lyssna till Signe Ekblad

Lyssna: Östgötakvinnor: Signe Ekblad 1940

Inga kommentarer: