Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C

Nybyggare, Strömsborg, Valhalla, Vallby 1900C
Strömsborg, Vallhalla, Vallby 1905C

tisdag 5 april 2011

Företagstexter till Källa

A J Björkmans Borst- & Penselfabrik

Tillverkning av borstar och penslar, specialitet industriborstar.

Grundades:    1887 av A. J. Björkman. 1905 flyttades verksamheten till Östra Storgatan 14, där fabriken fanns under hela sin verksamhetstid. Sonen Edwin övertog företaget 1932. (Denne drev även minkfarmen AB Lyans Rävgård i Skogstorp till mitten av 1960-talet).

Anställda:      25 st.

Upphörde:      Början av 1960-talet.

________________________________________________________________________
A J Jonsson

Tillverkning av instrument, finare penn- och fickknivar.

Grundades:    1889 på Nyforsgatan, flyttade senare till Kriebsensgatan 11.

Anställda:      10 st.

Upphörde:      1904.

________________________________________________________________________
Alb. Karlsson Metallfabrik (ALBEKA)

Tillverkade beslag och handtag, från 1955 även tillverkning av beslag till bilar och järnvägsvagnar samt högtalare

Grundades:    1889 vid Smedjegatan.1928 flyttade firman till Eskilsgatan 20, där en galvanisk anläggning byggdes.

Anställda:      230 st som mest (på 1960-talet.)

Ändrat namn: På 1970-talet till ALBEKA.

Upphörde:      I slutet av 1988.                  ________________________________________________________________________
Alfa Laval AB (Tidigare namn Eskilstuna Stålpressnings AB, dvs Pressbolaget)

Tillverkar delar till separatorer, stålinredningar, mjölksilar, vägmärken och stålhjälmar.

Grundades:    1893 på Gymnastikgatan 16. Flyttade till Skogstorp 1970.

Ändrat namn: 1963.

Anställda:      Cirka 600 st.

Idag:              Fortsatt verksamhet i Skogstorp.

________________________________________________________________________
Alvenius Industrier AB

Tillverkar rör för vatten, avlopp, tryckluft, ventilation m m samt rostfria rör.

Grundades:    1951 på Kungsgatan 75 av Johan Alvenius.

Anställda:      Ca 80 - 100 st (idag).

Idag:              Finns fortfarande kvar på Kungsgatan 75.  

Anchorverken AB

Tillverkning av lås och säkerhetsgaller.

Grundades: 1980 på Köpmangatan 1.

________________________________________________________________________
ASSA Stenman AB

Tillverkning av lås, gångjärn och skruv, skruvkrok och öglor, häftstift samt ledningsklammer.

Grundades:    1860 av August Stenman på Drottninggatan 12, Bolagiserades år 1921 - August Stenman AB. Övertog år 1881 E A Thunells Fabrik, som tillverkade gångjärn, beslag, reglar, haspar skruvar mm.

År 1964 äger företaget: AB Aug. Stenman, Alingsås Skruv AB, Tekaverken AB samt     

AB Östmarks Låsfabrik, Eskilstuna.

Anställda:      Som mest ca 1200 st.

Adress:          Kungsgatan 71 (där man finns idag).

________________________________________________________________________

A Th. Ahlström & Co

Tillverkning av finare pärlemorknivar, från 1944 kvalitetsknivar, fick- och pennknivar med etsade

stål- och pärlemorskaft.

Grundades:    1920 av A TH Ahlström tillsammans med tre andra personer på Brunnsgatan 3.

                     Flyttade sedan till Gränsgatan 39.

Anställda:      5 st

Upphörde:      1962.

________________________________________________________________________

A Th Broms fabrik

Tillverkning av bordsknivar, gafflar och skedar av rostfritt stål, assurans-, brand- och trädgårdssprutor samt andra arbeten inom stålvarubranschen.

Grundades:    1880 (antagligen av denne A Th Broms)

Adress: Köpmangatan 41.

Anställda:      50 st (under 1930-talet)

Uppgått i:       AB Gense under 1950-talet.                                                                    

________________________________________________________________________
Aug. Lundhs Metallfabrik

Tillverkning: Kokkärl och andra hushållsartiklar av aluminium.

Grundades:    1920

Antal anställda: 12 st (ca 1955).

Upphörde:      ?                                                                                                                                  Undersök!

Axel Wiklund & Co AB

Trävaror

Grundades:    1914 på Rademachergatan 6, blev aktiebolag år 1926. En del trävaror levererades av egna sågverk. År 1937 anlades en ny handelsbrädgård i Eskilstuna i Norra hamn.

Namnbyte:     1937 blev det ny ägare, namnet ändrades till Hedins Trä & Bygg AB.

Idag:              Finns fortfarande kvar vid Norra hamn.

________________________________________________________________________

E A Bergs Fabrik AB (även kallat Bergs Bolag)

Tillverkning från start 1879: I början rakknivar, sedan tillkom hyveljärn, tänger samt bult- och trädgårdssaxar.

1939: hyveljärn, huggjärn, tänger, bultsaxar och slaktknivar.

1955: tänger, snickeriverktyg, skomakar- o gummiknivar, trädgårdsverktyg samt bleck-, plåt- och bult- saxar, hejarsmide.

Grundare: Erik Anton Berg startade som 23-åring år 1879 under mycket blygsamma förhållanden sin första verkstad i Rademachersmedjan som ligger i hörnet av Bruks- och Rademachergatan.
Verksamheten expanderade, Berg behövde större lokal och året därpå, 1880, lånade han
500 kr och byggde ett nytt hus bredvid smedjan. Det är ett tvåvåningshus, där bottenvåningen
användes som verkstad och kontor, medan övervåningen var familjen Bergs bostad.

Där startade fabrikör Berg E A Bergs Fabrik, med adress Bruksgatan 6.
Idag är detta hus den s k ”Form & Färgverkstaden”.
E A Berg blev mycket framgångsrik, det berodde framförallt på två orsaker:
den ena var, att fabrikör Berg ägde en för den tiden osedvanligt god kännedom om det renasvenska kolstålets behandling. Han visste, att det är i smidningen grunden läggs till verktygs-
stålets kvalitet. Den andra orsaken till framgångarna var, att Berg helt och hållet förstod att utnyttja den tidens tekniska rön.

Företaget kom också att få ett mycket gott anseende genom de höga kvalitetskrav som E A Berg lade på tillverkningen.

Berg sparade ingen möda på att hela tiden utveckla nya metoder för att höja kontrollen på
kvaliteten under tillverkningens alla faser.Det var han som lade grunden till de kontrollmetoder som används inom industrin idag, även
om de nu har ändrats i takt med utvecklingen.

Expansionen fortsatte och Berg blev nu tvungen att skaffa sig större lokaler.
Han köpte upp tomter som låg mellan Rademachergatan och Kungsgatan och år 1889 upp-
fördes en ny fabrik på Rademachergatan 37.

År 1901 ombildades företaget till aktiebolag.

År 1903 avled fabrikör Berg och då övertog hans svåger, verkmästare Belin, ledningen för
företaget fram till år 1912. Då övertog direktör Carl Olsson (gift med fabr. Bergs äldsta
dotter) och verkm. Asplund ledningen för företaget.

År 1913 köptes mer tomt upp efter Rademachergatan och år 1915 och 1918 ytterligare tomtmark efter Bruksgatan och Kungsgatan. År 1916 uppfördes en trevåningsbyggnad vid Rademachergatan

År 1928 övertog civilingenjör Carl Gustav Andersson ledningen för verksamheten.

Under 1940-talet blev Erik Anton Bergs fem döttrar ensamma ägare till företaget.

I juli år 1948 flyttade man till en nybyggd fastighet vid Fröslundavägen 1 i Vilsta.

Vid årsskiftet 1958/59 köptes företaget upp av Bahco i Enköping.


Utmärkelser:         Prisbelönta utställningar i Malmö 1881, Örebro 1883, Boston 1883, Stockholm 1886 och 1897 Köpenhamn 1888, Paris 1889 och 1900, Chicago 1893 och 1900.


E A Bergs fabrik
              
Varumärke:         ”Hajen”, ”Bergs”.

Anställda:    År 1895 hade man 60 anställda.

                   1919 hade antalet ökat till 220 st.

                   1939 var man 300 personer på företaget. Det antalet behölls många år framåt.


Namnbyte:   År 1959 köptes man upp av AB Bahco i Enköping och namnet ändrades därvid till AB Bahco.                 

Avflyttning: Verksamheten flyttades till Enköping 1970.                       

________________________________________________________________________
Bertil Lindkvists Knivfabrik

(Se även under E Th. Segerströms Knivfabrik)

Tillverkning av fällknivar.

Grundare:    Erik Theodor Segerström, 1864. Firman hette då E Th. Segerströms Knivfabrik.

Tillverkningen startade på Nedre Nybrogatan 1, flyttade till Sliphuset på Faktoriholmarna 1937.

                   1912 övertogs rörelsen av sonen C G Segerström.

                   J F Lindkvist köpte en del av verksamheten 1925.

                   1944 övertog sonen Bertil Lindkvist företaget..


Namnbyte:   År 1944 ändrades namnet till Bertil Lindkvists Knivfabrik.


Upphörde:   Uppgift saknas.                                                                              

________________________________________________________________________
Blokk Fabriks AB

Tillverkade fönster, dörrar, portar samt byggnadsbeslag.

Grundades: 1940 (årtal osäkert)

Varumärke: Blokk

Anställda:    26 st (1955)

Varumärke: Blokk

Upphörde:   Uppgift saknas.                                                                

________________________________________________________________________
Blomström & Hellsberg

Tillverkning av presstansar, pressverktyg och maskinhyvelstål mm.

Grundades: 1930 eller 1931 av G E Blomström och A S V Hellsberg på Norra Knoopgatan.

                    Flyttade så småningom till Bruksgatan 8.

Anställda:    ca 16 st

Upphörde:   Uppgift saknas.                                                                               


B & O Libergs Fabriks AB

Tillverkning av strykugnsjärn, strykjärn, strykjärnställ, besman, stryklod och även ett hattglänsningsjärn.

Från 1876 utökades tillverkningen med alla typer av saxar, besman, skridskor, hyveljärn, huggjärn, korkskruvar mm

1896 tillkom sablar och floretter.


Grundades: Av bröderna Bernhard och Oscar Liberg 1862 som B & O Liberg i Rosenfors, Skogstorp.  

                    1868 bildades bolaget B & O Libergs Fabriks AB.

Anställda:    ca 100 st.

                
Upphörde:   Köptes upp av Eskilstuna Jernbolag AB 1921.

________________________________________________________________________
Bolinder-Munktell AB

Se under Munktells Mekaniska Verkstad

_______________________________________________________________________

Broli Instrumentfabrik AB

Tillverkning av kirurgiska instrument, tandläkarinstrument, olika slags saxar samt nageltänger.

Grundades:  1945 (finns inga namnuppgifter)                                          Undersök!

Anställda:     75 st (1955)

Upphörde:   Finns inga uppgifter.                                                          Undersök!

________________________________________________________________________
Bröderna Stenborg

Tillverkning: Konst- och ornamentsmiden, alla slags smiden som förekommer inom byggnadssmidesbranschen, olika slags smiden av rostfritt stål samt beslag till butiksinredningar.

Bland arbeten som utförts kan nämnas konst och smidesarbetena till Klosters kyrka och Eskilstuna stadshus (renov.1941).
Dessutom utför man smiden för hissinrättningar i nybyggen.


Grundades:    1888 av S L Stenborg på Bruksgatan 10, under namnet Stenborg Smidesverkstad.

                      1924 övertogs rörelsen av sönerna Oswald och Sven Stenborg.

                      1939 flyttades verksamheten till den nybyggda fabriken på Kungsgatan 78.

                      1971 flyttade man till Skjulstagatan 7.

Anställda:      20 st (1944).

Upphörde:      År 1972.                                                  

Varnäsföretagen (Bröderna Söderbergs Metallgjuteri & Metallfabrik)

Tillverkning av gjutgods i metall och högvärdiga aluminiumlegeringar, båt- och byggnadsbeslag, radiatorventiler ("PRIM") samt utför affärs- och slakteriinredningar i lättmetall, förkromat nysilver och rostfritt stål.

Grundades:    År 1905 av fabrikör Axel Söderberg i Snopptorp.

                      Sönerna övertog firman år 1913 och år 1917 köptes lokalen på Gredbyvägen 10.

                      År 1921 införlivades metallgjuteriet med ett kokillgjuteri.

                      Äger AB Modellfabriken i Eskilstuna.

                      Köptes upp av Varnäsföretagen     år?                                                    Undersök!

Anställda:      165 st (1964)

Varumärke:    BSM. Firman var en av de första i Sverige som tog upp tillverkning av aluminiumgjutgods.


Idag:              Finns fortfarande kvar på Gredbyvägen 10, men planer finns på att flytta verksamheten

                      utomlands.

________________________________________________________________________
Bröderna Wibell AB

Tillverkade handverktyg av olika slag, exempelvis skruvtvingar, bågfilsställningar, lövsågsbågar, lim-

Knektar, grindlås m m.

Grundades:    1924 (okänt var). 1939 flyttade fabriken till Kungsgatan 74.

Anställda:      25 st (1955).

Upphörde:      Okänt år.                                                     

________________________________________________________________________
C A Engströms Vagnsfabrik AB

Tillverkade landåer, kupéer, droskor, ponnyvagnar, trillor, giggar, arbetsvagnar, kärror med och utan fjädrar, slädar, vagnsaxlar, trill- och kärrfjädrar, byggnadssmiden samt hästskoning.

Grundades:    1876 av vagn- och hovslagarmästare C A Engström på Rademachergatan 20.

Upphörde:      ?                                                                            

________________________________________________________________________
Carl E Eriksson

Tillverkning av detektivlås. 1944 tillkom brand-, luftskydds-, trädgårds- och saneringssprutor.

Grundades:    1910 av Carl Erik Eriksson på Rademachergatan 46.

                      1937 övertog sonen Eric Eriksson rörelsen.


Anställda:      11 st.

Upphörde:      ?                                                                          

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori

Vapentillverkning samt ammunition

Grundades:    År 1813 startade Carl Gustafs Stads Gevärsfaktoris verksamhet då Söderhamnsfaktoriet flyttades hit.

Verksamheten förlades till det av kronan, år 1812, inköpta Faktoriholmarna i Eskilstunaån. År 1841 flyttades även Norrtäljefaktoriet till Eskilstuna.

Under en tid fanns en bergverkstad i Djurgårdsberget, den ersattes år 1948 med en verkstad i Kungsladugård.

Gevärsfaktoriet sammanfördes år 1943 med Försvarets Fabriksverk - FFV.

År 1969 flyttade verksamheten till ny fabrik i Svista.

Efter sammanslagning år 1990 blev Bofors Carl Gustaf AB det nya namnet.

I Gevärsfaktoriets gamla lokaler är sedan år 1979 Faktorimuseet inrymt.

Idag:              Finns fortfarande kvar i Svista.

________________________________________________________________________
Carl Ramstedt & Co

Tillverkning av kaffekvarnar och div. smiden

Grundades:    Av C.G Ramstedt (okänt år)

Var åtminstone verksam 1919 enligt Södermanlands länskalender.

________________________________________________________________________
Carlsson & Andersson Gjuteri & Metallfabrik AB

Tillverkning av legogods, spec. torrsandsgjutning, mässing, brons och andra metallegeringar, bil- och

bussbeslag samt arbeten i metall.

Grundades:    Bröderna Carlsson startade företaget år 1919 på Kriebsensgatan 4.

1930 flyttade firman till Rademachergatan 60.

År 1942 ombildades firman till aktiebolag.

Senare tillbyggdes fabriken med ett nytt gjuteri.

Upphörde:      Uppgifter saknas.                                                   

________________________________________________________________________
Carlsson & Westerberg Verktygsfabrik AB

Tillverkning av verktyg och precisionsartiklar för leverans till armén och flygvapnet.

1955 tillkom tillverkning av gäng- och pressverktyg, giggar, fixturer m m samt att utföra precisionsarbeten.

1964    -”-          -”-         av excenterpressar, och reservdelar till Bolinder-Munktells pressar, svarvar och hejare samt gäng- och pressverktyg, giggar, fixturer, gängringar, gängtolkar m m samt att utföra precisionsgängslipning.


Grundades:    Axel Carlsson och C A Westerberg startade firman 1917 (okänt var).

                      1924 lämnade Westerberg företaget.

                      1933 byggdes ny fabrik på Kungsgatan 59.

                      1943 dog Axel Carlsson, sonen Erik Carlsson övertog driften av företaget.


Anställda:      Ca 80 st 1944.

                      1964 hade antalet anställda sjunkit till 45 st.


Ägarbyte:       AB Lundin & Lindberg övertog företaget ca 1960 (årtal osäkert).


Upphörde:      Företaget finns antagligen inte idag, uppgift saknas.                              

Carl Särenholm AB (idag Preciform AB)

1896 tillverkning av matematiska instrument, såsom ritbestick, spec. cirkelbestick. 

1939 masstillverkning av småartiklar av stål och metall. Ex: duplexlock, krattor, remlås, s-krokar, skridskor, slangklämmor och sockertänger. Dessutom kassaskåp, sängar och ottomaner. 

1955 tillverkning som ovan. Då tillkom även skoskydd, kabelskor, hörnskydd samt byggnadsbeslag.

Inga uppgifter längre om skridskor och sockertänger.

Grundades:    Av Carl Särenholm på Kungsgatan 47, år 1895. Bolagiserades 1934.                 

Bolaget övertog år 1935 Eskilstuna Våg- & Kassaskåpsfabrik, som låg i hörnet av Kjulavägen och Galléengatan.

Dit flyttades tillverkningen av kassaskåp och sängar.

Företaget flyttade till Filargatan 14 under 1960- eller 1970-talet (uppgift saknas).

Anställda:      Vid starten 5 st. Hade kanske sin topp runt 1940 då antal anställda var 160 st.

Namnbyte:     Företaget köptes upp av Hasselfors Preciform AB (årtal saknas) och ändrade därvid namn till Preciform AB.

Idag:              Finns fortfarande kvar på Filargatan 14.     

Undersök!

________________________________________________________________________
C A Thelins Elektriska affär

Anläggningar för telefonringledningar samt andra svagströmsinstallationer.
Så småningom på 1930 – talet även belysningsinstallationer i verkstäder och bostäder.

Grundades:    1898 av C A Thelin (1859 – 1943) på Drottninggatan 3.                                              

Denne kom till Eskilstuna 1874 från Skälvum i Skaraborgs län och började i lära vid en

Låsfabrik. På 1880-talet övergick han till det elektriska yrket.

Då stadens första elektriska gatubelysning anlades i slutet på 1880-talet var han ledare för linjelaget. På 1880-1890-talet var han den enda elektrikern i staden. 

Under telefonens första år i Eskilstuna skötte han det enskilda telefonnätet och även brandkårens ledningar anförtroddes i hans vård.

Han anlitades också för skötsel av den första motorbåten i staden. Han var skrivmaskins- reparatör för hela Sverige. Vid Gamla teatern hade han också en tjänst.

Efter att några år varit chef för EA Gelbgjuteri började han 1898 egen verksamhet inom elektriska installationsfacket och räknas som grundare av ovannämnda företag.

Vid sin död 1943 var han troligen Sveriges äldsta i verksamhet varande elektriker.
1935 inträdde yngste sonen Carl Einar Thelin (född 1880) i företaget, man antog då det aktuella företagsnamnet.
1944 övertogs rörelsen av denne, som drev den vidare i oförändrat skick.

Upphörde:      Årtal saknas.                                                                                    

C E Johansson AB

Tillverkning från start: måttsatser (kombinationsmåttsatser).

1939: tillverkning av precisionsmätverktyg (bl a måttsatser), gängverktyg samt cykelkedjor.

1948: då tillkom även borrchuckar, gängtappar, gängsnitt med slipade gängor samt träborrar.

1955: tillverkning av måttsatser, tillbehörssatser, normal- och toleransmätverktyg, toleransindikatorer och mätinstrument, gängmätverktyg, mikrometrar, stickmått, borrchuckar, gänghuvuden, gängbackar, gängsnitt, gängstål, cykelkedjor m m.
Grundades:    Carl Edvard Johansson började sin yrkesbana vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori.

Där avlade han efter två år examen som besiktningsrustmästare.

Hans stora intresse för mätningsinstrument grundlades på faktoriet.

En studieresa till Tyskland 1895 gjorde klart för honom, att de mätmetoder som användes var ytterst bristfälliga.

Efter ett intensivt arbete hade Johansson år 1897 konstruerat den första kombinationsmåttsatsen. Dock återstod vissa svårigheter: måttsatsens kombinationer var ännu ej tillräckligt noggranna och spänningarna i det härdade stålet hade han inte kommit tillrätta med, varför experimenten fick fortsätta.

År 1906 var dock uppfinningen ett faktum, han startade försiktigt sitt företag C E Johans-son & Co på Nygatan 22. Det drev han vid sidan av sitt arbete på faktoriet.

År 1907 kunde de första måttsatserna skickas ut på världsmarknaden.

Därmed var ”System Johansson” skapat, detta måttsystem som gjorde Carl Edvard Johansson världsberömd.

Det var ett precisionsmåttsystem av epokgörande betydelse inom all industri, erkänt som det ojämförligt förnämsta och kanske det enda i världen.

Systemet bestod av ett antal passbitar, vilkas måttvärde valts så, att man med minsta möjliga antal passbitar kunde åstadkomma största möjliga antal måttkombinationer.

En vanlig måttsats innehöll ca 100 passbitar, med vilka ca 40.000 olika mått kunde mätas.

Även senare tillverkningar av gängverktyg och mikrometrar var av banbrytande betydelse.

År 1918 flyttade företaget till den nybyggda fabriken på Tullgatan 15-17.

År 1923 började C E Johansson att arbeta för Henry Ford i USA, samtidigt som Fordbolaget fick ensamrätten för tillverkning och försäljning av måttsatserna i USA.

Carl Edvard var dock ordförande i styrelsen för bolaget Johansson i Eskilstuna från 1926

fram till sin död 1943.

                      År 1977 flyttades företaget till Fraktgatan 6.

                      2005 ändrade företaget namn till Hexagon Metrology Nordic AB.

                      År 2006 flyttade man till Västra Storgatan 17 i Munktellstaden, namnet byttes då åter, nu till Ce Johansson AB.

Varumärke:    ”CEJ”.

Anställda:      År 1939 var antalet 550 st.

                      År 1955 hade antalet sjunkit till 450 st.

                      År 1964 hade antalet ökat till 610 st.

Ägare:            Företaget ägs idag av Hexagon-gruppen.

Idag:              Idag finns företaget kvar på Västra Storgatan 17, antalet anställda är nu 40 personer.
                      Företaget var nedläggningshotat år 2005, men nu ser framtiden betydligt ljusare ut och
                      man räknar med ett ökat personalbehov.


C G Blomqvist Knivfabrik

Tillverkning av tälj- och slidknivar, jaktdolkar och dolkar i lyxutförande samt korkskruvar.


Grundades:    1915 vid Sommarrogatan 13 av Carl Gustav Blomqvist.

                      Han drev sitt företag fram till sin dör 1934, då hans två söner, Tore och Elmer övertog

                      ledningen av företaget och änkan, Alma Blomqvist, ägandeskapet.

Anställda:      Som mest 9 st.


Upphörde:      1977.

________________________________________________________________________
C G Karlsson Kokill & Metallprodukter

Tillverkning av kokkärlsbeslag och pressade massartiklar i bakelit och metall samt utför kokillgjutning.

Grundades:    1944 (adressuppgift saknas)

                      1955 var Gottfrid Eklund företagets ägare och chef.

Anställda:      10 st (1955).

Upphörde:      Årtal okänt, troligen runt 1960.                                            

________________________________________________________________________
C I Fall AB

Tillverkning av alla slags borrar för träbearbetning, skruvmejslar, verktyg med hårdmetallskär,
proppningsverktyg m m.

Grundades:    1894 på Nygatan av C I Fall. Bolagiserades 1928.

                      Okänt när man flyttade ut till Hejargatan 2.                                      

Anställda:      90 st som mest 1955.

Idag:              Finns fortfarande kvar på Hejargatan 2.

________________________________________________________________________

Cleo AB

Tillverkning av rakblad.

Grundades:    1934 (inga uppgifter om adress eller grundarens namn).
                      Tillverkningen var förlagd till fabrik i Eskilstuna, men huvudkontoret var
                      I Stockholm.

Varumärken:  Cleo, Strega m fl.


Upphörde:      Året okänt.                                                                                        

C M Fall & Son AB

Tillverkning av bl a snickeriverktyg, hyvlar och borrar för träbearbetning.
Skruvmejslar med plastskaft, vinklar, cirklar.

Grundades:    1883 av C M Fall på Kungsgatan 45 och Drottninggatan 7

Anställda:      15 st (1955).

Upphörde:      Okänt när.                                                                                   

________________________________________________________________________

C O Ryds Knivfabrik

Tillverkning av penn-, fick-, kypar- och okuleringsknivar.

Grundades:    Carl Otto Ryd startade företaget 1876 på Gränsgatan 45. Det flyttades senare till Norra Bruksgatan 11. Ryds produktion var en av dåtidens mest säregna.

Ett av de mest kända alstren var en kniv med korkskruv, den fungerade funktionsmässigt efter samma princip som en stilett. Knivarna var mycket vackra och välgjorda.


Anställda:      25 st år 1896.

Upphörde:      1920.

C O Öberg & Co AB

Tillverkning av filar och raspar. Från 1954 pansar-, diagonal- och roterande filar, även av snabbstål och hårdmetall samt skavstål och glasborrar.

Grundades:    Av sex stycken smidesmanufakturister, däribland C O Öberg, som blev dess första ledare.

Hette först Öbergska Filfabriken (1850 – 1907). Företaget har hela tiden funnits på Västermarksgatan 38.

Firman hade som mål att få fram ett filfabrikat som kunde anses jämförligt med den tidens engelska filar. Det lyckades man med och under en period blev man också Skandinaviens
ledande tillverkare.

1873 kvarstod endast C O Öberg av de sex ursprungliga grundarna av företaget.Vid Öbergs död 1880 övergick firman till hans svåger, fabrikör Arvid Nilsson. Efter hans död 1922 tog en disponent med samma namn över verksamheten.

Varumärken:  Halvmåne, Pansar och Wasa.

Anställda:      Som mest ca 600.

Uppköpt:        1975 köptes företaget upp av Sandvik AB.

Flytt:              Sandvik flyttade efterhand den största delen av produktionen till Portugal och 1992 lades fabriken i Eskilstuna ned.

                      Lokalerna disponeras idag av Mälardalens Högskola.

________________________________________________________________________

C V Heljestrand AB

Från starten 1808 tillverkning av stålpennor, fickursfjädrar, fögyllda eller damaskerade sabelklingor, målade eller graverade urtavlor, sigillstämplar av stål m m.

Under 1820-talet började knivtillverkningen och då framför allt rakknivar.

Från 1837 tillverkning av rakknivar, rakhyvlar, rakhyvelblad, korkskruvar, nageltänger, saxar och kirurgiska instrument.

Grundades:    1808 av damaschören Olof Heljestrand på Bruksgatan 6. Efter dennes död 1837,
övertogs firman först av sonen Nils Fredrik och därefter av sonen Carl Viktor.
Det var Carl Viktor som gav firman dess namn och goda rykte.
Han gjorde stora förändringar i arbetsmetoder och fabriksprodukter, delvis grundade på
erfarenheter från egen verksamhet i Sheffield, delvis på egna uppfinningar, t ex när korkskruvstillverkning påbörjades med fräsmaskiner, som Carl Viktor själv konstruerat.

Verksamheten flyttades i början av 1900-talet till Rademachergatan 34.

Företaget kom att drivas vidare av sönernas barn och barnbarn i flera generationer fram
till år 1928, därefter skedde bolagisering.

C V Heljestrand grundade sitt anseende på att ställa kvaliteten framför kvantiteten.
Där utbildades en kunnig arbetarstam och Heljestrands blev grogrunden till en
kirurgisk instrumentindustri i Eskilstuna.
Rakknivarna och sedermera rakhyvlarna förblev firmans största artikel, vid sidan av
saxar och fickknivar.

Anställda:      1822 hade man 32 anställda

1955 var företaget som störst med 145 anställda.

Utställning:    Prisbelönades på världsutställningen i Paris 1851.

Deltog i utställning år 1855 i Paris.

Deltog i världsutställningarna år 1900 i Philadelphia, London och Paris.

Upphörde:      Företaget upphörde 1980 och maskinerna såldes till Tanzania.

C V Österbergs Knivverkstad (tidigare L G Österberg)

Tillverkning av extra fina fick- och pennknivar.

Grundades:    Av Lars Gustaf Österberg på Nedre Nybrogatan 4 år 1824.

Lars Gustaf Österberg ansågs vara en av dåtidens skickligaste pennknivtillverkare i Fristaden.

Han hade sedan 12 års ålder gått i lära hos ståletsaren Olof Heljestrand innan han år 1824 blev sin egen mästare vid 21 års ålder. Han hade även arbetare i sin verkstad.

Efter hans död 1864 tog sonen Carl Viktor över och drev verksamheten vidare i den gamla verkstaden som hade uppförts på 1820-talet.

Efter Carl Viktors död arrenderade hans änka Anna Charlotta Andersson ut verksamheten under några år till en kusin till Carl Viktor, Frans Magnus Österberg.

När sedan änkans son Carl Viktor junior var tillräckligt gammal tog han i sin tur, 1895, över
verksamheten.

Österbergs knivar utmärker sig för sina smäckra och omväxlande former.

År 1898 flyttade Österberg sin rörelse till ”Nyströms gård” på Nygatan 22, där han var

kvar till år 1931 då han sålde inventarier och lager.

År 1931 överlät Carl Victor Österberg rörelsen till Karl Wilhelm Karlsson.

Österberg använde sig av eget stål med 1,1 % kolhalt. Varje enskilt knivblad filades individuellt, vilket bidrog till den höga kvalitén. Nuförtiden är det mycket svårt att finna exemplar av dessa knivar.

Både Österberg senior och junior stämplade sina knivar med ”C. V. Österberg”. Man skiljer knivarna åt genom att senior hade en stjälk med tre blad centralt i sin namnstämpel.


Tidigare         L G Österberg

firmanamn:  

Anställda:      7 st år 1900 (var säkert aldrig fler än så)

Upphörde:      1940.                                                                             
________________________________________________________________________
C W Dahlgren Fabriks AB

Från starten tillverkning av saxar, rakknivar, jaktdolkar, spänt- stick-, sprätt- och täljknivar. Korkskruvar, skridskor, kaffekvarnar, byggnadssmiden mm.

1884 tillverkning av gångjärn, fönsterbeslag, kakelugnsventiler m m.

1891 tillverkning av kakelugnsluckor, ventiler, saxar, rakknivar och div. smiden.

1896 tillverkning av kakelugnssmiden av järn och mässing, ventiler, gångjärn och beslag, saxar, rak- och slidknivar, korkskruvar, liar och skridskor.

Grundades:    Carl Walfrid Dahlgren (1848 – 1922) började redan som sjuåring att arbeta i faderns, Gustaf Wilhelm Dahlgrens, smedja och vid faderns död 1870 tog C W helt över verksam-

heten i sitt eget namn. 1870 började Dahlgren produktion i Granbergs gård på Kriebsensgatan, men efter några år köpte han tillsammans med sin bror ytterligare en gård på Bruksgatan 6.

Sedan utökades verksamheten och under åren 1906 – 1915 bedrevs verksamheten i en

stor fabriksbyggnad, som sträckte sig från Kungsgatan till Rademachergatan .

Anställda:      160 st (1895).

Upphörde:      Företaget försattes i konkurs 1914 och upphörde 1915.

C Zetterlunds fabrik

Tillverkning av alla sorters kakelugnsdörrar, ventiler och kaffekvarnar.

Grundades:    Av Carl Zetterlund år 1880 på Bruksgatan 9.

Anställda:      30 st år 1896.

Upphörde:      Troligen ca 1915 (osäkert!)                                                           

________________________________________________________________________

E A Naesman  (idag Kaba AB)

Tillverkning från start 1846: grimskaft m m, så småningom även dörrlås.
På 1870-talet tillverkades även söljor, betsel, stigbyglar och kättingar.
Från 1881 tillverkades i huvudsak lås.
1939 tillverkades lås och metallbeslag till byggnader, järnvägsvagnar, bilar och båtar.

Grundades:    Eric Augustinius Naesman startade företaget 1846 på Drottninggatan 13.

August Ståhlberg tog över 1881och då fick företaget namnet E A Naesman & Co.

1894 bytte man namn till Låsfabriks Aktiebolaget, dvs Låsbolaget.

1896 flyttade man till Tullgatan 7.

Man flyttade senare (okänt när) till Kungsgatan 49.                                      

Anställda:      På 1870-talet ca 50 st, sedan har antalet sjunkit till ca 20 st.

Nytt namn:     1997 ändrades namnet till Kaba AB.

Idag:              Företaget finns idag på Filargatan 12 i Vilsta.

________________________________________________________________________

E A Thunells Fabrik

Vid starten 1873 tillverkning av fönsterbeslag och byggnadssmiden.

Från 1877 alla sorters byggnadssmiden, kakelugnssmide.


Grundades:    Firman grundades av Eric Alfred Thunell (gatuadress anges ej, men det bör nog vara

Nygatan 34 och 36, eftersom August Stenman startade sin verksamhet på den adressen).

1881 övertogs verksamheten av August Stenman.

________________________________________________________________________
Eskilstuna Vattenpassfabrik Ax. Ridderströms Eftr.

Tillverkning av beslag till vattenpass, vattenpass och murarverktyg.


Grundades:    Axel Ridderström grundade företaget 1923 i Flacksta (gatuadress saknas).

                      Verkstadslokalerna i Flacksta uppfördes 1934.

                      Verksamheten övertogs av fabrikör Birger Asplund (årtal osäkert).
                      1944 var fabriken den enda i landet av sitt slag.

                      I slutet av 1930-talet ändrades namnet till Eskilstuna Vattpass- o Instrumentlådfabrik.

                      År 1948 ändrades namnet till Eskilstuna Vattenpassfabrik.


Anställda:      18 st (1955).  

                      1948


Ägare:            Företaget köptes upp under 1950-talets början av AB MEMO Metallmodeller i Eskilstuna.


E Bergman & Co (Kokkärlsfabriken)

Tillverkning av kokkärl i aluminium och koppar.

Grundades:    Företaget grundades år 1919 av Emil Bergman, Bernhard Nyzell och Gunnar Haak i  lokaler på Köpmangatan 36.1920 flyttade man till egna lokaler vid Tullgatan 5.
Fr o m 1930-talet drevs företaget endast av Emil Bergman.

Anställda:      10 st.

Upphörde:      Inget årtal finns angivet.

________________________________________________________________________
E B Ö:s Metallgjuteri AB

Kokill- och pressgjutet aluminiumgjutgods för byggnads-, husgeråds- och verkstadsindustrierna.
Numera även lättmetallgjutgods samt luftventiler.

Grundades:    J R Eldin, G Boqvist och G Östlund startade företaget 1922 på Lilla Tvärgatan 4.
G Boqvist utträdde ur företaget i ett tidigt skede för att på ASEA:s uppdrag resa till Ryssland.
Ganska snart flyttade man verksamheten till större lokaler på Nyforsgatan 46.

På senare tid (1970-talet?) flyttade man till Hejargatan 1 A i Vilsta.

Anställda:      Ca 40 st.

Idag:              Verksamheten bedrivs under namnet EBÖ AB.

________________________________________________________________________
Edv. Neiströms Rakknivfabrik

Tillverkning av rakknivar.

Grundades:    Edvin Neiström startade sin rakknivstillverkning 1917 på Rademachergatan 46 (gård 296), dvs i en hyrd smedja inom Rademacherreservatet.

1930 flyttar han verksamheten till Rademachergatan 58 (idag Liberggatan 6).

Efter Edvins död 1962 driver sonen Allan verksamheten vidare, men flyttar till Forsbomsvreten och 1967 flyttar företaget till lokaler i gamla Jernbolaget, Gillbergavägen 2.
                    
Anställda:      1 – 2 personer.

Varumärke:    ”Neiströms Rakknivar”.

Upphör:         1970.

________________________________________________________________________
E G Gustavsson & Co

Tillverkning av liktorn-, rader- och rakknivar.

Grundades:    Firman grundades av E G Gustavsson 1870 på Smedjegatan 20.

Anställda:      1891 5 st, annars 1 – 2 personer.

Upphör:         Ca 1905 (årtal anges inte)                                                             

E Hallin Metall & Smidesverkstad

Tillverkning av bordskruvstycken, skränktänger, hyvelbänksbeslag, lådöppnare och andra artiklar
inom järnmanufakturbranschen efter ritningar och modeller. All slags smide utfördes.

Grundades:    E J Uhr startade företaget i Kungsör 1893 och sonen övertog så småningom verksamheten. 1924 överläts företaget till Hildebrand & Co och flyttades samtidigt till
Tullgatan 5 i Eskilstuna. 1933 köpte E Hallin rörelsen.

1944 var sonen Gustav Edvin Hallin sedan en tid innehavare av företaget.

Anställda:      12 st.

Upphörde:      Finns ingen uppgift.                                                                          

________________________________________________________________________
E L Liberg

Tillverkning av kaffebrännare, sopskyfflar och div. annat plåtsmide.

Grundades:    1891 av E L Liberg på Kriebsensgatan 13.

Anställda:      3 st.

Upphörde:      Uppgift saknas, troligen ca år 1900.                                                
________________________________________________________________________
Emanuel Svallings Knivsmidesverkstad

Tillverkning av fickknivar samt jakt-, kork-, penn-, sjömans-, trädgårds- och täljknivar.

Grundades:    Emanuel Svalling grundade verkstaden år 1836 på Drottninggatan 10.

Anställda:      24 st.

Upphörde:      1881.

________________________________________________________________________
Emil Isakssons Metallvarufabrik

Tillverkning av husgeråd, som ex konservöppnare, sportartiklar, sulkantskydd till skidpjäxor och mattpiskare av ståltråd

Grundades:    1941 av fabrikör Moberg på Knoopgatan 1, men denne startade ett nytt företag på annan ort 1942 och företaget övertogs då av fabrikör Emil Isaksson.

Anställda:      5 st.

Upphörde:      Årtal okänt.                                                                                   

Emil Olssons Fickknivsfabriks AB

Från start tillverkning av fickknivar.

Från 1939 tillverkning av finare fickknivar med etsade och förgyllda stålskaft samt med skaft av pärlemor.

1948 tillkom skjutmått.

1955 tillkom även precisions- (kontroll-)vinklar.

1964 tillverkades fick- och pennknivar, etsade och förgyllda stålarbeten samt stålmåttskalor.

Grundades:    Firman grundades år 1896 av fabrikör Emil Olsson. Han drev firman fram till 1899, då han blev delägare i företaget Hedengran & Son, som år 1900 uppgick i Törnblom o Hedengrans Fabriks AB.

1907 blev Emil Olsson egen företagare igen tillsammans med ståletsaren Carl-Johan
Bergman, som han tidigare varit kompanjon med 1897. Verksamheten bedrevs på Bruksgatan 6.                                                                                                                                         

Anställda:      På 30-talet till mitten av 50-talet låg antalet anställda stadigt vid 40 st, men vid mitten av 60-talet sjönk antalet till 30 st.

Upphörde:      1967.

________________________________________________________________________

Eminentverktyg AB

Tillverkning från start, ca 1880, av leksaker och bobiner.

År 1912: tillverkning av verktyg och cyklar.

År 1920: tillverkning av borrar.

År 1944: tillverkning av cykelverktyg, snickeriverktyg, hushållsartiklar samt verktyg för den mekaniska industrin.

År 1955: tillverkning av verktyg såsom vinklar, borrsvängar, isborrar, körnare, bågfilsställningar, atlas-, svets- och skränktänger, ställbara haknycklar, borrskaft, skiftnycklar, skruvstycken, ventilslipapparater, drillapparater, tegeltänger, tändstiftsnycklar, avloppsrensare, slangklämmor, smörjkannor, plattmallar samt ”Eda”-hängare, hemhyvelbänkar, kvist-, stick- och grensågar, grässaxar, sekatörer, elektriska handlampor, varpaspel, hushållsartiklar som ex julgransföttet, handdukshängare, tvättmaskiner, konservöppnare, bönskärare, osthyvlar, potatisskalare, brödskärare m m.

År 1964: tillverkning av verktyg såsom tänger, tändstifts-, hak- och skiftnycklar, chuckar, expanderande  hylsdornar, kiljagare, körnare, maskinjusteringskilar, fashyvlar, borrsvängar, bågfilsställningar, sticksågar, geringsapparater, hemhyvelbänkar m m.

Trädgårdsredskap som ex grässaxar, sekatörer, gren- och kvistsågar. Hushållsartiklar som ex avloppsrensare, brödskärare, hängare, julgransfötter och konservöppnare. Sport- och idrottsredskap som ex isborrar och varpaspel.

Grundades:    Den ursprunglige grundaren var Axel Westman som grundade företaget Westmans Verktygsfabrik omkring år 1880 på Eskilstunavägen 5. Westman byggde också den första
verkstadsbyggnaden. År 1912 övertogs rörelsen, sedan den varit i flera händer, av fabrikör

Axel Björhn, som tillverkade div verktyg och cyklar. Firman var en av de första som i Sveri-ge tillverkade cyklar av delar som importerats från England. Cykeln kallades ”Eminent” och
1944 lär några cyklar fortfarande ha varit i bruk.

År 1918 överläts rörelsen till S Ekstein och K Andersson, företagets namn ändrades till Eksteins och Anderssons Verkstad.

K Andersson avled efter ett par år och rörelsen fortsattes då av Ekstein under namnet
Verkstadsbolaget fram till år 1932, då namnet ändrades till Järnindustriaktiebolaget Tool. År 1933 överläts rörelsen till Malte Brandstad och Morris Monteen. I samband med
detta ändrades namnet till Eminentverktyg AB.

År 1941 köpte man en förnicklingsanläggning och fick därmed ett komplement till de andra verkstäderna som hade måleri och lite senare en hejarsmedja.

Företaget hade nu expanderat kraftigt, vilket innebar, att man 1946-47 gjorde en om- och
tillbyggnad och därmed kom fabriken att bestå av två våningar.

 Malte Brandstad var direktör för företaget från 1955 och framåt.

Varumärken:  EV, Eminent, Arro, Atlas, Handy och Perman.

Anställda:      1964 var man 100 anställda.       

Upphört:        Finns ingen uppgift om firman upphört, ändrat namn eller köpts upp.                                                                                                          

________________________________________________________________________

Emtiverken AB

Tillverkning av termosflaskor (upphörde 1930). Andra produkter var tenn-, och nysilverartiklar,
verktyg, matkärl, idrottspriser, väggtallrikar. Man utförde pressning av massartiklar samt mek.
arbeten och försilvring.

1964 tillverkades verktyg samt rullstolar.    

Grundades:    Företaget grundades år 1925 som Eskilstuna Metall- & Thermosindustri, med adress
                      Södra Bangårdsgatan 16 (grundare okänd).

År 1930 bytte företaget namn till Emtiverken.

                      C F Flodell uppges vara direktör 1955.

                      Sven Ström anges som direktör 1964.
Handelsnamn: Emti.

Anställda:      1955 hade man 12 anställda och de hade 1964 ökat till 20 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                  

E O Törnblom

Från starten bestod verksamheten av reparationer av cyklar, senare även hopmontering och försäljning.

Från år 1944 bestod tillverkningen av skruvmejslar och lykthållare.

Grundades:    Av Erik Oscar Törnblom år 1897 på Bruksgatan 18.
                      Sönerna Erik och Emil Törnblom tog så småningom över rörelsen.

Varunamn:     ”Kläm” (även märkning med Oscar Törnblom, Eskilstuna, förekom).                                    

Namnbyte:     Oscar Törnbloms Eftr. (årtal okänt)

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                           

________________________________________________________________________

Erik Larssons Mek. Verkstad AB

Tillverkning av press-, kipp- och stansverktyg.

Grundades:    Erik Larsson startade företaget 1937 på Kvarngärdesgatan 1.

Anställda:      21 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                             

________________________________________________________________________
Eriksson & Björklund

Tillverkning av rakknivar.

Grundades:    K V Eriksson grundade företaget tillsammans med Karl Björklund 1926, vid Skogsängen 1,

Tunafors. K V Eriksson ville göra hela rakkniven från början till slut, medan Björklund endast kunde smärgla. Detta ledde till att kompanjonerna skildes åt, Eriksson drev företaget själv. Företaget flyttade tidigt till Stenkvistavägen 26 – 28.

1964 flyttar verkstaden till kvarteret Vulkanen i E A Bergs gamla industrilokaler.

Upphörde:      1969.

________________________________________________________________________

Eriksson & Larsson Felbhattfabrik

Tillverkning av Felbhattar (höga hattar)

Grundades:    1925 på Kvarngärdesgatan 7. Av vilka anges inte klart, men 1955 uppges hattmakare David Eriksson och hattmakare Martin Larsson vara ägare och chefer till företaget, så antagligen var det de som startade företaget också.

Anställda:      1955: 7st.

                      1964: 4 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                            Erik Svalling AB

1911 tillverkades fäktvapen, sablar, kreaturssaxar, plåtslagarsaxar, m m.

1919 tillverkades sablar, kreaturssaxar, hårmaskiner m m.

1955 tillverkades skräddarsaxar, handplåtsaxar, huggjärn och trädgårdsredskap. Man utförde hejarsmiden, slipning och pressning.

Grundades:    Av Erik Svalling år 1905 på Bruksgatan 17.


Anställda:      1918: 40 st.

                      1955: 7 st

                      1964: 5 st.


Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   

________________________________________________________________________
Ernst Hellerstedt Låsfabrik

Tillverkning av lås, galoschmärken m m.

Grundades:    Av Ernst Hellerstedt år 1902 i Nyfors.

                      Sonen Sven övertog låsindustrin och drev den vidare, först i Nyfors, senare från
 slutet av 1960-talet, i Tunafors industrihotell.

Upphörde:      I början av 1980-talet, exakt årsangivelse saknas.                                 

________________________________________________________________________
Ernst Hellstedt & Co

Ernst Hellstedt började 1876-77 på adress 164 (?) som smideshandlare med lager till försäljning i parti och minut av alla Eskilstunasmiden samt även övriga svenska, franska, engelska och amerikanska smiden.

1902 uppges adressen vara Kungsgatan 40 och 1913 Drottninggatan 5.

Upphörde:      Årtal saknas.                                                                                       

________________________________________________________________________
E S Chorells Skridskofabrik

Tillverkning av cyklar, senare även skridskor. Man utförde även finmekaniska arbeten.

Från 1944 tillverkade man fönsterspärrar, utförde svarvning av verktyg m m .

Man sysslade även med finmekanik och cykelreparationer.


Grundades:    Av Ernst Sigfrid Chorell år 1889 på Drottninggatan 4. Verksamheten flyttade något senare till Kriebsensgatan 13.

                      1904 blev han representant för Hermes cykelfabrikat.

                      1924 övertogs rörelsen av Ernst Chorell.

                      1935 flyttade man till Kriebsensgatan 14.


Utmärkelser:  1907 fick E S Chorell silvermedalj för skridskor på utställning i Lund, guldmedalj i London och S:t Petersburg. Han deltog även i sportutställning i Berlin.

Namnbyte:     1924 ändrades namnet till E S Chorells Eftr.

Anställda:      1944 hade man ca 14 anställda (det var högsta antalet).

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                    

Eskilstuna Armatur & Metall AB

Tillverkning av belysningsarmatur som ex golvstakar, taklampor, bordslampor, lampetter, gjutna bordsstakar, lampskärmar, lampskärmsställningar samt borrsvängar, nötknäppare m m.

Grundades:    1946 troligen av White Ståhlberg, som var verkställande direktör.

Anställda:      1955: 80 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   

________________________________________________________________________

Eskilstuna Assurans Sprutfabrik

Tillverkning av brandsprutor av järn och koppar, skopor, stekpannor, cylindr. kaffebrännare, kreatursskrapor, korkskruvar samt div. förnicklingsarbeten.

Grundades:    A. Th. Broms grundade fabriken 1889 på Köpmangatan 2.

Anställda:      25 st.

Upphörde:      Uppgift saknas (fanns åtminstone kvar 1919).                                        

________________________________________________________________________
Eskilstuna Bleck- & Plåtslageri AB

Verksamhet med byggnadsplåtslageri och tillverkning av eldsläckare, brandsprutor, vattenvärmare m m samt rostfria produkter.

Från 1964 tillverkades skorstensanslutna oljekaminer, samt diskmaskiner för metalltvätt.

Grundades:    Firman grundades 1897 av Axel Larsson, Carl Oskar Belfrage, Viktor Nilsson och Otto

Lindblad i en mindre verkstad vid Rademachergatan 14, men flyttades 1898 till Kriebsensgatan 15.

                      År 1907 uppfördes plåtslagerifabriken och år 1939 svetsningsverkstaden.

                      1912 blev C O Belfrage ensam innehavare av rörelsen.


Merit:             1927 – 1929 tillverkade man koppartaket till Klosters kyrka. Det taket ansågs vara ett mycket förnämligt plåtslageriarbete.

Anställda:      1944 hade man det största antalet anställda, ca 35 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                 
________________________________________________________________________

Eskilstuna Borrfabrik
Tillverkning av borrar för trä.

Grundades:    1922 av Ruben Johansson (okänt var).

                      1932 flyttas rörelsen till Köpmangatan 38.

Anställda:      2 – 6 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                 


Eskilstuna Borr- och Verktygs AB

Tillverkning av spiralborrar, brotschar, försänkare, fräsar, chuckar m m.

Grundades:    I januari 1924 bildades Eskilstuna Borr- & Verktygs AB (adress okänd).

Företaget är en sammanslagning av Munktells verktygsavdelning och AB Eskilstuna Verktygsfabrik (grundad 1917).

Tillverkningen flyttades så småningom till lokaler vid Tullgatan.

1942 flyttade företaget till Ståhlbergsvägen.

1955 arrenderar bolaget hela rörelsen vid Nya AB Liljeqvists Sågblad-& Redskapsfabrik i Eskilstuna.

Tidigare       

namn:            AB Eskilstuna Verktygsfabrik (1917 – 1924).

Anställda:      1955 hade man högsta antalet, 203, anställda.

Varumärke:    B & V

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                         

________________________________________________________________________
Eskilstuna Bryggeri AB

År 1877 tillverkning av bayerskt öl (100.000 kannor om året), svagdricka, iskällardricka, bocköl och jäst.

År 1891 var specialtillverkningen av maltdrycker lageröl som även exporterades.

År 1900 tillverkades öl, svagdricka och läskedrycker.

År 1939 tillverkning av pilsner klass I och II, svagdricka samt läskedrycker och mineralvatten.

År 1955 tillverkning av malt och läskedrycker.


Grundades:    1874. År 1876 startade bryggningen i nybyggda lokaler, vilka bestod av en bryggeri- och mäteribyggnad i hörnet Rademachergatan/Careliigatan. Lagerkällaren låg vid Gymnastikgatan. Rörelsen gick dåligt i början, varför man inköpte det Munktellska Bryggeriet, som dittills varit den svåraste konkurrenten.

Mellan åren 1878 – 1911 utvecklades Eskilstuna Bryggeri till ett av de större landsortsbryggerierna.

År 1926 övertog man Strängnäs Bryggeri, år 1945 Lindesbergs Bryggeri och år 1946
Köpings Bryggeri.

Anställda:      År 1882 hade man 24 st anställda, år 1900 var antalet uppe i 35 st anställda och 1955, när man var som störst, hade man 125 st anställda. 

Uppköpt:        År 1961 köptes man upp av AB Pripp & Lyckholm och 1964 övergick företaget i det då nybildade Pripp-Bryggeri AB:s ägo.

Annat namn:  Under åren 1959 – 1963 gick man även under namnet Old Eskil.

Upphörde:      1973 lades bryggeriet ned.                 

Eskilstuna Cementvarufabrik AB

Tillverkning av alla slags cementvaror, rör av olika storlekar, grundsten, siloanläggningar av betong m m.

Grundades:    År 1923 av Johan Jonsson på Kungsgatan (kv Väktaren nr 1).

                      1939 övertog bröderna Gustav och Gunnar Johansson företaget.

                      1944 ombildades företaget till bolag och det hade då sin tids modernaste utrustning, med fullständigt sorteringsverk, vibrator m m.


Anställda:      10 – 20 st.


Upphörde:      Uppgift saknas (troligtvis mitten av 1980-talet).                                     

________________________________________________________________________
Eskilstuna Elektrofabrik AB

Tillverkning av elektrisk belysningsarmatur.


Grundat:        Troligtvis 1944, uppgift saknas om vem som har startat företaget, vilket var beläget på

                      Tullgatan 9.

                      1964 ägdes företaget av K G Lorentzon AB.

Anställda:      37 st år 1964.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                              

________________________________________________________________________
Eskilstuna Fabriks AB

Tillverkning av precisionsrullkedjor, galls-, smörj- och transportkedjor av alla slag. ”Fenestra”-fönster, dörrar, fasader, hissfronter och mellanväggar av stål och aluminium, branddörrar, skyddsrumsdörrar, svarta och blanka bultartiklar.

Grundades:    År 1908 på Kungsgatan 41. En styrelse bildades som bestod av Gustav Elmér, Victor Larsson, Erland Berglöf, Olof A Söderberg, Josua Bohlin och M Lundberg.

Handelsnamn: F B, Fenestra.

Anställda:      1964 hade man 350 anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                             

________________________________________________________________________
Eskilstuna Förnicklingsfabrik

Ytbehandling av metaller, det fanns även en särskild avdelning för sliperi.

Grundades:    År 1944 av fabrikör K Larsson vid Tullgatan 9. 1947 flyttade man till egna fabrikslokaler vid Berga.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                             

Eskilstuna Gjuteri AB

Tillverkning av handformat tackjärnsgjutgods upp till 5 tons styckevikt, torrsandformat kvalitetsgods samt maskinformat smågods.

Grundades:    År 1911 av fabrikörerna Anton och Hugo Andersson samt Otto Forsberg under firma-namnet Bröderna Andersson & Co vid Vikingagatan 2 – 4.

                      Man flyttade senare (okänt när) till Nedre Hamn 17.

Anställda:      40 st år 1964.

Upphörde:      Finns ingen uppgift.                                                                         

________________________________________________________________________
Eskilstuna Glasindustri & Spegelfabrik

Tillverkning av spegelglas och planglasslipning. Slipade planglas och speglar med små toleranser för
tekniska  ändamål, vilka tidigare importerats från utlandet.

Grundades:    Av Märta Andersen år 1938 på Kvarngärdesgatan 2.

1944 övertog hennes man, Chr. (Christian?) Andersen skötseln av företaget.

På uppdrag av branschens riksförbund utarbetade han ett förslag till utbildningsplan för
branschens lärlingar samt en plan för anläggande av gesällprov.

Upphörde:      Ingen uppgift finns.                                                                               

________________________________________________________________________

Eskilstuna Industrinytt AB

Tillverkning av tillbehör för persienntillverkning, ex lameller, profiler m m samt gardintillbehör, verktyg och lamellstansningsmaskiner, man konstruerade fullständiga anläggningar för persiennindustrin.

Grundades:    År 1949 på Köpmangatan 17, det finns ingen uppgift om vem som grundade företaget.

Den enda kända uppgiften är, att Nils Holm var VD för företaget år 1964.

Anställda:      28 st.

Upphörde:      Okänt när.                                                                                       

Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Jernbolaget)

Tillverkning från starten: hänglås, fällknivar, sablar (1820 - 70 försågs svenska armén med sablar från
Zettergrens fabrik).

1886: alla slags enklare och finare bords- och hushållsknivar, gafflar, skärpstål, saxar, gångjärn och fingjutgods som ex klockställ, cigarrkoppar m m.

1930:  byggnadssmiden, hänglås, gälbgjuteriarbeten, kättingar, fällknivar m m.

1940:  knivar, saxar, hushållsgjutgods, byggnadsgjutgods, samt byggnadsbeslag som ex gångjärn, reglar, konsoler och hydrauliska dörrstängare m m. Snickeriverktyg som ex hugg- och hyveljärn samt
 hyvlar etc. Skruvnycklar, skridskor och rakhyvelblad.

1955:  maskin- och motorgjutgods för hydrauliska ändamål (av gråjärn), hydrauliska dörrstängare, "Anchor” samt legobearbetning. Yrkes-, slakt-, kock-, hushålls-, bordsknivar och gafflar. Hushålls- och paketvågar. Saxar, snickeriverktyg, spärrskruvmejslar, Philipmejslar, hand- och maskinformat gjutgods samt skridskor.

Grundades:    Av Christoffer Zettergren år 1811. Han bedrev smidestillverkning i hörnet av Nygatan och Tullgatan. För sin sliperirörelse arrenderade han sliphuset vid Faktoriholmarna.

Han drev även handel med smidesvaror. 1827 flyttade han sin smidestillverkning samt järnhandelsrörelse till Kungsgatan.

Johan Svengren övertar verksamheten vid Zettergrens död 1852. Han ombildar rörelsen till aktiebolag 1868.

1873 införlivades Tunaforsfabriken i verksamheten och en knivfabrik anlades, som byggdes till under åren 1874 – 1876. År 1889 byggdes mittenpartiet av knivfabriken.

Tunaforsfabriken var ett järn- och stålmanufakturverk med gjuteri och elektrisk vattenkraftstation.

Sista gjutningen vid gjuteriet ägde rum i september år 1966.

Åren 1915 - 1921 förvärvade bolaget även Ståhlfors och Rosenforsfabriken i Skogstorp.
Idag finns det som återstår av bolaget på Gillbergavägen 4.

Anställda:      1886 var man 250 anställda.

                      På 1940-talet, som var företagets höjdpunkt, var man 850 anställda.

                      Därefter minskade antalet successivt och idag är man 24 personer på företaget.Handelsnamn: Anchor.

Varumärke:    Bild av ett ankare försett med bokstaven ”E” och en krona.

Meriter:          Prisbelönt vid utställningar i Köpenhamn 1872 och 1888. Moskva 1872, Wien 1873,

Bogota 1874, Philadelfia 1876, Eskilstuna 1878, Borås 1880, Malmö 1881, Madrid 1883, Paris 1889, Göteborg 1881, Chicago 1893, Stockholm 1897 och Paris 1900.

Idag:              1997 köpte AB Hyresbostäder "Jernbolagets" 14 360 000 aktier för en krona.

                      Nu sysslar man enbart med fastighetsförvaltning och olika etableringsfrågor.


Eskilstuna Knivfabriks AB (EKA-Knivar AB)

(Se även under Eskilstuna Metalletsnings AB och Hadar Hallströms Knivfabriks AB)

Idag tillverkning av fickknivar och hopfällbara yrkesknivar, dessutom utför man förnickling och metalletsningar.

Tidigare tillverkade man fick- och pennknivar med ett eller två blad. Instrumentknivar med två eller tre blad och försedda med ex sax, filar, såg, konservöpppnare, skruvmejsel, kapsylöppnare och korkskruv m m. Man hade ca 90 st modeller med omkring 650 olika utföranden.

Tidigare namn:  Hadar Hallströms Knivfabriks ABGrundades:    1882 grundade Hadar Hallström sin firma på Järnvägsplan 3 (gård 250 på Hamngatan).

                      1889 ombildades företaget till aktiebolag och verksamheten expanderade.

                      1896 flyttade man verksamheten till Tullgatan 5.

                      1917 såldes Hadar Hallströms Knivfabriks AB och ombildades till Eskilstuna Knivfabriks AB/

                      Knivbolaget.

                      Företagets nye ägare Johan Elmquist drev verksamheten mellan åren 1917-1946.

                      1917 flyttar företaget till Smedjegatan 32.

I det anslutna dotterföretaget Eskilstuna Metalletsnings AB (1917) utfördes knivetsning för egen räkning samt förnickling för såväl eget som andra företags behov.

Efter Elmquists död 1946 tog svärsonen Torbjörn Ewrell över företaget och under hans ledning moderniserades hela tillverkningsprocessen och han sanerade knivsortimentet för att
kunna utveckla nya knivmodeller.

År 1971 flyttar företaget till Sättargatan 4 i Vilsta industriområde.

1985 tar dottern Karin Ingelsson över ledningen för företaget och bedriver verksamheten
vidare fram till den 31 augusti 2002, då företaget såldes vidare (den nye ägaren anges ej).


Meriter:          Redan på 1880-talet gick en stor del av tillverkningen på export och man deltog i internationella utställningar och erhöll flera utmärkelser och priser för sina fällknivar.
EKA har tillverkat knivar för USA:s presidenter Eisenhower och Lyndon Johnsson och många
reklamknivar har tillverkats på EKA.
Berömd kniv är nr 38 S ”Funkis”.

Varumärke:    ”EKA”.

Anställda:      Medeltalet har legat på ca 40 st utom 1889, då man var 82 anställda.

Idag:              EKA-Knivar AB finns fortfarande kvar på Sättargatan i Vilsta.

________________________________________________________________________

Eskilstuna-Kuriren

Grundades:    Eskilstuna-Kuriren etablerades år 1890 under ledning av Erik Wahlberg och bolagiserades år 1894. År 1903 började man ha bilder i tidningen.

Åren 1920 - 1963 var Johannes Anton Selander chefredaktör och han var en av de ytterst få som lät en tidning kritisera nazisterna. Selander var okuvlig i sin kritik av nazismen och vägrade låta sig tystas.

Kuriren-huset på Rademachergatan 16 byggdes åren 1950 – 1951 av arkitekt Frej Klemming.
                                                                                                                                                         
Eskilstuna Kurirens Tryckeri AB

1909: Tidningstryckeri. Man utförde även all slags bok-, tabell- och accidenstryck. Man hade lager av
hyreskontrakt, fraktsedlar, auktionsräkningar, adresslappar m m. Stor sortering av visit-, adress- och
sorgkort för tryckning.

1955 och framåt: Tidnings- och civiltryckeri.

Grundades:    År 1890. Bolagiserades 1894. Adress Rademachergatan 14 – 16.


Anställda:      1955: 42 st.

                      1964: 144 st.

                      (Idag: okänt)


Idag:              Finns i ett sedan några år tillbaka nybyggt och tekniskt avancerat tryckeri i

                      Lagersberg.

________________________________________________________________________

Eskilstuna Mekaniska Verkstad

Tillverkning av remskarvare av märket Revolt, man sysslade även med mekaniska arbeten och
reparationer.

Grundades:    År 1918 av C A Alf på Nyforsgatan 33, men övertogs senare av sterbhuset och Å Lindblom.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                    

________________________________________________________________________

Eskilstuna Mesost- & Margarinfabrik AB

Från start: Tillverkning av mesost och så småningom även messmör, palmsmör och margarin.

1939 och framåt: Endast mesost och messmör.


Grundades:    Företaget grundades år 1887 av K J Karlsson och W Rehnström i Mälarmejeriets lokaler (troligen på Norra Kriebsensgatan 4).

År 1900 byggdes en ny fabrik på Vasbergsgatan. Bristen på råvaror under 1:a världskriget gjorde att tillverkningen upphörde en tid. Därefter satte tillverkningen fart ordentligt, för att under 2:a världskriget öka ytterligare.

Fabriken var då branschens största och modernaste i Skandinavien.

På 1950-talet ombildades den till AB Stintan.

Efter bildandet av Margarinfabrikens Försäljningsaktiebolag år 1927 överflyttades tillverkningen av margarin och palmsmör till annan fabrik.

Varumärken:  Gyllenost, Rutost, Gullans messmör, Mejans messmör och Stintans messmör.

Anställda:      År 1900 8 st. 1939 hade man ökat till 20 anställda, för att år 1955 vara uppe i 33 anställda.


Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                


Eskilstuna Metalletsnings AB

Knivetsning och förnickling för Eskilstuna Knivfabriks AB:s räkning och även förnicklingsarbeten för andra företag.

Grundades:    Av Frans Nyzell år 1879 på Kungsgatan 50.

Utmärkelser:  Prisbelöningar vid utställningar i Göteborg 1891, Stockholm 1895 och Köpenhamn 1896.

Anställda:      20 st (1896).

Uppgått i:       Eskilstuna Knivfabriks AB, år 1917.

________________________________________________________________________

Eskilstuna Metallindustri AB

Tillverkning av nysilverartiklar som ex brickor, brödkorgar, grädd- och kaffeserviser, kandelabrar och
ljusstakar, fat m m. Tennvaror samt elektriska kok- och värmeapparater.

Grundades:    År 1920 (ingen namnuppgift finns), bolagiserades 1954. Adressen är osäker, men 1955 och framåt var Bengt Skoglund VD för företaget och då var det beläget på Langsgatan 3.

Anställda:      1955 hade man 40 anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                    

________________________________________________________________________

Eskilstuna Metall- o Vagnlyktsfabrik AB

Vid starten 1907 tillverkade man vagnslyktor och andra metallarbeten.

1939: Hushållsartiklar av aluminium och koppar, rostfria diskbänkar, köksinredningar till restauranger samt mejeriinredningar och div förnödenheter till armén.

1955:  Köksinredningar, som ex diskbänkar, hyllor m m i rostfritt stål samt kokkärl och övriga husgeråd i aluminium, rostfritt och koppar.


Grundades:    Av fabrikör David Andersson år 1907 (ingen uppgift finns om gatuadress).

                      1943 bolagiserades företaget och 1955 är Gunnar Ridaeus VD för företaget.


Anställda:      1939 hade man 33 anställda och 1955 hade siffran sjunkit till 25 anställda.


Upphörde:      Finns ingen uppgift.                                                                           

________________________________________________________________________
Eskilstuna Modell- & Finsnickeri

Tillverkning av gjutmodeller, ledstänger, inredningar och div. massartiklar.

Grundades:    Av K J Neselius och Rune S Jonsson år 1943 på Smedjegatan 33.

Anställda:      4 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                    

Eskilstuna Separator AB

Tillverkning av separatorer, kärnor och fixlampor (glödljuslampor för fotogen), förgasningslampor och ”Rexlampan”.

1939 tillverkades enbart handseparatorer.

Grundades:    Företaget startade 1898 på Noachsgatan 11, men det finns ingen uppgift om vem som grundade det.

År 1902 bolagiserades företaget och då blev Hugo Lindberg VD för företaget.

Man satsade från början på kvalitetsproduktion och fick snart en världsmarknad för sina separatorer.

1940 hade man egna försäljningskontor i Finland, Tyskland, Australien och USA.

Anställda:      1939, när företaget gick på högvarv, hade man 250 anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   

________________________________________________________________________

Eskilstuna Smidesindustri

Tillverkning av gengasaggregat och bildelar. Senare även hydroforer och elektriska pumpar.

Grundades:    År 1933 av Allan Andersson på Nybrogatan 12.

                      Verksamheten flyttades 1940 till Gränsgatan 9.

Upphörde:      Ingen uppgift.                                                                                       

________________________________________________________________________

Eskilstunasteel

Tillverkning av hyvlar av järn, hyveljärn, huggjärn, huggmejslar, skomakar-, tillskärar- och gummiknivar, läder- och linoleumknivar m m.

Grundades:    År 1936 i Torshälla. Det saknas uppgift om vem grundaren var, men år 1955 var Gösta Pettersson ägare av firman, det kan ju också vara han som är grundare.

Det finns heller ingen uppgift om gatuadress.

Anställda:      24 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                    

________________________________________________________________________
Eskilstuna Stålindustri AB

1913 tillverkade man kaffekvarnar och kakelugnssmide.

1939         -”-       -”-   kaffekvarnar, rostfria bordsknivar, gafflar och skedar.

1955         -”-       -”-   rostfria kuvertartiklar, härdade rostfria knivar och knivblad.


Grundades:    År 1913 av L Alfred Ström och V L Jernström på Nygatan 20.

Hette först L A Ström & Co, bytte 1921 namn till Jernström & Ericsson.

1921 hade man också flyttat till Sommarrogatan 3.

Bolagiserades troligen 1942 och bytte namn till Eskilstuna Stålindustri.

Anställda:      Ca 40 st (1939), 1955 hade antalet sjunkit till 30 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                               

Eskilstuna Stålpressnings AB

Tillverkning av detaljer till separatorer och mjölkningsmaskiner, hushållsartiklar som ex skopor, stek-pannor, cylindr. kaffebrännare, kaffepannor av koppar och stålplåt. Även tillverkning av krigsmaterial och vägmärken.

Grundades:    År 1893 av G Victor Larsson på Övre Nybrogatan 9.

Företaget var dotterbolag till AB Separator i Stockholm.  

1899 flyttade man till det nybyggda industrihuset på Gymnastikgatan 16 – 18 (byggt efter ritningar av arkitekt Emil Befwe).

Senare byttes namnet till Alfa-Laval, Stainless Products AB.

År 1970 flyttade företaget till Rosenforsvägen i Skogstorp och lokalerna såldes till Eskilstuna Kommun.

Anställda:      Enda uppgiften är från 1896; 115 anställda.

Uppgått i:       Alfa Laval AB, Pressbolaget, 1963.

Idag:              Finns fortfarande kvar i Skogstorp.

________________________________________________________________________
Eskilstuna Stämpelfabrik

Tillverkning av stålstämplar, som ex alfabet- och sifferstämplar av stål, mässing, trä och läder.
Dessutom tillverkning av stansar, sigill, kautschukstämplar, guld- och silvergravyr m m.

Grundades:    År 1899 av Oskar Feinhals (från Solingen) på Kvarngärdesgatan 1.

1914 övertogs rörelsen av Einar Larsson (som var 1:e man hos Feinhals), som drev den ensam till 1918, då F Hessel blev kompanjon. Han stannade dock bara till 1921 i företaget.

1934 avled Einar Larsson, varvid hans fru Signe Larsson tog över driften en kortare tid.
Senare under 1934 kom verkmästaren, tidigare gravören, Gösta Kahlson, att överta ledningen för företaget.

Anställda:      5 st.

Upphörde:      Finns ingen uppgift.                                                       

________________________________________________________________________
Eskilstuna Termometerfabrik AB

Tillverkning av rums- o fönstertermometrar, minimum-, reklam- o konserveringstermometrar samt
vattenpasslibeller.

Grundades:    År 1941, ingen uppgift om vem som grundade företaget. Adressuppgift saknas också.

                      1955 var Isser Ostrovsky VD för företaget och 1964 var J P Thams VD.

Anställda:      7 st.

Upphörde:      Ingen uppgift.                                                                                 

Eskilstuna Tools AB

Tillverkning av mätverktyg och skjutmått.

Grundades:    Ingen uppgift om vem som startade företaget, men 1955 var E Albin Larsson VD för före-taget och det kan också vara han som startade verksamheten 1945.

Adressen är också okänd.


Varumärke:    ”Tools”.

Anställda:      15 st.

Upphörde:      Finns ingen uppgift.                                                         

________________________________________________________________________

E Th. Segerströms Knivfabrik

(Se även under Bertil Lindkvists Knivfabrik)

1876 tillverkning av jakt-, fick- och pennknivar, nyckelringar, broder-, fruntimmers-, tillklippnings-, köp-mans- och ficksaxar m fl. Ritar och förgyller stålarbeten.

1896 tillverkning av olika sorters fick- och konsttäljknivar.

Grundades:    Av Erik Theodor Segerström år 1864 på Nedre Nybrogatan 1.

                      Sonen C G Segerström övertog verksamheten 1912.

                      J F Lindkvist köpte en del av verksamheten 1925.

                      1937 flyttade företaget till Sliphuset på Faktoriholmarna.

                      1944 övertog J F Lindkvists son Bertil företaget.


Anställda:      Ganska snart efter starten 1864 sysselsatte man 7 – 8 personer.

                      1876 hade man 12 anställda.

                      1896 hade man ökat till 35 anställda.

Meriter:          Export bl. a. till utländska hov, särskilt det danska.


Namnbyte:     1944 bytte företaget namn till Bertil Lindkvists Knivfabrik.


Upphörde:      Uppgift saknas.                                                           

________________________________________________________________________

E V Beronius Mekaniska Verkstad AB

1884: Tillverkning av blomsterbord, accidenssnällpressar och div. maskiner.

1891: Tillverkning av alla slags träbearbetningsmaskiner.

1896: Tillverkning av träbearbetningsmaskiner samt verktygsmaskiner.

1913: Tillverkning av träbearbetningsmaskiner, maskinhyveljärn, transmissioner och fjäderhammare.

1939: Fortfarande tillverkning av träbearbetningsmaskiner.

Grundades:    Av E V Beronius år 1878 på Norra Bruksgatan 2.

Anställda:      1884 hade man 8 anställda.

                      1896 hade företaget växt till 53 anställda.

                      1900 fanns det 130 anställda.


Uppgått i:       År 1918 gick man samman med Munktells Mekaniska Verkstad.
Företaget flyttade därvid till Strandgatan 38.                                                                                                                                                                                           

F A Stenmans Låsfabriks AB (FAS)

Tillverkning av lås, nycklar och beslag för byggnadsindustrin. Specialitet: cylinderlås och tillhållarlås.

Vid starten 1849 tillverkades lås. Under de första åren tillverkades även sporrar, betseltränsar och andra produkter.

1939 bestod tillverkningen huvudsakligen av lås av olika slag.

1955 tillverkade man lås och skjutdörrsbeslag m m.


Grundades:    Frans August Stenman grundade företaget år 1849 på Västermarksgatan 8.

Vid F A Stenmans död1891 tog sonen Ernst över företaget och det växte till ett industriföretag under hans ledning. År 1926 bolagiserades firman.

                      År 1969 köper E Matsson F A Stenman. År 1972 flyttar FAS till Hejargatan 20 i Vilsta.

                      År 1990 köps FAS av ASSA Industri AB.

Utmärkelser:  Låsen prisbelönades i London 1862 och därefter 1866 i Stockholm.

Handelsnamn: ”FAS”.

Anställda:      1939 hade man 75 anställda.

                      1955 hade man minskat till 46 anställda.

                      1964 var man 55 st.


Namnbyte:     År 1972 ändras namnet till AB FAS Låsfabrik.

Idag:              Företaget finns kvar i Vilsta.

                      Man ingår numera i ASSA ABLOY, koncernen som bildades 1994.

______________________________________________________________________

F E Lindström AB

Från start (1856) tillverkning av tänger och huggjärn.

1877: Tillverkning av alla sorters finare tänger, legymjärn, rotskopor, hökarmärken, fruktskopor m m,
kaffekvarnar, huggjärn och div. smiden samt andra instrumentmakeriarbeten.

1940: Tillverkning endast av tänger.

1955: Tillverkning av alla slags tänger.


Grundades:    År 1856 av F E Lindström på Nygatan 17.

Alltsedan grundandet har specialiteten alltid varit tillverkning av tänger. Stor del av tillverkningen har gått på export, även till långt avlägsna länder.

Företaget bolagiserades 1930.

Anställda:      1877 hade man 22 anställda.

1940 var man 80 st.

1955 fanns det 100 anställda på företaget.

1964 var man 130 st anställda.

Tidigare namn: Före bolagiseringen 1930 hette företaget F E Lindströms Tångfabrik.


Uppgått i:       År 1974 blev företaget en del av Bahco-koncernen.

Idag:              ?                                                                                                          


Ferrator AB

Tillverkning av skruvmejslar med plastskaft.

Grundades:    Troligen år 1944, uppgift saknas beträffande grundarens namn och var någonstans företaget var beläget. Huvudkontoret fanns i Stockholm.

Enda kända uppgift är att Mats Carlgren var företagets VD 1955.

Anställda:      8 st.

Upphörde:      Troligen i början av 1960-talet. Företaget finns ej med i Svensk Industrikalender 1964.

________________________________________________________________________
F Jäger & Söner Elektriska AB

Tillverkning av elektriska kok- och värmeapparater, doppvärmare, kaminer samt i övrigt allt som hör till elektrovärmebranschen.

1955 hade tillverkningen utökats med radiatorer, kastruller, brödrostar, kokhällar, foderkokare och värmepatroner.

Grundades:    År 1920 av Friedrich Jäger, adressuppgift saknas. Friedrich Jäger hade år 1912 startat

                      ”VOLTA” i Stockholm.

Han drev företaget i Eskilstuna fram till 1937. Då flyttade man till Haleniigatan 7 – 9, sö-               nerna Åke och Georg Jäger tog över och bolagiserade företaget 1939.

Man hade även en utställningslokal vid Ekvallsgatan 2.

Varumärke:    ”J”.

Anställda:      Ca 20 personer.

Tidigare namn: AB F. Jäger & Söner (okänt vilket år företaget bytte namn).

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                              

________________________________________________________________________
Folket

Tidningen Folket kom ut första gången år 1905 under namnet Sörmlands-Kuriren.
Redaktionen satt i Folkets hus på Careliigatan och tidningen trycktes hos Örebro-Kuriren.
År 1906 köps en rotationspress in, tryckningen kan nu ske i Eskilstuna.

Mellan åren 1905-1920 fanns Folket på Kungsgatan 6, åren 1920-1948 på Kungsgatan 32 och åren

1948-2001 på Rademachergatan 29.

I början av år 2001 flyttade Folket till Fortet-huset med adress Kungsgatan 43 och år 2004 till Teatergatan 1.
från 2013 en endagarstidning


F O Nyströms Bleckkärlsfabrik AB

Tillverkning av nålar, metkrokar och askar i bleckplåt (dvs förtent järnplåt).

1897: tillverkning av alla sorters bleckemballage – från små askar till stora cisterner.

1955: tillverkning av bleckplåt, blank och dekorerad, svart och galvaniserad järnplåt, som ex burkar,   flaskor, dunkar och cisterner för färger, oljor och fernissor.

Pressade och svetsade tunnplåtsarbeten, askar, lådor o dyl. Flaskkorgar, självreglerande vilstolar (”Park”), regnmätare (”Pluvius”), bränsle och oljebehållare m m.

Grundades:    Frans Otto Nyström började med sin tillverkning i hemmet med hjälp av sina söner och
 några lärlingar. Det var år 1874 och adressen var Nygården, Torshälla.
År 1892 tog yngste sonen Carl Albert över verksamheten. 1897 byggde han en ny verkstad med ett vackert utsiktstorn på Klockberget i Torshälla. År 1937 bolagiserades företaget.
Efter Carl Alberts död 1939 blev änkan Sigrid Nyström VD och ledde företaget åtminstone fram till 1955. Gösta Holmqvist står som VD 1964.

Anställda:      Ca 45 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                              

________________________________________________________________________
Fristaden

Fristaden i Eskilstuna.

Inrättades som en följd av ett regeringsbeslut den 16 april 1771.

Man ville förbättra svensk järn och stålmanufaktur genom att de som bosatte sig inom Eskilstuna Fristad skulle få åtnjuta särskilda privilegier, som skråfrihet, skattelättnader, tullfrihet mm.

Efter ungefär samma modell som vissa blomstrande stålstäder i England vid den tiden hade.

Fristaden blev inte riktigt som beslutet var tänkt, men fungerade ändå som en fristad med skattelättnader fram till mitten av 1800-talet.

I Fristaden fick endast finsmeder arbeta. Omkring 1800 infördes det krönta E:et som fungerade som en kvalitetsgaranti.

E.F.S.  =        Vanlig märkning av föremål gjorda i Fristaden.

Det fanns också ett runt sigill med texten. ”ESKILSTUNA FRISTADS HANDELS CONTOIRS SIGILL 1771”.

Upphörde:      År 1848.

________________________________________________________________________

F W o W L Håkanssons Låsindustri

Tillverkning av deuxbattant-, fällboms- och garderobslås, hänglås, billås, garage- och portreglar, vävspännare och selbeslag m m.

1964 hade man också börjat tillverka motorgräsklippare.

Grundades:    År 1918 av fabrikör Frans W Håkansson och ing. William L Håkansson på Nygatan 22.

Anställda:      Ca 20 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                          

                    

F W Söderén & Co

Tillverkning från start av rak-, liktorns-, rader-, fick-, pappers- och skomakarknivar samt kirurgiska instru-ment. Även bråckband och saxar.

1944 tillverkades pennknivar och andra mindre knivar, pincetter m m.


Grundades:    År 1871 av F V Söderén på gård 262 i hörnet av Hamngatan och Nedre Nybrogatan.

                      1890 hade man flyttat till Rademachergatan 52.

                      1899 inträdde sonen Valfrid Söderén som kompanjon.

                      Vid F W Söderéns död 1920 fortsatte företaget under änkan Märta Davidas namn,

                      M Söderén & Co.

1924 flyttade man till Sliphuset och Valfrid Söderéns söner Martin och Filip Viktor Söderén
 drev nu företaget tillsammans fram till år 1934, då enbart den ene, Filip Viktor, tog ansvaret i fortsättningen.

När Sliphuset revs 1950, flyttades verksamheten till Sommarrogatan 3.


Utmärkelser:  Företaget blev prisbelönt i Philadelphia 1876, Eskilstuna 1878 och Köpenhamn 1888.

Namnbyte:     1932 ändrades namnet till M Söderèn & Co.

Anställda:      3 – 4 st.

Upphörde:      År 1955.

________________________________________________________________________

G Emil Svanbäck

Tillverkning av vågbalanser, kryddbodsbalanser, decimalvågar, lås, fällbomslås, klinkor, dörrklinkor, betsel, betselträns, alla övriga slags träns, kapsoner (grimmor) och söljor av järn.

Grundades:    Av  G Emil Svanbäck år 1884, med adress Drottninggatan 6.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                    

________________________________________________________________________
AB Gense

Vid starten 1855 tillverkade man kakelugnssmiden, nickel- och nysilverartiklar.

1885: Större satsning på tillverkning av nickelvaror, nysilverarbeten och försilvring på galvanisk väg.

1925: Tillverkade man knivar, gafflar, skedar och skålar, fat och karotter för restaurang och hushåll.

1938: Detta år började tillverkningen av rostfritt stål.

1946: Tillverkning av kuvertsilver samt hushållsartiklar av koppar, mässing och alpacka, även i förnicklat och försilvrat utförande.

1960-talet: Tillverkning av bestick och servisartiklar av rostfritt stål och nysilver (ex karotter, uppläggningsfat o d).

Grundades:    Gustaf Eriksson började i blygsam skala med kakelugnssmide på Bruksgatan 6, år 1855.

 Ett år efter hyrde han nya lokaler i dåvarande Bovinska gården (adress okänd).

All tillverkning gjordes då för hand. Där anställde han sin förste arbetare samt två ”hjälppojkar”.

1859 flyttade han företaget till Nygatan 26. Tillverkningen höll då en mycket hög kvalitet.

1885 övertog sonen Axel verksamheten och efter studier i USA, där han bl a lärde sig galvaniseringstekniken, satsade man nu på tillverkning av nickelvaror, nysilverarbeten och försilv-ring på galvanisk väg.

Bolagisering sker 1898 och namnet blir då AB Gustaf Erikssons Metallfabrik.

1917 tillträdde ingenjör Arvid Hedlund som företagsledare och genomförde nya tillverk-ningsmetoder samt utökade maskinparken.

1925 efterträddes A Hedlund av sonen Lars.

Produkter i rostfritt stål började tillverkas 1930.

1945 flyttar man till den nybyggda fabriken på Skogstorpsvägen i Vilsta.

1946 byter man namn till AB Gense.

År 1964 övertogs företaget av Guldsmeds Aktiebolaget – GAB.

1969 flyttades delar av tillverkningen från Stockholm till Eskilstuna (gällde kakelugnsluckor,
kassaskåp, bestick och kokkärl).

1979 flyttas hela GAB:s verksamhet till Eskilstuna.


Handelsnamn: Gense (förkortning av Gustaf Eriksson NySilver Eskilstuna).


Anställda:      1865: 8 st

                      1929: Nu hade man 200 anställda.

                      1946: Nu var man som störst med 360 st anställda.

                      1984: 230 anställda.


Tidigare namn: AB Gustaf Erikssons Metallfabrik (namnbyte 1946).

Uppgått i:       GAB-Gense-divisionen 1964.

Köpt upp:       A Th Broms fabrik (under 1950-talet).         

                      1982 köpte GAB samtliga aktier i AB Nilsjohan.

Idag:              Man finns kvar på Skogstorpsvägen i Vilsta, men man har bytt lokal med Skogaholms

                      Bröd (skedde i mitten av 1980-talet).

                      Man ägs idag av investmentbolaget Proventus.

                      Antalet anställda är idag 100 - 150 personer.                    

________________________________________________________________________

G G Widlund

Tillverkning av främst pakethållare för cyklar samt ryktskrapor.

Grundades:    Av G G Widlund år 1911 på Bergsgatan 13.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   G J Bergs Knivfabrik

Tillverkning av fällknivar, jaktdolkar, korkskruvsknivar, sjömansknivar m m.


Grundades:    År 1873 av G J Berg på Kungsgatan 44.

                      1891 drevs företaget av G J Bergs arvingar.

Anställda:      1873: 18 – 20 st.

                      1891: 9 st.    

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                  

________________________________________________________________________

G J Lindgrens Gjuteri- & Metallfabrik

Tillverkning av byggnadsbeslag av olika slag (som ex dörrhandtag) samt gjutning av alla slags metallgjutgods. Även tillverkning av assuranssprutor.

Grundades:    Av Gustav Julius Lindgren år 1910 på Köpmangatan.

                      Senare flyttade firman till Sommarrogatan, innan man 1936 flyttade till nybyggda lokaler på Stenmansgatan.

Anställda:      1944 hade man 10 anställda.


Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                      

________________________________________________________________________

Gjuteri & Metallfabrik

Tillverkning av vattenpass och tennsläggor.

Grundades:    Uppgift saknas om vem som grundade företaget, men det var beläget på Kyrkogatan 11

                      Och det var grundat 1979.

Upphörde:      År 1988.

________________________________________________________________________

Gottfrid Carlsson Nickelfabriks AB

Tillverkning från start av husgerådsartiklar av mässing, koppar och nysilver (specialitet: kaffe- och te-serviser), även tryckta metallföremål, som ex ljusstakar m m.

1939: Till största delen tillverkning av kokkärl av aluminium och koppar (märke ”Svea”).

1948: Tillverkade man även pressade eller tryckta plåtdetaljer av aluminium, mässing eller koppar.

          Man utförde även förnicklingar, försilvringar och förkromningar.

1955: Tillverkning av husgerådsartiklar av mässing, koppar och nysilver. Kokkärl av aluminium, bl a tryckkokare, konservkokare och kaffebryggare. Sjukhusartiklar av rostfritt stål.

          Pressade, tryckta och svarvade detaljer efter ritningar och modeller.
          Ytbehandling av delar, som ex förnickling, förkromning, förtenning, förzinkning etc.

1964: Tillverkning av husgeråds- och prydnadsartiklar av koppar och mässing. Sjukhusartiklar av rostfritt stål.

          Fotogenelement, biltillbehör, som ex motorvärmare och hjälpljus av olika slag.
          Pressade, dragna, tryckta och svarvade detaljer efter ritningar och modeller samt ytbehandling av delar.

Gottfrid Carlsson Nickelfabriks AB (forts)

Grundades:    Gottfrid Carlsson startade verksamheten på Nygatan 33 (gård 377) år 1891 tillsammans med en medarbetare.

                      Omsättningen steg snabbt, en ny fabriksbyggnad kunde uppföras och fler anställas.

                      1916 bolagiserades företaget.


Anställda:      1939: ca 60 st.

                      1964: ca 100 st.

Varumärken:  1955: ”Svea” och ”Sveabryggaren”.

                      1965: ”Svea”, ”Brinn”, ”Johnson-Ljus” och ”Calix”.

Idag:              Uppgift saknas i klartext, men det bör vara samma företag som idag heter Calix AB och som finns på Filargatan 14 i Vilsta och bl a tillverkar motorvärmare.

________________________________________________________________________

Grandin & Gustavsson

På 1920-talet utförde man ca 4000 skoningar av hästar per år.

På 1940-talet utfördes knappt 2000 skoningar per år. Man hade nu specialiserat sig på byggnadssmide
och tillverkning av bilfjädrar.


Grundades:    Omkring år 1900 av Gustav Willén på Klostergatan 33.

                      1920 övertog Karl A Grandin och Ivar Gustavsson företaget.

Anställda:      5 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                

________________________________________________________________________

Gustav Erikssons Metallfabrik AB (se även under AB Gense)

Från starten 1855 tillverkning av kakelugnssmide.

1880 tillverkade man kakelugnsluckor av mässing och järn, ventiler, spottlådor, skålar till kaffekvarnar av mässing och zink m m.

1896 tillverkning av kakelugnssmiden, metallartiklar och förnickling. Man hade då som specialitet extra smide till praktugnar samt kaffe- och teserviser.

1913 hade man även börjat med tillverkning av nysilverartiklar.

Grundades:    Av Gustaf Eriksson år 1855 på Bruksgatan 6. Ett år senare flyttade han till Bovinska gården

                      (adress okänd). 1859 flyttades verksamheten till Nygatan 26.

                      Produkter av mycket hög kvalitet såldes nu över hela landet.

1885 övertog sonen Axel verksamheten och efter studier i USA, där han lärde sig galvaniseringstekniken, satsade man på tillverkning av nickelvaror, nysilverarbeten och försilvring på galvanisk väg. Företaget ombildades till bolag efter Gustaf Erikssons död år 1898.

1917 tillträdde ingenjör Arvid Hedlund som företagsledare och genomförde nya tillverk-ningsmetoder, dessutom utökades maskinparken.

1925 efterträddes A Hedlund av sonen Lars som startade tillverkning av bestick, skålar, fat och karotter för restaurang och hushåll. Produkter i rostfritt stål infördes år 1930.

Fabriken flyttade år 1945 till en ny anläggning på Skogstorpsvägen i Vilsta.

Anställda:      År 1865 hade man 8 anställda, 1929 uppgick antalet nu till 200 anställda.

Namnbyte:     1946 ändrades namnet till AB Gense.

                      (Se vidare under AB Gense).

Hadar Hallströms Knivfabrik AB (Se även under Eskilstuna Knivfabriks AB)

Tillverkning av trädgårdsknivar, ympknivar, rakknivar, fick- och pennknivar av olika slag samt instrument-knivar. Skaften bestod bl a av etsat och förgyllt stål, pärlemor, sköldpadd och elfenben.


Grundades:    Av P Hadar A Hallström år 1882 på Hamngatan (Järnvägsplan 3, gård 250).

                      Han började med maskinell tillverkning av knivar på amerikanskt sätt med helt egentillverkade specialmaskiner.

                      Hadar Hallström kan vara den förste i landet som använde sig av moderna tillverkningsmetoder inom sin bransch. Han använde sig bl a av ångkraft.

                      Företaget ombildades till aktiebolag 1889 och flyttade till Tullgatan 5.

                      Exporten var stor, särskilt till USA och Ryssland.

Anställda:      1891 hade man 66 anställda.

                      1904 hade antalet ökat till 100 anställda.

Utmärkelser:  Prisbelönt i Chicago 1893, Stockholm 1897, Paris 1900 och Seattel 1909.

                      Den mest berömda kniven är Nr 25, den s k Beskowmodellen.

Namnbyte:     Företaget såldes år 1917 och ombildades till Eskilstuna Knivfabriks AB.

________________________________________________________________________
Halling & Son

Tillverkning från start av grövre bordsknivar, tälj-, hack- och slidknivar.

1919 tillverkades knivar och filar.


Grundades:    Har troligtvis grundats 1876 av Alfred Halling på Rademachergatan 34 under namnet

                      Alfred Halling Knivfabrik.

                      (Uppgifterna är dock något osäkra)

Anställda:      1896 hade man 41 anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                               

________________________________________________________________________

Hammare AB (Tors Hammare AB/Hultafors AB)

Tillverkning av hammare, bräckjärn och hovslageriverktyg.

På 1960-talet började man även tillverka fönsterlyftare för bl a järnvägsvagnar.

Grundades:    Fabriken anlades år 1911på Nyforsgatan 39, men fabrikör Anton Zetterling startade i mitten av 1870-talet en liten verkstad i stadens sliphus. Den här verkstaden blev det som senare kom att utvecklas till den aktuella fabriken.

1911 var Gustaf Dahlgren VD och A Zetterling verkmästare.

                      Företaget bolagiserades 1926.   

                      Verksamheten flyttade till Gredbyvägen 18 (troligtvis under 1960-talet).

                      1982 flyttade man till Svarvargatan 1.


Anställda:      1939: 26 st.

                      1955: 70 st.

                      1964: 130 st. 


Varumärke:    ”Tors hammare”.


Nytt namn:     1970 ändrades namnet till Tors Hammare AB.

Idag:              Idag ägs företaget sedan 1995 av Hultafors AB. Företagets namn ändrades också till Hultafors AB. Man planerar nu att flytta verksamheten till Kina.Hedengran & Son

Från start tillverkning av penn- och fickknivar, rakknivar, nagelsaxar, nagelklippare, nyckelhakar, patent-korkskruvar m m.

Från 1876 hade man även tillverkning och gravering av nyckelringar, stållinjaler, finare penn- och fickknivar med

etsade och förgyllda skållor och med skaft av ex elfenben eller horn. Sprätt- och kyparknivar, jaktdolkar, sedelboksklämmare och urhängare.

Grundades:    Av Fredric Anders Hedengran år 1833 på Nedre Nybrogatan 3 (gård 261).

 (Egentligen hade verksamheten redan startat år 1807 i en verkstad som F A Hedengrans far hade grundat, men där sonen tidigt tog över tillverkningen under firmanamnet F A Hedengran).

 Efter F A Hedengrans död drev släktingar verksamheten vidare fram till år 1900, då man gick samman med rakknivsfabriken Klas Törnblom.

Anställda:      1876 och 1896 uppges antalet anställda vara 17 st.

Utmärkelser:  Företaget blev prisbelönt vid utställningar i Stockholm år 1866, Eskilstuna och Paris år 1878, Malmö år 1881 och Chicago år 1893.

Uppgått i:       År 1900 sammanslagning med rakknivsfabriken Klas Törnblom.

________________________________________________________________________

Hedlund & Co Metall & Förnicklingsfabrik

Vid starten 1852 tillverkades polhemslås.

År 1873 hade tillverkningen utökats med symaskiner och byggnadssmiden.

1876 tillverkade man symaskiner efter New Singers modell, den äldre, Little Wanzers, Bartletts m fl.

Då tillkom även bokbindarpressar, svarvar, skruvpressar, köttkvarnar (sammansättning), borrstolar, vattentunnor och kärror av järn m m, allt efter beställning och ritning.

Gamla symaskiner reparerades och ändrades. Man hade även ett stampverk för stampning av vadmal.

Under 1890-talet levererade man ventiler till ångmaskiner, bl a till Munktells mekaniska verkstad.


Grundades:    År 1852 grundades verksamheten av fabrikanten och rådmannen Johan L Hedlund.

                      Fabriken var belägen nära slussen (Strömsholmen) vid Eskilstunaån.

                      1877 bolagiserades verksamheten, mer känt som ”Symaskinsfabriken”.

Anställda:      30 – 40 st.

Upphörde:      Före 1919 (exakt årtal anges ej).

________________________________________________________________________

Hedlund & C:ni

Tillverkning som specialitet: trycken, handtag och ljusstakar. Man utförde även förnicklingar.

Grundades:    Av Georg och Levin Hedlund år 1882 på Övre Nybrogatan 6.

Anställda:      26 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                             


Helge Holmberg Metallvarufabrik AB

Vid starten 1923 tillverkade man cykellysen och rostfria matlådor.

Under senare tid tillverkades delar till vattenpass och vinkaggar, 1 L..

Matlådstillverkningen togs över av Durinders Rostfria AB, Smedjegatan 33.

Grundades:    Av Helge Holmberg år 1923 i nybyggd villa på Vallbygatan 1, vilken var anpassad för verkstadsidkande i källarvåning och bottenplan.

                      1947 övertog Karl Axel Andersson med kompanjon rörelsen.

                      1997 var sonen Jan Andersson sedan en tid tillbaka ansvarig för rörelsen.

Anställda:      Som mest hade man 3 anställda på 1950-talet.


Upphörde:      1997 var verksamheten vilande, inga anställda.                

________________________________________________________________________

Helmer K B Sjökvist

Tillverkning av smörarmatur som ex fettsprutor, smörjnipplar, trädgårds- o brandsprutor, elektriska
installationsmaterial, diverse biltillbehör, div. detaljarbeten.

Beställningsarbeten som ex armatur, maskindelar och svarvade detaljer. Specialitet: automatsvarvning.

Grundades:    Av Helmer Sjökvist år 1924 på Rademachergatan 62.

Anställda:      1955: 40 st.

                      1964: 67 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   

________________________________________________________________________

H Granlund & Co AB

Tillverkning av gängapparater, ursvarvningsverktyg, tappborrar, brotschar med hårdmetallskär, hård-
metallverktyg, maskinskruvstycken, kordonghållare, vinkelmätare, höjdritsmått, underplanförsänkare,
balanseringsapparater och supportslipmaskiner.

Från 1964 tillkom legoarbeten, som ex maskinrenoveringar.

Grundades:    Uppgift saknas, men grundaren hette säkert H Granlund. Företagets verksamhet startadepå Stålbrännargatan 11 år 1945.

Anställda:      1955 hade man 50 st anställda, 1964 hade antalet ökat till 90 st.

Varumärke:    ”GNG”.

Idag:              Idag finns man på Kungsgatan 90 under namnet Granlund Tools AB.

Uppgift saknas om när företaget flyttade till Kungsgatan, men det bör ha varit i början av 1960-talet i och med expansionen.


Hjalmar Lundhs Metallfabrik

Från starten tillverkning av dörrtrycken och skyltar m m.

1944 tillverkade man byggnadsbeslag. Företagets specialitet var då ytbehandlingar.

Grundades:    Hjalmar Lundh startade företaget år 1911 på Ruddammsgatan 19.
                      1934 övertog sönerna Bengt Erik och Carl Oskar Lundh företaget.
                      1944 flyttade man verksamheten till nya fabrikslokaler på Rademachergatan 54, senare
                      benämnd Libergsgatan 2.


Anställda:      20 – 30 st.


Idag:              Nu heter företaget Lundhs Metallfabrik AB och ingår i företagsgruppen Svenska Kärl.

                      Man finns idag på Hejargatan 14 i Vilsta.

________________________________________________________________________
Hjalmar Olssons Knivfabrik

Tillverkning av ca 150 olika knivmodeller.

Grundades:    Fabrikör Hjalmar Olsson arbetade först hos sin morbror Emil Olsson från år 1900.
                      Efter att ha praktiserat en kortare tid i Danmark startade han en egen rörelse år
                      1927 på Bruksgatan 10.

Anställda:      4 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                            

________________________________________________________________________
Lindholms Verktyg AB

Tillverkning av press- och bockverktyg samt gnistbearbetning.

Grundades:    Företaget grundades år 1968 med adress Kyrkogatan 11 D.
                      Senare flyttades verksamheten till Hejargatan 5 i Vilsta.

Idag:              Företaget finns idag fortfarande kvar på Hejargatan 5 och verksamheten är densamma.

________________________________________________________________________

Hugin Hemmaskiner AB

Tillverkning av elektriska symaskiner, dammsugare för både hushålls- och industriellt bruk, golvbonare och hushållsvågar.

Grundades:    År 1952. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mekaniska verkstäder startade man både i
Stockholm och Eskilstuna (uppgift saknas om gatuadress i Eskilstuna).
Hugin ägs av Kooperativa Förbundet. De äger även Hugin Kassaregister i Stockholm,
grundat 1936, som tillverkar kassaregister samt butiks- och kontorsmaskiner med
varumärket ”Hugin”.

Varumärke:    ”Hugin”.

Upphörde:      När verksamheten upphörde i Eskilstuna framgår ej.                                


Firma Hugo Celander

Fullständigt herr- och damskrädderi.


Grundades:    Av Hugo Celander år 1934 på Sommarrogatan 2. Skräddarmästare Celander fick sin
                      första utbildning hos sin far, som även han drev skrädderirörelse i Eskilstuna.
                      1930 genomgick han Skandinaviska Tillskärarakademien och konditionerade i Stockholm

                      1929 – 1934.

Anställda:      2 – 3 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                              

________________________________________________________________________

Hugo Jonssons Knivfabrik

Från starten 1912 tillverkning av fingerringar (s k giktringar).

1917 började man tillverka knivar istället.

1944 tillverkning av fickknivar av alla slag samt raderknivar. Slipningar utförs av olika knivarbeten.


Grundades:    Verksamheten startades 1912 av Hugo Jonsson på Köpmangatan 33.

                      Ägaren hade fått sin utbildning av fadern, Nils Jonsson, som också drev knivfabrik.

Anställda:      4 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                     

________________________________________________________________________

I Feingold Termometerfabrik AB

Tillverkning av febertermometrar, rums-, fönster-, bad- samt max- o minimumtermometrar och glasinstrument. Senare tillkom även reklamtermometrar.

Grundades:    Av Isidor Feingold år 1945 på Gustafsvägen 6.

Anställda:      1955 hade man 25 anställda.

                      1964 var antalet uppe i 45 st.

Idag:              Det bör vara samma företag som idag heter Termometerfabriken Viking AB, och som
                      finns på Rinmansgatan 7.

________________________________________________________________________

I Söderbäcks Eftr.

Från starten 1879 och fram till 1940-talet sysslade man mest med kakelugnssmide.

1944 tillverkade man register, imventiler, kaffekvarnar, hushållsvågar, pennformerare m m.

1955 bestod tillverkningen av luft- och imventiler, sotventiler, spiralventiler, spjäll, jalusigaller, kaffekvarnar, råkostkvarnar, hushållsvågar och pennformerare (märke: ”Eskilstuna”).


Grundades:    Av I Söderbäck år 1879 på Smedjegatan 40.

                      1909 övertogs rörelsen av sonen, fabrikör Herman Söderbäck. Företaget fanns sedan
                      kvar inom släkten Söderbäck fram till ca 1960.

Anställda:      1879 hade man 2 anställda och år 1907 hade firman ökat till 5 anställda.

                      Sedan 1944 låg antalet anställda stadigt på 25 – 30 st.

Tidigare namn: Söderbäck.


Upphörde:      Årtal osäkert, men företaget fanns inte kvar 1964.


J A Eilitz Knivfabrik

Tillverkning av fick- och pennknivar, jaktdolkar och korkskruvar. Man sysslade även med förnickling, slipning och div. smiden m m.

Grundades:    Av J A Eilitz år 1876 på Smedjegatan 12.
           
Anställda:      1876 fanns det 8 st anställda och 1891 hade antalet ökat till 53 st.

Upphörde:      Osäkert när, men företaget var i alla fall verksamt år 1909.                                           

________________________________________________________________________

J A Gustavsson

Tillverkning av lastbilsflak och bilfjädrar. Även konstsmide utfördes.


Grundades:    År 1893 av J A Gustavsson (gatuadress okänd). Företaget flyttade åtskilliga gånger
                      pga utrymmesbrist. 1938 flyttade man till Kungsgatan 43.

Efter grundarens död drevs företaget av sterbhuset under sonen Tor Gustavssons ledning.

Anställda:      Tidigare ca 8 st, 1944 endast 3 anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                               

________________________________________________________________________
J A Hellberg Knivfabrik

Vid starten 1891 tillverkning av rakknivar.

1920 tillverkning av jaktdolkar, rak-, slid-, jakt-, tälj- samt yrkesknivar - läderknivar.

Från 1996 tillverkning av presentknivar med skaft av jakaranda, mauserbjörk eller läder samt yrkesknivar (takpappsknivar och mattläggningsknivar).


 Grundades:   Johan Alfred Hellberg startade sin rörelse på Bruksgatan 13 år 1891.
                      1907 flyttades verksamheten till egen fastighet på Nyforsgatan 23.
                      Efter J A Hellbergs död 1941 övertog sönerna Sven och Nils Hellberg verksamheten.
                      1960 såldes företaget till Göran Nygren och Gösta Cenner.
                      Gösta Cenner övertog ensam verksamheten 1963.

                      Fabriken flyttade till nybyggda lokaler i Vilsta år 1970, men gick i konkurs 1973.
                      Nya ägare blev nu Stig Lennart Hammar och Tage Cederlund, vilka varit anställda hos
                      Gösta Cenner. Man behöll företagsnamnet.

                      Lennart Hammar övertog ensam produktionen och flyttade fabriken till Stålpressen på
                      Smejegatan.

                      Efter 6 – 7 år flyttades verksamheten till lokaler i Tunafors fabriker.
                      Sedan 1996 drivs verksamheten av sonen Jan-Peter Hammar.
                      1 oktober 1998 flyttade han sin verksamhet till Bergska smedjan i Rademacherreservatet.


Varumärke:    Stämplad eller graverad bild av en örn.


Anställda:      År 1900 fanns det 7 anställda, sedan utökades verksamheten, så att 1920 var antalet an-
                      ställda 20 st. Idag finns inga anställda.


Idag:              Jan-Peter Hammar driver idag fortfarande verksamheten i Bergska smedjan.

                    

J A Lafqvist

Tillverkning av strykjärn, enklare bordsknivar, små berlocksknivar för urkedjor, tälj-, stick- och slidknivar, jaktdolkar, pressade gångjärn m m.

Grundades:    Av Johan August Lafqvist år 1876. Verksamheten har bedrivits på Smedjegatan 35 samt
                      Nygatan 46.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                 

________________________________________________________________________
Smidesfirman Jansson & Lundh 

Tillverkning av smides- och järnkonstruktioner. Specialiteten var järnkonstruktioner och svetsning.

Grundades:    19 april 1917 av Gunnar Jansson i kompanjonskap med Gustaf Lundh (på okänd adress).

                      1930 flyttade man till Stenmansgatan 7.

1939 lämnade Gustaf Lundh firman och efterträddes av Gunnar Janssons söner, Göte och  Nils, som delägare.

Anställda:      Man hade 16 st anställda.

Upphörde:      Uppgift saknas:                                                                                 

________________________________________________________________________
J B Motor / J Bensons Fabriks AB / Bensons

1955 Tillverkades motorer för motorcyklar, scooters och mopeder samt utombordsmotorer.


Grundades:    År 1899 av J Benson. Verksamheten bedrevs på Tullgatan 7.

                      1955 var Eric Benson VD för företaget.

Varumärke:    ”JB”.

Anställda:      1955 fanns det 50 st anställda.

Upphörde:      Företaget fanns ej kvar 1964.

________________________________________________________________________
J E Larssons Knivfabrik

Tillverkning av finare och enklare fickknivar och pennknivar, med skaft av elfenben, buffelhorn, sköld-padda och pärlemor. Många var även etsade och förgyllda.

Grundades:    År 1877 av J E Larsson på Nygatan 22.

                      År 1900 ägdes företaget av K W Larsson.

Anställda:      1891 var man 11 anställda, de hade år 1900 ökat till 36 st.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   J F Elgstrand

Tillverkning av ur av olika slag.

Grundades:    Av urmakare J F Elgstrand, troligen omkring år 1800 (okänt var).

Upphörde:      Finns ej uppgift om detta, men har i alla fall varit verksam fram till år 1824.

________________________________________________________________________
J F Hellstedt

Jacob Fredric Hellstedt var låssmed och damaschör, verksam åtminstone under 1850- och 1860-talet.  Efter hans död fortsatte änkan som damaschör och hon ritade även och tillverkade div. kirurgiska instrument, rak- och pennknivar, saxar mm.

________________________________________________________________________

J O Forsbergs Plåtslageri

Utförde från start koppar-, bleck-, zink- och svartplåtsarbeten, taktäckningar m m. Specialitet: mejerikärl.

Från 1944 utfördes enbart byggnadsplåtslageriarbeten.

Grundades:    År 1886 av Gotthard Forsberg på Kungsgatan 1.

Grundaren var vid starten av sin egen rörelse även verksam i sin fars kopparslageri för tillvekning av kopparmått, stop o dyl.

Företaget flyttade till Fördelningsgatan 11 (troligen på 1930-talet, dock osäkert).

Efter G Forsbergs död övertog brorsonen Ole Forsberg verksamheten och därefter fortsatte Oles änka med driften av företaget (Gotthard Forsbergs son Gerhard skötte den för hennes räkning).

Anställda:      År 1896 fanns det 15 anställda.

Upphörde:      1983.

________________________________________________________________________

Johan Engström Fabriks AB

Vid starten 1874 tillverkning av rakknivar, kirurgiska knivar, fickknivar, linierstift m m.
År 1896 tillverkning av rak-, mekanisk-, skomakar- och kirurgiska knivar. Patent/konstknivar, saxar,
linierstift, universaltänger, kaffe- och teserviser.

(Patent- och konstknivar var ett mellanting mellan slidkniv och fällkniv. Bladet sitter gömt i skaftet som är av ex masurbjörk. Metallbladet kan dras fram och vikas ut mellan två metallskenor och sticks sedan genom skaftet som låses fast. Dessa knivar kunde fås i storlekar mellan 4 cm till stora kraftiga bruksknivar på 95 cm).


Grundades:    År 1874 av Johan Engström på Rademachergatan 46. Efter något år flyttades verksamheten till Kriebsensgatan 17 och senare till Tunafors.

Företaget bolagiserades 1902

Anställda:      Vid starten var antalet anställda 5 st, 1895 – 1900 låg antalet mellan 50 – 60 anställda.

Prisbelönt:     Vid utställningar i Philadelphia 1876, Paris 1878 och 1889, Eskilstuna 1878, Malmö 1881, Chicago 1893 och Montreal 1896.

Upphörde:      År 1915.


Johan Walén

Vid start tillverkning av gångjärn.

1863 tillverkades lås.

1873 tillverkade man lås och besman.

1876 hade tillverkningen utökats, då tillverkade man alnar, byggnadssmiden, kaffekvarnar, 40 sorters
dyrkfria patentklafflås, kappsäcks- och nattsäckslås, portlås m fl sorter. Man sålde även Eskilstunasmiden i parti och minut.

1896 tillverkades häng- och kappsäckslås, koffert- och kisthandtag m m.

Grundades:    Av Johan Walén år 1846 på Övre Gymnastikgatan 8.
                      År 1896 övertog Gustaf Nilsson företaget.
                      Johan Walén satt med i stadsfullmäktige 1863 – 1881 och han var en av grundarna till
                      filfabriken C O Öberg & Co.

Anställda:      År 1876 hade man 25 – 30 anställda, men 1896 hade antalet anställda sjunkit till 15 st.


Upphörde:      Före år 1900.                                            

________________________________________________________________________
Joseph Feisst

Tillverkning av knivar.

Grundades:    Av Joseph Feisst år 1936 (uppgift saknas betr gatuadress). Han kom ursprungligen från

                      Solingen i Tyskland.

                      Det var en av de mest kända knivtillverkarna.

Varumärke:    ”Omega”.

Upphörde:      År 1955.

________________________________________________________________________

J O Öberg & Son AB  (FAKTAUNDERLAG)

Började som privatbokbinderi och bedrevs i början endast i mindre omfattning.

1896 tillverkades alla slags kontors-, antecknings-, kopie- och motböcker, portföljer m m.

1902 startade spelkortstillverkningen.

1939 tillverkades kontorsböcker, pärmar, kortsystem, spelkort, beställningstryck i boktryck och offset.

Från 1955 tillverkning av kontorsböcker, lösbladsböcker och kortsystem, anteckningsböcker, rutpapper, samlingskartonger och samlingspärmar, portföljer, spelkort, dekaler, allmänna blanketter mm.

Man utförde även reklam-, affärs- och banktryck.

Grundades:    Rörelsen startades som privatbokbinderi av Josef Oscar Öberg på Kungsgatan 6 och bolagiserades 1904. Under sonen J Alberts ledning, från 1896, börjar utvecklingen gå snab-bare. En av de första artiklarna som upptogs var kontorsböcker. Företaget kom att bli landets ledande kontorsbokfabrik. Senare följde spelkorten som blev en mycket stor artikel
för företaget.

1902 flyttade man till den nybyggda fabriken vid Gymnastikgatan 18.

År 1913 gick företaget in i Esselte-koncernen, men behöll namnet fram till 1969. Då bytte
företaget namn till Esselte Öbergs AB och flyttade produktionen till Vilsta.

Anställda:      1955 hade man 460 anställda och 1964 var antalet 505.

Upphörde:      Spelkortstillverkningen flyttade till Belgien på 1980-talet, sedan lades företaget ned.                                                                                                                 


J W Björk

Tillverkning av bröd- och täljknivar.

Grundades:    Av J W Björk på Smedjegatan 30.

1896 hade verksamheten flyttat till Nygatan 19. Maria Björk hade då övertagit rörelsen och ändrat namnet till E M Björk.

Anställda:      4 personer.

Upphörde:      Företaget fanns kvar 1919, därefter är det osäkert.

________________________________________________________________________

J W Lennberg Knivverkstad  (FAKTAUNDERLAG)

Tillverkning av jakt-, fick-, kypar-, penn- och okuleringsknivar m fl. Sammanlagt 120 olika sorters knivar.

Grundades:    År 1863 av Johan Wilhelm Lennberg på Kungsgatan 20.

                      1896 flyttades tillverkningen till Gränsgatan 13.

Anställda:      16 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                  

________________________________________________________________________

Karl Fr. Erikssons Metallfabrik AB

1899 tillverkades möbelbeslag.

Från 1908 utfördes div finare metallgjutningar. Tillverkning av fotogenkök, lödlampor, motorlampor, gruvlampor, möbelbeslag m m.

Grundades:    År 1895 startades företaget som ett mindre metallgjuteri av fabrikören Karl Fredrik Eriksson

                      (på okänd adress).

År 1897 trädde brodern Wilhelm in i företaget. 1899 flyttades verksamheten till egna fabrikslokaler vid Nygatan 41. Företaget bolagiserades 1908.

Anställda:      År 1955 fanns 50 personer i företaget.

Upphörde:      Årtalet osäkert, troligen 1965.

________________________________________________________________________
Karlsson & Johanssons Knivfabrik

Tillverkning av köksknivar och tårtspadar.

Grundades:    År 1938 på Knoopgatan 1 (namnuppgifter saknas).

                      Företaget flyttade 1943 (adress saknas).

Anställda:      14 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.Karlsson & Nilsson Knivfabrik AB (även kallat KNIVMAN)

Tillverkning av förskärarknivar och hushållsverktyg i rostfritt stål. I huvudsak tillverkades två serier av köks-Redskap, ”Knivman” och ”Draken”-serien.

”Draken”-serien var den exklusiva produkten med skaft av bubinga (afrikanskt rosenträ) och med knivblad av kraftigare konstslipat stål.

Man strävade efter att tillverka långa serier av varje produkt, för att kunna hålla konkurrenskraftiga priser.

Ex. på några olika knivar: större kockkniv med slät egg, vågtandad kniv, mindre förskärare, "Lilleman" och en renskniv samt stekspade.

Träslag som användes till skaft var Bangkokteak och bok. Samtliga skaft var plastimpregnerade.

Totalt tillverkades ca 75 grundartiklar.

Grundades:    Gustaf Ingvar Karlsson och Georg Nilsson övertog 1932 en äldre rörelse i obetydlig skala som var belägen i Sliphuset vid Faktoriholmarna och ombildade den.

 1934 flyttade man till Tullgatan 5, där man hade både fabrik, kontor och lager.

Arbetet bedrevs, efter egna ritningar, i huvudsak hantverksmässigt med kompletterande
elektrifierade maskiner.

1945 bolagiserades företaget. Då flyttade man också till större lokaler i egen fastighet på Stålbrännaregatan. 1958 gjordes en tillbyggnad av fabriken.

1985/1986 köptes företaget upp av det finska företaget FISKARS. Då flyttades knivtillverkningen till Finland.

1996 övertogs tillverkningen av övriga artiklar av två anställda, som drev verksamheten vidare i Eskilstuna under namnet BONAJ AB.


Anställda:      1945 hade man 30 anställda.

                      1955 var antalet uppe i 70 personer.

Idag:              BONAJ  AB finns fortfarande kvar idag, de har adress Grönsta Industriväg 7.

________________________________________________________________________
K G Lorentzon AB

1944 tillverkning av lampskärmar och belysningsartiklar av alla slag.

1964 tillverkning av lampskärmar och stommar till belysningsarmaturer.


Grundades:    Karl Gustav Lorentzon övertog rörelsen på Kungsgatan 6 år 1940.

                      Man ägde också Eskilstuna Elektrofabriks AB.
                      K G Lorentzon hade tidigare drivit en fruktimportfirma i Eskilstuna.

                      1945 bolagiserades företaget.

                      Senare flyttade företaget till fabrikslokal i Valhalla (Torshällavägen?).

Anställda:      År 1944 fanns 19 anställda, 1964 hade antalet anställda ökat till 50.

Upphörde:      Uppgift saknas.                             
________________________________________________________________________
K I Carlsson Metallvarufabrik

Tillverkning av kokkärl samt pressade och tryckta plåtarbeten som beställningsgods till den övriga industrin inom landet.

Grundades:    Av Knut Ivan Cenner på Floragatan 30 år 1920.

Anställda:      Ca 15 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.                               


K Karlssons Stenhuggeri

Utförde stenhuggeriarbeten, gravvårdar och byggnadssten, i marmor och granit.

Grundades:    Företaget grundades 1920 av Karl Axel Karlsson (adress okänd).
                      1942 flyttade man in i nybyggda lokaler på Björksgatan.
                      Man utförde stenarbeten i bl a Centralstationen, Rinmanstorg, Rekarne Sparbank,
                      Konsums Affärsfastighet och Kungsgatan.

Anställda:      5 – 6 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.

________________________________________________________________________
Klas Törnblom AB (även kallat Fabriks AB Klas Törnblom)

1939 tillverkning av rostfria knivar, gafflar, skedar, slaktknivar, krokar, skenor, hammare, rakknivar och fönsterbeslag.

1955 tillverkning av rostfria knivar, rostfria slaktarknivar, rostfria köttkrokar och hammare.


Grundades:    Av Klas Törnblom år 1896 (adress okänd).

                      År 1900 blev företaget sammanslaget med Hedengran & Son. Namnet ändrades ej.

                      År 1916 skedde bolagisering.

                      År 1936 flyttades verksamheten till en ny modern fabriksbyggnad på Langsgatan 10 – 12.

Anställda:      1939 fanns 36 anställda i företaget och 1955 hade antalet sjunkit till 20 personer.

Upphörde:      Uppgift saknas.             

________________________________________________________________________

Knut Ericsson & Co Metallfabriks AB

Tillverkning av hushållskärl av koppar och aluminium samt prydnadsföremål av tenn.


Grundades:    Fabrikörerna Knut Eriksson och Gunnar Andersson startade företaget år 1906 på
                      Nygatan 27 under namnet Knut Eriksson & Co.

I samband med bolagisering 1946 ändrades namnet till Knut Ericsson & Co Metall-fabriks AB.


Anställda:      1939 hade man 30 anställda. 1955 hade antalet sjunkit till 15 st och 1968 var antalet
                      anställda endast 6 st.


Flyttade:         Tillverkningen flyttades över till Hallbergs Fabriks AB i Roslags-Näsby, Stockholm,
                      år 1968.                                                                

_______________________________________________________________________

Lagerbäcks Fabriksaktiebolag

Tillverkning av alla sorters möbel- och dörrlås, dörrstängare (automatiska) m m.


Grundades:    År 1865 av bröderna Hilmer och Gustaf Lagerbäck på Smedjegatan (gård 223).

                      1889 bolagiserades företaget. Man flyttade verksamheten till fabrikslokal vid slussen
                      (troligtvis 1896).

Anställda:      1896 hade man 63 personer anställda.

Upphörde:      Företaget fanns åtminstone kvar till 1919, men upphörde någonstans mellan 1921 – 1926.

                    
Lagerströms Eftr. Karosserifabrik

Startade på 1880-talet som vagnmakeri.

1944 bil- och busskarossfabrik.


Grundades:    I mitten av 1880-talet grundades firman av Aron Lagerström med adress Rademacher-
                      gatan 20. Sedan flyttade verksamheten till Kungsgatan 31 (okänt när).

                      År 1906 övertar brodern Anders Lagerström företaget.

                      David Vilhelm Åhlund övertog i sin tur firman 1924.

                      1928 flyttades verksamheten till Kriebsensgatan 16 B.

Anställda:      År 1944 hade man 15 st anställda i företaget.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                         

________________________________________________________________________

Leonard Erik Falk Knivfabrik

Tillverkning av fickknivar och andra finare knivar.

Grundades:    År 1890 grundade Leonard Erik Falk företaget på Bruksgatan 15.

Anställda:      1890 fanns det 4 anställda, år 1900 hade man endast 2 anställda i företaget.

Upphörde:      År 1906.

________________________________________________________________________

Leonard Johanssons Fabriks AB

1896 tillverkning av dörrstängare, fotskrapsmattor, karbinhakar, möbelkläppar, tjurringar, patenterade
spisringsställ och velocipeder samt reparation av velocipeder.

1955 tillverkades sågbågar, bågsågar, bågsågsblad, elektriska strykjärn, spiraldörrstängare, lieringar och pressade velocipeddelar. Man utförde även slipning, förnickling och förkromning.

Grundades:    Av Leonard Johansson år 1891 på Nygatan 43.

                      Bolagiseringen skedde år 1908, 1909 flyttade man verksamheten till Nyforsgatan 7 B.

Varumärke:    Cyklar av fabrikat ”Eskilstuna” .

Anställda:      År 1896 hade man 7 st anställda.

Upphörde:      Osäkert när man upphörde, men företaget fanns inte kvar 1964.             


Liljeqvists Sågblads- och Redskapsfabrik AB

1884 tillverkning av sågar och spadar.

1896 tillverkning av cirkulärsågar, sågblad, eggverktyg, spadar, skyfflar, grepar, högafflar m fl bonderedskap.

1939 tillverkning av spadar, grepar, trädgårdsredskap, sågblad och maskinknivar.

1955 tillverkning av cirkel- och ramsågsblad, maskinhyveljärn, maskinknivar, spadar, skyfflar, grepar,
         högafflar och trädgårdsredskap.


Grundades:    Av P Liljeqvist vid stadens vattenverk år 1877 (gård 287).

                      1902 omvandlades företaget till bolag.

                      1909 hade man flyttat till lokaler vid Nya Sliphuset invid Strömsholmen.

                      År 1916 flyttade man till en nybyggd fabrikslokal med större utrymmen på Ståhlbergsvägen.

 Bolagets verkstadsrörelse kom sedan att arrenderas av Eskilstuna Borr- och Verktygs AB  år 1955.

Anställda:      År 1896 fanns det 61 anställda.

Nytt namn:     Under 1950-talet ändrades namnet till Nya AB Liljeqvists Sågblads- och Redskaps-fabrik.

Upphörde:      Upphörde som självständigt bolag år 1955 när Eskilstuna Borr- och Verktygs AB kom att arrendera verksamheten.          

________________________________________________________________________L J Grip & Söner AB

Tillverkning av urarmband med s k ”pansarlänk”, verktyg samt smärre mekaniska pressnings- och metallarbeten.

Grundades:    Av Lars Johan Grip, i kompanjonskap med sönerna Johan Ivar och David Harald Grip, år1942 (på okänd adress).

År 1943 lämnade Johan Ivar Grip företaget, varvid det ombildades till bolag och samtidigt flyttade man verksamheten till Storgatan 21.

Anställda:      10 personer fanns anställda i företaget.

Upphörde:      Uppgift saknas.                                                                                   


AB L F Ståhlberg & Co

År 1852 tillverkning av endast finare sorters bordsknivar.

Från år 1876 fram till ca 1900: tillverkning huvudsakligen av knivar: bords-, bröd-, förskärar-, fläck- fisk-,korkskärar-, kocks-, köks-, ost-, pomerans-, smör-, skomakar-, sadelmakar-, slaktar- och täljknivar.


Grundades:    År 1824 började den då 12-årige Lars Fredrik Ståhlberg som lärling hos sin far Anders Ståhlberg. Anders Ståhlberg var vid den tiden känd som den bäste bordsknivsfabrikanten i landet. 1829 fick Anders Ståhlberg arrendera det statliga sliphuset i staden och 1830 över-tog han det helt och hållet.

                      År 1836 upptogs Lars Fredrik som kompanjon i faderns rörelse och då grundades också
                      Ståhlbergs Bordsknivfabrik.

                      År 1843 övertog Lars Fredrik rörelsen ensam och flyttades nu till Lars Fredriks gård vid
Kungsgatan 19. I och med att Lars Fredrik övertog verksamheten började nu tillverkningen att i egentlig mening bedrivas fabriksmässigt.

                      16 maj 1848 eldhärjades verkstaden – den brann ned fullständigt – men tre månader
 senare hade en ny fabrik byggts. Den fick namnet Ståhlfors och ligger på Gillbergavägen 2, vid Stålforsbron.

                      År 1874 upptogs Lars Fredriks son Lambert Fredrik Ståhlberg som kompanjon i företaget. Då ändrades också namnet till L F Ståhlberg & Son.

                      1882 övertog Lambert Fredrik ensam driften av verksamheten.

                      1888 ingick C W Dahlgren som kompanjon i företaget, vilket medförde, att fabriken kom att utvidgas rejält.

Företagets namn ändrades då också till AB L F Ståhlberg & Co.

Fem år senare utträdde Dahlgren ur företaget, varvid Lambert Ståhlberg blev ensam ägare av verksamheten.

Under första världskriget drabbades företaget av ekonomiska svårigheter och år 1915
köptes hela företaget, med fastighet och vattenkraft, av den mäktiga konkurrenten i bordsknivstillverkning, Eskilstuna Jernmanufaktur AB.


Prisbelönt:     Stockholm 1851, London 1851, Paris 1855, Malmö 1865, Boulogne 1866, Stockholm 1866,

                      Paris 1867, Stockholm 1868, Lysekil 1868, Köpenhamn 1872, Wien 1873, Eskilstuna 1878, Malmö 1881 och Örebro 1883.

Anställda:      1876 fanns det 40 anställda.

                      1895 hade man ökat till 90 st.

                      1904 var antalet anställda 76 st.


Uppgått i:       1915 köptes man upp av Eskilstuna Jernmanufaktur AB, men man fanns kvar som bords-

                      knivstillverkare ända in på 1960-talet.

________________________________________________________________________

L Liberg

Tillverkning av saxar.

Grundades:    Av Lars Liberg år 1852. Adressen är osäker, men det finns märkning av föremål, som tyder på att verksamhet drevs vid Rosenfors i Skogstorp.

Upphörde:      År 1863.

Lundin & Kindahl Mek. Verkstad

Först tillverkning av motorcyklar under namnet Falken, sedan tillverkning av utombordsmotorer under namnet Loke.

Grundades:    År 1920 av C G Lundin och G H Kindahl. Verksamheten drevs först i hyrd verkstad vid

                      Hamngatan, men flyttade år 1931 till nya lokaler vid Rådhustorget.

Upphörde:      Uppgift saknas.

________________________________________________________________________

Lundin & Lindberg AB

Tillverkning av kokkärl i aluminium samt prydnads- och nyttosaker i koppar och mässing.
Även tillverkning av gravurnor i oxiderad koppar.


Grundades:    År 1919 på Stenmansgatan av Sven J Lindberg i kompanjonskap med K A Lundin och Ernst Lundin.

                      1931 flyttades fabriken till nybyggda lokaler på Kungsgatan 59.
                      Man ägde även firma AB Carlsson & Westerberg på Kungsgatan 59.

Anställda:      År 1944 hade man 20 – 25 anställda, 1964 hade antalet ökat till 40 st.

Upphörde:      År 1987.

________________________________________________________________________
Luth & Roséns Elektriska AB

Tillverkning av värmeradiatorer, kamrör, kylmaterial, pressade och svetsade arbeten m m.

Grundades:    År 1916 på Törnerosgatan 4.

Upphörde:      Årtal osäkert, fanns ej kvar 1946.                                                           

Låsfabriks AB (eller Låsbolaget, se även under E A Naesman)

Vid starten år 1846 tillverkning av smidesprodukter samt så småningom även lås.

Från 1881 tillverkades i huvudsak lås.

År 1939 tillverkades lås och metallbeslag till byggnader, järnvägsvagnar, bilar samt båtar.

Från år 1948 tillverkar man lås, byggnadsbeslag såsom handtag, vred, reglar, skjutdörrbeslag och espagnoletter, för järnvägsvagnar, bilar, bussar och båtar. Man tillverkar även ljusstakar och sparbössor.

Grundades:    Låsfabriks AB är en fortsättning på den tillverkning som startades av Eric Augustinius Naesman i hörnet Smedjegatan-Drottninggatan år 1846 och som sedan övertogs av

August Ståhlberg år 1881. Denne flyttade verksamheten till nya lokaler på Kungsgatan 49

år 1883.

Låsfabriks AB bildades år 1894. År 1896 flyttades verksamheten till Tullgatan 7.

Vid sin död, år 1931, efterträddes August Ståhlberg av sin son, direktör Harald Ståhlberg,
som hade varit disponent i företaget sedan 1909.
När Harald Ståhlberg avled år 1945 övertogs ledningen för företaget av hans söner Gunnar
och Eric Ståhlberg.

År 1972 flyttade företaget till Vilsta industriområde och ingår sedan år 1985 i den schweiziska koncernen Kaba Holding Ltd.

Anställda:      År 1939 hade man 210 anställda, år 1955 150 st och 1964 100 anställda.

Handelsnamn:            ”Uggle-lås”, ”LB-lås”.

Uppköpt:        År 1985 av Kaba Holding Ltd.

Nytt namn:     1997 ändrades namnet till Kaba AB.

Idag:              Företaget finns idag på Filargatan 12 i Vilsta.

________________________________________________________________________

Memo AB (tidigare Firma Metallmodeller)

Vid starten år 1941 tillverkning av metall- och trämodeller.

År 1944 tillkom tillverkning av vattenpass, särskilt ett precisionsvattenpass, som var unikt för Sverige och känsligt för 0,02 mm per meter.

Från år 1955 och framåt har tillverkningen bestått av vattenpass, handhyvlar, mätinstrument och bandsågar.


Grundades:    Av Börje Brobeg och H Widerholm på Smedjegatan 33 år 1941.
                      Året efter utträdde Widerholm ur företaget. 1947 skedde bolagisering.
                      1948 ändrades namnet till Memo Metallmodeller AB.
                      1957 fanns man på Gustavsvägen 4 under namnet Memo AB (osäkert när företaget flyttat dit och när namnbytet skedde).

                      År 1966 flyttade man till Tegelbruksgatan 13 B

1968 flyttade man till Eriksdalsgatan 18 och då hade man även ändrat namnet till Memo-
Tool AB.

År 1982 flyttade man till Klostergatan 40. 1985 lämnade Börje Broberg företaget och sonen
Peter Broberg blev chef för verksamheten. Peter startade då också Memo Development HB. 1989 upphörde Memo-Tool AB som självständigt bolag. Nu drev Peter Broberg enbart Memo
Development HB i fortsättningen.

1993 övergick handelsbolaget till att bli aktiebolag.

År 1995 flyttas verksamheten till Tång Lindströms väg 5 och 1996 återtar man namnet

Memo AB.

Idag:              Memo AB finns idag fortfarande kvar på Tång Lindströms väg 5.


Microprim AB

Tillverkning av specialverktyg för skärande bearbetning.

Grundades:    År 1972 av Hans Olov Olsson på Kyrkogatan 11 D

                      Under åren 1983 – 1985 fanns företaget på Västra Storgatan 28.

                      År 1986 flyttade man till Hejargatan 24.

Idag:              Idag bedrivs verksamheten fortfarande på Hejargatan 24.

________________________________________________________________________
Modellfabriken AB

Tillverkning av modeller och butiksinredningar samt kompletteringsarbeten för byggnadsindustrins
räkning.

År 1955 tillverkade man modeller av trä, järn och lättmetall samt butiksinredningar.

1964 tillverkades gjuterimodeller av trä och metall, kokiller samt inredningssnickerier.Grundades:    Av G M Sköld år 1929 (adress saknas). 1934 flyttade man till nybyggda lokaler på
                      Kungsgatan 61.

                      1942 dog G.M Sköld och rörelsen övertogs av frun Siri Sköld.

                      År 1953 skedde bolagisering av företaget.

                      Fritz Folkesson var direktör för företaget år 1955 (annat namn då?).

                      1964 var disp Carl-Eric Söderberg chef för företaget.

                      Företaget köptes upp av Bröderna Söderberg år 1964.


Anställda:      År 1934 hade man ca 25 anställda (även år 1955).

                      1964 hade företaget ökat till 30 anställda.

Tidigare         

namn:            Modellfabriken AB F Folkesson.Idag:              Ägs idag fortfarande av Bröderna Söderberg och adressen är Gredbyvägen 10.

________________________________________________________________________        

Molins Motor AB

Vid starten år 1906 tillverkades velocipeder.

År 1907 tillverkades bilen ”Molin” i en mycket blygsam skala.

År 1916 hade man bilreparationsverkstad.

År 1955 började man tillverka fyrhjulsstyrda buss- och lastsläpvagnar, karosserier till bussar, skåpvagnar m m.

Grundades:    År 1906 startade fabrikör C J Molin en verkstad för tillverkning av velocipeder på Strandgatan 2. Dessutom tillverkades bilar i mycket blygsam skala.

1916 lades velocipedtillverkningen ned och man inriktade sig nu helt på motorbranschen.

Bilreparationsverkstaden fanns på Köpmangatan 13. Företaget bolagiserades år 1937.

År 1940 flyttade man till en egen fabriksfastighet på Västergatan 13 (Norra Stationen).

År 1955 kom företaget att tillhöra Kooperativa Förbundet.

Anställda:      1955 hade man 50 anställda.

Varumärke:    Velocipeden ”Solid” och bilen ”Molin”.

Tidigare 

namn:            C J Molin, C J Molins Velocipedfabrik och C J Molins Omnibusstrafik.

                      Som kuriositet kan nämnas, att bilen ”Molin” finns att beskåda på veteranbilsmuseet i

                      Glanshammar i Närke.

Upphörde:      Fanns ej kvar 1958.
                                                                                                                                                                                                        

Munktells Bryggeri

Tillverkning av bayerskt öl, kronbier, iskällardricka, svagdricka och jäst. Man tillverkade och sålde över 100.000 kannor öl om året.

Grundades:    Av dir. Theofron Munktell år 1876, med Thore Munktell som föreståndare.
                      Bryggeriet var beläget på gård 308 vid Strandgatan (idag Munktelltorget).

Upphörde:      Fanns ej kvar år 1883. Man hade uppgått i Eskilstuna Bryggeri AB (årtal osäkert).

________________________________________________________________________

Munktells Mekaniska Verkstad

Tillverkning från start år 1832: arbetsmaskiner för industri och lantbruk.

År 1842 fick Munktells en stor beställning av nya fabriksmaskiner till Gevärsfaktoriet.

1847 byggdes Sveriges första lokomotiv ”Förstlingen”.

1850-talet: tillverkning av lokomobiler och tröskverk. Fram till 1930-talet hade ca 7.000 lokomobiler tillverkats vid Munktells verkstäder.

Mellan dessa år har också tillverkats hästtröskverk, ångkvarnar, ång- och motorvältar, vägrivare rotfrukts- rivare, ångpumpverk och andra pumpar, mekaniska vävstolar, brandsprutor, vattenfodringsverk för gruvor, mudderverk (det första byggdes redan 1849), vändskivor för järnvägar, cirkelsågar och vedhuggnings-maskiner m m.

Man byggde även kupolen vid observatoriet i Uppsala, med rörligt maskineri.

År 1913: detta år byggde man Sveriges första traktor.

År 1939: tillverkning av motorer, traktorer, tröskverk, vägmaskiner, träbearbetningsmaskiner och verktygs maskiner.

År 1940: den första svenskbyggda skördetröskan introducerades.

År 1952: nu introducerade man den första svenskbyggda dieseltraktorn.

År 1954: byggdes Sveriges första hjullastare.

År 1955: tillverkning av traktorer, marina- och stationära råolje-dieselmotorer, maskiner för sågverk,   hyvlerier och lådfabriker samt verktygsmaskiner som ex svarvar, pressar, hejare m m.

År 1964: tillverkning av traktorer, väghyvlar, axlar, chassin till lastmaskiner och dieselmotorer (eget gjuteri).

 Man tillverkade dessutom entreprenadmaskiner, dvs hjullastare, grävlastare och dumperfordon.


Vid filialen i Arvika tillverkning av slåttermaskiner, militära bandfordon och skördetröskdetaljer (eget gjuteri).

-”-      -”-    i Hallsberg tillverkning av skördetröskor.

-”-      -”-    i Skurup tillverkning av räfsor, såmaskiner och täckdikningsmaskiner.

-”-      -”-    i Valla tillverkning av konstgödselspridare och potatisupptagare.

På 1950-talet bedrevs även tillverkning av skördetröskor i Flen.

Från och med början av 1980-talet tillverkas enbart entreprenadmaskiner.


Grundades:    Theofron Munktell startade år 1832 en mindre rörelse på gård 285, nuvarande Drottning-gatan 1.

År 1837 flyttade man in i nya lokaler i kvarteret Nithammaren, Munktellstorget 1.
1879 ombildades företaget till aktiebolag, med sonen, fil dr Theofron Munktell jr, som chef.
År 1918 övertog man E V Beronius Mekaniska Verkstads AB, som tillverkade träbearbetningsmaskiner

Under 1920-talet råkade man i ekonomiska svårigheter, varvid Handelsbanken köpte upp alla aktier i företaget. Handelsbanken ägde dessutom både AB Avancemotor samt J & C G

Bolinders Mekaniska Verkstads AB.

Nya bekymmer uppstod vid världsdepressionen under 1930-talets första år. Kreuger-kraschen år 1932 spädde på problemen ytterligare.

Handelsbanken beslöt att rädda sina tillgångar inom verkstadsindustrin och slog samman Bolinders i Stockholm med Munktells i Eskilstuna till det nya företaget Bolinder-Munktell AB.

Man flyttade därvid också Bolinders produktion från Stockholm till Eskilstuna.
Det nya bolaget visade sig gå bra. Försäljningen steg och ekonomin förbättrades avsevärt.

När 2:a världskriget bröt ut 1939 innebar det en total omställning av både produktion och tillverkningsobjekt.

Till svenska försvaret levererades flygmotorer, granater, gengasaggregat, nya traktortyper som
bandschaktare och bandtraktorer.

Efter krigsslutet ville Handelsbanken bli av med sitt industriberoende och i maj 1950 blev Volvo
ny ägare, men företagets namn ändrades till Volvo BM AB först 1973.

Under 1970-talet stod det klart, att företaget måste begränsa produktsortimentet.
Det medförde, att i början av 1980-talet såldes allt utom entreprenadmaskinerna ut till andra
tillverkare.


Dotterbolag:   År 1955 ägde bolaget följande dotterbolag: Munktells Mek. Verkstad AB, J & C G Bolinders

                      Mek. Verkstads AB, E V Beronius Mek. Verkstad och AB Avancemotor.

                      1962 uppgick genom fusion Arvika-Thermaenius AB i bolaget.

                      År 1964 hade följande tillkommit: AB Skördemaskiner, Arboga Traktor AB, Kullberg & Co AB, AB Joh Thermaenius & Son, AB Arvika-Verken, AB F W Haker & Co, Walla Lant-bruksmaskiner AB samt AB Fladen.


Handelsnamn:            År 1964: Bolinder-Munktell, BM-Volvo, Thermaenius.


Prisbelönt:     Under 1800-talet deltog Munktells i ett 40-tal prisbelönta utställningar bl a i Paris, London,

                      Köpenhamn, Wien, Moskva, Kristiania, Bryssel, Riga, Madrid och Bogota.

Antal anställda:       År 1939 hade man 1600 anställda och 1955 hade antalet ökat till 2100 st.

Ändrat
namn:            År 1932: Bolinder-Munktell AB.
                      År 1973: Volvo BM AB.
                      År 1989: VME Industries Sweden AB.
                      År 1995: Volvo Construction Equipment AB.


Idag:              Idag är all verksamhet utflyttad till Hällby.


Möbellås AB

Vid starten 1918 tillverkning av möbellås. Efter några år hade tillverkningen utökats med båtlås och lås för byggnadsändamål.

År 1955 tillverkning av alla slags möbellås, garage- och kammarlås, deuxbattantlås, fartygs- och post-fackslås, nycklar samt pressade massartiklar i järn och metall.

1964 tillverkning av möbel-, byggnads- och båtlås, beslag och metallvaror, pressverktyg m m.

Grundades:    År 1918 av dir Albin Johansson tillsammans med två skickliga låssmeder, Oskar Johansson och E Nykvist på Köpmangatan 36.

                      Under 1930-talet flyttades verksamheten till Köpmangatan 7.

                      1985 ändrades namnet till Menova Möbellås AB.

                      1986 ändrades namnet till Mobella AB.

Anställda:      45 st.

Idag:              Idag finns man fortfarande på Köpmangatan 7, men under namnet Menova AB och kontoret finns på Köpmangatan 30.

________________________________________________________________________
Nike Domkraft AB

Från starten 1926 tillverkades domkrafter.

År 1934 tillverkade man frisörstolar med höj- och sänkanordning.

År 1948 tillverkning av lyftaggregat, domkrafter för automobiler, bussar och industriella ändamål, hydrauliska frisörstolar och såväl oarbetat som bearbetat aducerat gjutgods.

År 1955 tillverkning av mekaniska och hydrauliska lyftaggregat, speciellt automobildomkrafter och hydrauliska frisörstolar samt grågods och aducergods, såväl oarbetat som färdigt.

År 1964 tillverkning av ventiler, frisörstolar, ritbord, högtryckspumpar, hydrauliska domkrafter, pressar  samt aducergods och järngjutgods.

Grundades:    År 1926 av Herbert Landin på Stenkvistavägen 3, under namnet Herbert Landin Domkraftfabrik.

Herbert Landin var den som först i landet och efter långvariga experiment började tillverka domkrafter.

År 1937 bolagiserades företaget och ändrade nu namn till Nike Domkraft AB. Man flyttade
dessutom till Kungsgatan 65.
1958 flyttade man till Kungsgatan 70/Björksgatan 4.

År 1970 flyttade man till Hejargatan 1 och 1973 flyttade man igen, nu till Björksgatan 8.

Anställda:      År 1939 hade man 44 st anställda, 1955 hade antalet ökat till 225 st och 1964 var man
uppe i 385 st anställda.

Varumärke och handelsnamn:            ”Nike”.

Idag:              Idag finns man fortfarande kvar på Björksgatan 8.


Firma Nils Ericson Saxindustri

Tillverkning av saxar.

Grundades:    Av Nils Ericson i kompanjonskap med Oskar Eriksson på Sommarrogatan 4 under de första åren på 1950-talet. Namnet på företaget var då Firma Saxindustri.

1969 drog sig Oskar Eriksson ur företaget. Nils Ericson drev nu företaget vidare på egen hand och flyttade verksamheten till Kyrkogatan 11.

1984 ändrade företaget namn till Firma Sven Ericson Saxindustri.

Upphörde:      Firman upphörde 1987.

________________________________________________________________________

Nilssons & Andersson i Eskilstuna AB

Tillverkning av armaturer för tryckluft, kranar och kopplingar samt pressverktyg.

Grundades:    År 1923 av Adolf Nilsson och Einar Andersson på Kungsgatan 31.

 Företaget bolagiserades 1943 och då flyttade man också till större lokaler på Storgatan 21.

Anställda:      6 st.

Upphörde:      År 1964 eller 1965.

________________________________________________________________________

N J Johanssons Lådfabrik

Tillverkning av lådor av alla slag och storlekar.

Grundades:    Av Nils Johan Johansson år 1927 (adress går ej att finna).

                      År 1930 flyttade han företaget till nybyggda lokaler på Västeråsvägen 67.

Anställda:      3 personer.

Upphörde:      Företaget upphörde i mitten av 1960-talet.

________________________________________________________________________
N Jonsson

Tillverkning av fällknivar, trädgårds-, sjömans-, fick-, jakt- och korkskruvsknivar samt korkskruvar.

Grundades:    Nils Jonsson startade företaget år 1868 (adress går ej att finna).

År 1876 flyttade han verkstaden till egen fastighet på gård 198, hörnet Kriebsensgatan 11/
 Nygatan 24.

År 1883 köpte han en ny fastighet på Västermarksgatan 16 och flyttade verkstad och bo-stad dit.

1894 försattes företaget i konkurs, men det rekonstruerades och år 1896 var firman igång

igen, nu i Nyfors, på Nyforsgatan 43.

1913 återfanns företaget på Smedjegatan 13.

Prisbelönt

utställning:    Eskilstuna år 1878 och Örebro år 1883.

Anställda:      År 1876 fanns det 5 anställda, år 1883 7 anställda och 1884 10 anställda.

Upphörde:      Firman upphörde år 1919 i och med Nils Jonssons död.
     
Norrmans Metallvarufabrik

Tillverkning av skyltställ för skodon, kläder etc samt tillverkning av potatisskalare, verktyg och mekaniska arbeten. Man utförde även pressning av massartiklar

År 1937 tillverkades även trehjuliga barncyklar. Dessa var mycket gediget utförda, de var ett prov på verk-ligt kvalitetsarbete. De var dessutom de enda i sitt slag som var försedda med kullager.

Grundades:    Av E O Norrman år 1930. Det finns överhuvudtaget inga adressuppgifter alls.

Firmamärke:  Barncykeln såldes under firmamärket ”E.N.O.”.

Anställda:      6 st.

Upphörde:      Uppgifter saknas helt. Firman fanns åtminstone kvar 1939 (men ej 1941).

________________________________________________________________________

N Svalling AB

Tillverkning av kirurgiska instrument av rostfritt stål, saxar, specialverktyg och hejarsmide.

Grundades:    Av Nils Svalling år 1938 på Kungsgatan 72.

Anställda:      År 1939 hade man 40 anställda, 1955 hade antalet ökat till 65 personer.

Upphörde:      Omkring år 1960.

________________________________________________________________________
Nyby Bruk

Tillverkning av spik, pipplåtar till gevär, rör och valsad järnplåt.

Grundades:

Grundades år 1829 av Adolf Zethelius och blev aktiebolag år 1872. Övertogs år 1945 av Bröderna Edstrand AB. Från början av 1970-talet satsades enbart på rostfritt. Efter sammanslagning och uppköp blev Nyby tre företag: Avesta Sheffield, AST och Anval. På Nyby fanns Sveriges första plåtvalsverk och stränggjutningsmaskin. Tillverkning av spik, pipplåtar  till gevär, rör och valsad järnplåt.

(Källa: Alla tiders historia om Nyby Bruk.)


====================================================================


O H Lagerstedt AB

Grundades år 1888 av O H och C R Lagerstedt. Blev aktiebolag år 1907. Fabriken fanns först vid Nygatan 42, sedan i ny fabrik vid Bruksgatan 14 som uppfördes år 1918. Tillverkning av bl.a. ljusstakar och skålar, samt senare metallarbeten för andra industrier.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Nygatan 42, Vägbrytaren 1 / Bruksgatan 14

O H Lagerstedt AB  (FAKTAUNDERLAG)

1888 -

1907 Bolag


Kring sekelskiftet: Kaffe- och teserviser, nickelvaror mm. Kaffe-, te-, gräddkannor, sockerskålar, mm. Samt div. metallarbeten.
Tillverkningsvärde: 55 000 kr. Anställda: 30 st.

Nygatan 43


====================================================================
OBS! Stavningen på personnamnen, vilket är rätt?

Ohlson & Lind

Firman startades år 1919 av Bernhard Ohlson och Knut Lind. Verksamheten började med bokbinderi och fortsatte med tillverkning av kartong och pärmar. Välkända pärmar var Solid, Ohli och Fenix. Företaget startade på Kungsgatan 36, senare på Nygatan och därefter i en fastighet som uppfördes år 1943 på Åsgatan 32.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Kungsgatan 36, Vulkanen 5 / Nygatan / Åsgatan 32

Ohlsson & Lindh  (FAKTAUNDERLAG)

1919 -


1939 - Samlingspärmar, kortsystem, mm för bokbinderi. Även export. Anställda: ca 40 st.

Grundare: Bernhard Ohlsson och Knut Lindh.

Olle Karlsson


________________________________________________________________________
Oscar Lundberg  (FAKTAUNDERLAG)

1916 -

1944 - Transportsidovagnar och släpvagnar till cyklar. Modellarbeten. Ljusstakar under lågsäsong=vinter.

Nyforsgatan 32

Grundare: Oscar Lundberg (född 1884).

I huvudsak omfattades verksamheten av försäljning och reparation av cyklar. Men ägaren var också den första i Eskilstuna som började göra transportsidovagnar till vanliga cyklar och dessutom den då populära släpvagnen som har sitt ursprung från denna tid.


====================================================================

Oscar Nilsson Metallfabrik

Fabriken grundades år 1898 och blev bolag år 1940. Tillverkning av pressade arbeten i plåt av aluminium, mässing, koppar och järn samt dragpressade och stansade legoarbeten i tunnplåt.

Adresser: Björksgatan 14, Valnöten 6

Oscar Nilssons Metallfabrik AB  (FAKTAUNDERLAG)

1898 -

1940 Bolag

1955 - Pressade arbeten av plåt i aluminium, mässing, koppar och järn. Anställda: 23 st
1964 - Utför dragpressade o stansade legoarbeten i tunnplåt.

Anställda: 24 st.


VD. Georg Nilsson (uppgiften aktuell 1955 o 64)


====================================================================
Oskar Molins Knivfabrik  (FAKTAUNDERLAG)

1894 -

Från start olika varianter av knivar.
1944 - Fickknivar. Anställda: 2 st.
1983 - Finare fickknivar, fällknivar och en omtyckt fin filékniv.


Karl Molin är den ende privata knivsmed som fått tillstånd att avbilda stora riksvapnet på sina knivar. Motivet återfinns på den så kallade Eskilstuna-kniven, en traditionell kniv med guldornament.

Bytt namn:

S. Molin, 1937. K. Molin, 1966

Nyfors sedan Sliphuset

Grundare: Oskar Molin.

1899 inköpte Oskar Molin fastigheten Oliveberg i Nyfors. I början av 1900 och fram till 1910 var ett 25 tal arbetare anställda och produktionen var, för sin tid, omfattande.
1938 flyttades tillverkningen till sliphuset vid Faktoriholmarna där den stannade till 1950 talet då det revs.
1937 övertog sonen Severin (född 1895) företaget och drev det till sin död 1966.
Sonen Karl Molin drev sedan verksamheten vidare i gamla Bergs lokaler på Bruksgatan, vilka revs 1968 då företaget flyttades till gamla Järnbolaget (Eskilstuna Magasin på Bruksgatan).
1983 flyttades verksamheten till knivsmedjan i Rademacherreservatet där Karl Molin fortfarande, år 1996, var verksam som Eskilstunas siste knivsmed.


====================================================================

Ossvald Jonsson & Co

Företaget grundades år 1922 av Ossvald Jonsson och Oscar Persson och blev bolag år 1941. Diverse metallbearbetning samt tillverkning av hejarstansar, pressverktyg, ringboksmekanismer, pärmbeslag, hålslag, excenterlås och snabbkopplingar för batterier. Firman har varit belägen både på Bruksgatan 8, Smedjegatan 18, Kriebsensgatan 15 och Pressargatan 11. Firman finns kvar in på 2000-talet och säljer under namnet OJOPSweden.

(Källa: Gårdlund, A, red. Svensk Industrikalender 1964. Bonniers. / Hessler, A, red. Svensk Industrikalender 1955. Sveriges Industriförbund. /  Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Bruksgatan 8 / Kriebsensgatan 15 / Pressargatan 11

Ossvald Jonsson & Co AB  (FAKTAUNDERLAG)

1922 -

1941 Bolag


1939 - Verktyg, hejarsmide och vidare bearbetning därav, plåtpressning och massartiklar.
Tillverkningsvärde per år: 300 000 kr. Anställda: 60 st. Export. ca 20 %.
1955 - Hejarstansar och pressverktyg, utför hejnings- och plåtpressningsarbeten samt massartiklar av metall och järn. Specialitet: beslag för pärmtillverkning.
Tillverkningsvärde per år: 1 500 000 kr. Anställda: 70 st.
1964 - Ringboksmekanismer, beslag för samlingspärmar, hålslag och exenterlås.
Tillverkningsvärde per år: 2 000 000 kr. Anställda: 70 st.


Kriebsensgatan 15

1939 uppges att företaget var leverantörer till olika statsinstutitioner, såsom telegrafverket, armeförvaltningen och gevärsfaktoriet.


====================================================================

Otto Qvarnströms Maskin- o Verktygsfabrik  (FAKTAUNDERLAG)

1888 -

1955 - Handskruvpressar, pressverktyg, lövsågar, lövsågsblad o snickarhyvlar av järn samt utför revolversvarvning, supportsvarvning, chuckarbeten, fräsning, borrning mm.
Tillverkningsvärde per år: 150 000 kr. Anställda: 15 st.
1964 - som ovan.

Stålbrännargatan 7

Ägare o chefer: fabrikör Otto Qvarnström o fabrikör Karl-Otto Qvarnström. (uppgiften aktuell 1955)
1964- ägare endast Karl-Otto Q.

====================================================================

P A Larssons Gjuteri- & Aduceringsverk AB

Företaget grundades år 1889 av P A Larsson, C J Johansson och A Söderberg. År 1908 ombildades firman till aktiebolag och flyttade till Gredbyvägen. Aducering är en slags behandling av metall för att göra den mjukare och spänstigare.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1941.)

Adresser: Gredbyvägen 16, Valnöten 1

P A Larssons Gjuteri & Aduceringsverk AB  (FAKTAUNDERLAG)

1889 -

1907 Bolag

1955 - Ewarts- och stålbultskedjor, kättinghjul, elevatorskopor, vanligt och aducerat gjutgods samt stålgjutgods. Tillverkningsvärde per år: 6 000 000 kr. Anställda: 200 st.
1964 - som ovan. " " 8 000 000 kr. " 222 st.

Kungsgatan 67

Ev. gått upp i Järnförädling AB Hälleforsnäs.


====================================================================

P Aug. Karlsson

Verksamhetstid: 1878 - före 1926

I Eskilstunakalendern från 1891 uppges att han började sin verksamhet 1878. Tillverkningen bestod av "möbel-, port-, dörr-, skåp- och kassahvalvslås". Företaget låg på Smedjegatan 27 och hade 1891 18 arbetare. Det finns fortfarande med i Södermanlands kalender från 1919.

P Aug. Karlssons Låsfabrik  (FAKTAUNDERLAG)

1878 - 1896 - möbel-, port-, dörr-, skåp- och kassavalvslås.
Tillverkningsvärde per år: 15 000 kr. Anställda: 18 st.

Smedjegatan 27

Fortfarande omnämnt 1919.


====================================================================
P E Asplund  (FAKTAUNDERLAG)

1861 -

Div. slag av tänger, även nötknäppare.
1876 Anställda 5 st.

Adr. 228

Grundare: Asplund Per Erik.

Adr. 228 = nordvästra hörnet Drottninggatan, Smedjegatan.


====================================================================
Pettersson & Hellberg  (FAKTAUNDERLAG)

1885 -

1955 - Saxsprintar, remskruvar, elevatorskopskruvar och pinnskruvar. Anställda: 7 st.
1964 - som ovan. Anställda: 10 st.

Torshälla

Chef: ing. Gösta Hellberg. (uppgiften aktuell 1955 o 64)


====================================================================

Pontus Holmberg 

Verksamhetstid: 1876-1960 ca

I början av 1870-talet kom Pontus Holmberg (1852-1893) till Eskilstuna och 1876 startade han sin tillverkning av knivar. Den första tiden var Holmberg ensamarbetande knivsmed men hans produkter rönte stor uppmärksamhet och snart kunde han anställa. Pontus Holmberg avled 1893 och därefter drevs firman vidare inom släkten fram tills företaget såldes till Heljestrands industrier 1951. Företaget drevs vidare till i början av 1960-talet då verksamheten upphörde. Tillverkningen omfattade dolkar, jakt- och slidknivar men också konsttäljarknivar.


Pontus Holmberg AB  (FAKTAUNDERLAG)

1876 -

1911 Bolag

1960 T Upphört


Från start: jakt och slidknivar samt korkskruvar.
1896 - som ovan Tillverkningsvärde per år: 30 000 kr. Anställda: 22 st.
1939 - Tillverkningsvärde per år: 125 000 kr. Anställda ca 25st. Export 25%
1955 - slid- och slöjdknivar, korkskruvar. Specialitet: jaktknivar. " 18st.
1964- som ovan plus sportknivar. Tillverkningsvärde per år: 350 000 kr. " 18st.

Finns även uppgifter om att bröd-, spänt- och konsttäljknivar tillverkats. Tidsperiod okänd.
En specialitet var knivar med skaft av masurbjörk.

Uppgått i:

AB C V Heljestrand, Eskilstuna, 1951

Rademachergatan 36

Grundaren, Pontus Holmberg drev rörelsen fram till sin död 1893, då brodern Fritjov Holmberg övertog företaget fram till 1911 då han avled. Ägandet övergick då till Fritjovs son Ragnar som ombildade företaget till bolag. Ragnar dog 1916 och brodern Ruben (född 1893) tillträde chefskapet. Dessförinnan hade han åren 1912-17 studerat i Amerika.
Prisbelönades i Paris år 1900 och Gävle år 1901.

Tillverkningen övertogs 1951 av C V Heljestrand som ett dotterföretag.
Konstknivar fanns med i katalog så sent som 1954. När företaget lades ned på 1960 - talet fanns lådvis med halvfabrikat och lösa knivdelar kvar.


====================================================================

Pressbolaget

Se Eskilstuna Stålpressningsbolag AB


====================================================================

Punker AB

Företaget grundades år 1940 som metallmanufakturfabrik på Gränsgatan 9. År 1963 hade företaget lokaler på Hejargatan 5 med kontor på Strandgatan 10. År 1974 fanns kontoret på Strandgatan 12. Tillverkning av spritkök, fotogenkök, karbidlampor, jeepdunkar, sekatörer, rostfria uppläggningsfat och skålar, rondskålar, ugns- eller bakplåtar till försvaret, skruvstycken i gjutjärn, fönsterbeslag – ”Pivåfönsterbeslag”. Varumärke: ”Punker”.

(Källa: Hessler, A, red. Svensk Industrikalender 1955. Sveriges Industriförbund.)

Adresser: Gränsgatan 9 / Hejargatan 5 / Kontor: Strandgatan 10, senare 12.


Punker AB  (FAKTAUNDERLAG)

1940 ? -

1940 Bolag


1955 - Spritgaskök och -element (märke: "Punker"), fotogenkök, motorvärmare, karbidlampor samt fönsterbeslag ("Pivåfönsterbeslag"). Tillverkningsvärde per år: 2 500 000 kr. Anställda: 100 st.
1964 - Spritgaskök och - element samt fotogenkök.

Tillverkningsvärde per år: 2 000 000  Anställda: 100 st.


Gränsg.9, Hejargatan 5.

VD: John F Claeson. ( uppgiften aktuell 1955 - 64)


====================================================================

Rademachersmedjorna

I de så kallade kronohusen från mitten av 1600-talet arbetar hantverkare än i dag. Här bodde och arbetade smederna, deras stora familjer, gesäller och lärpojkar. Det var fattigt och slitsamt. De var alla i det närmaste livegna. De smedjor som återstår i dag köpte Eskilstuna stad i början av 1900-talet för att i framtiden bevaras som minnesmärke från den rademacherska epoken i stadens historia. (Se även Berglindska smedjan)

(Källa: Södermanland – samlingsverk…Del 3, 1949.)

Adresser: Rademachergatan, Vallonen      

====================================================================

R Almkvist & Co AB  (FAKTAUNDERLAG)

1942 -

1947 Bolag

1955 - Precisionsskjutmått, djupmått samt verktyg.

Varumärke "Tuna"
Tillverkningsvärde per år: 500 000 kr. Anställda: 20 st
1964 - som ovan.

Gustavsvägen 9

VD: Johan Nordström (uppgiften aktuell 1955, -64)


====================================================================

Riks- Persienn Verken AB  (FAKTAUNDERLAG)

1952 -

1955 - persienner av lättmetall samt persienndetaljer.
Tillverkningsvärde per år: 10 000 kr. Anställda: 10 st.


Varumärke: RPV


VD. Nils Holm (uppgiften aktuell 1955)


====================================================================

Rosenforsfabriken / Rosenfors manufakturverk / Libergs / Sveaverken *

År 1861 inköpte bröderna Bernhard och Oscar Liberg, Vreta gård och Rosenfors kvarn. År 1895 överlät dåvarande ägaren företaget på finsmidesmanufakturen "B. & O. Libergs Fabriksaktiebolag". Tillverkning av olika slags eggverktyg, skridskor, saxar, strykjärn, yxor och värjor mm. År 1896 ombildades det till aktiebolag, B o. O. Libergs fabriksaktiebolag. År 1921 förvärvade Eskilstuna Jernmanufaktur AB aktiemajoriteten i företaget och stannade kvar fram till år 1957.

(Källa: Dokumentation av kraftstationen i Skogstorp, 1998. Eskilstuna Museer / Södermanland – samlingsverk… Del 3, 1949.)

Adresser: Rosenfors, Skogstorp.

Rosenfors Fabriker  (FAKTAUNDERLAG)

1873 - alla slags saxar, strykjärn, besman, skridskor.
Se särskild fabrik för nypatent. hyvel o huggjärn: Bernhard Liberg (firma B & O LIBERG).
Kirurgiska instrument tillverkas av Levin Hedlund.

Skogstorp

Se även B & O LIBERG som ingår i begreppet Rosenfors fabriker.


====================================================================

OBS! Stavningen av Eriksson ”ck” eller ”k”?


Rosenlind & Eriksson

Företag grundades år 1933 av fabrikörerna Harry Rosenlind och Ernst Eriksson. Det är en specialfabrik för tillverkning av bilbussningar för alla bilmärken samt backspeglar med glas av rostfritt stål, rostfria kuvertartiklar av modell Tuna, askfat, cigarettkoppar, groggbrickor, ljusmanschetter, bordduksklämmor mm.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Bruksgatan, Valsverket 3


Rosenlind & Ericksson  (FAKTAUNDERLAG)

1933 -

1944 - Byggnadssmiden, rostfria artiklar såsom gafflar, skedar och fat. Bilbussningar (landets största producent). Reservdelar till bilar. Gängsnitt.

Bruksgatan 8

Grundarna Harry Rosenlind (född 1900) och Ernst Ericsson (född 1895) hade tidigare varit anställda inom den mekaniska industrin bla. hos Bolinder-Munktell och C.J Johansson.
Först var verksamheten förlagd till Sliphuset , men flyttade efter några år till Bruksgatan 8.


 ====================================================================

Segerström & Svensson *

Företaget hade vid starten år 1906 i "sliphuset" samma namn som grundaren, C G Segerström. Företaget bolagiserades år 1929 och verksamheten har varit ytbehandling och tillverkning av metallföremål.


Segerström & Svensson  (FAKTAUNDERLAG)

1906 -

1929 Bolag


1906 - Huvudsakligen förnickling av främmande gods, till ett årligt värde av 24 000 kr. Anställda: 6 st.
1944 - Förnicklingar och galvaniseringar. " 5 st
1955 - Korpusartiklar i metall, försilvring och förnickling. Tillverk./år: 1 500 000 kr. Anställda: 50 st
1964 – Hushållsartiklar. Tillverkningsvärde per år: 5 000 000 kr. Anställda: 110 st.

Tidigare namn:

C G SEGERSTRÖM (i "sliphuset" 1906)

Björksgatan 12

Grundaren, Carl Gustaf Segerström (född 1870) var son till smeden Lars Gustaf Segerström.


====================================================================

Seth Fredric Jernbergh  

Jernbergh finns med i Södermanlands länskalender från 1863 och tituleras låssmed. I Eskilstunakalendern från 1876-77 kallas han byggnadssmidestillverkare. Han har 5 arbetare och finns i gård 297. Tillverkningen består även av "strykjärnsfötter, sockerlådsknifvar, klockvinklar, säng- och bindskruvar med tillhörande nycklar". Han finns fortfarande med i kalendern från 1919.


====================================================================
S J Stark  (FAKTAUNDERLAG)

1933 -

1944 - Allt inom branschen tillverkas i den egna verkstaden. Huvudvikten har lagts vid på guldsmeds- och gravyrhantverket. Anställda: 2 st.

Drottninggatan 11

Grundare: Stark (född 1897) och Svensson.

De första åren omfattade verksamheten endast guldsmedsverkstad.
1934 flyttade man verkstaden till Drottninggatan 11, där också butik öppnades.
1937 utträdde guldsmed Svensson ur företaget.
Sven Josef Stark hade utbildat sig hos Hovjuvelerare Svensson i Linköping mellan åren 1911-1920.

====================================================================

Smidesfabriken Ferm

Företaget grundades år 1917 vid Nyforsgatan 46 av E Hj. Persson, J E Widlund, A L Ekström och C J Thydin. Först tillverkning av tänger och sedan olika metallarbeten och verktygstillverkning.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Nyforsgatan 46, Facklan 11

====================================================================
Smidesfirman Jansson & Lundh  (FAKTAUNDERLAG)

1917 -

1944 - smides- och järnkonstruktioner. Företagets specialitet var då järnkonstruktioner och svetsning. Anställda: 16 st. Avsättningsområde, Södermanland med närliggande trakter.

Stenmansgatan 7

Grundare: Gunnar Jansson o Gustaf Lundh.

1930 flyttade man till den ovannämnda adressen på Stenmansgatan. Lokalerna upptog då en yta av ca 1000 kvm.
1939 lämnade Lundh rörelsen och istället inträdde fabrikör Janssons söner, Göte (född 1910) och Nils (född 1912) som delägare.


Fabrikör Gunnar Jansson (född 1885) tillhör en smedsläkt i vilken det finns smeder i 5 kända generationer.

SSA

Rakknivar


Kan möjligen stå för Svenska Stålsmides AB (SSA) som upphörde 1921-22.


====================================================================
S Molin  (FAKTAUNDERLAG)

1937 -

Tidigare namn:

Oskar Molins Knivfabrik 1894-1937.

Bytt namn: K Molin, 1966

====================================================================
Stans- & Verktygsfabriken AB  (FAKTAUNDERLAG)

1935 -

1945 Bolag

1939 - Stansar och pressverktyg. Anställda: 10 st.
1944 - Pressverktyg såsom drag- och klippverktyg, hejarstansar och biltillbehör. Massfabrikation av pressade detaljer utfördes på beställning. Anställda: 22 st. Även export.
1955 - Hushålls- och sjukhusartiklar i rostfritt stål. Anställda: 32 st.

Stålbergsvägen

Grundare: Bengt Malmberg (född 1905).

Ej omnämnda i svensk industrikalender 1964.
1941 flyttade man in i de nyuppförda lokalerna på Stålbergsvägen (yta ca 650 kvm).
Grundaren har tidigare varit verksam inom branschen på olika platser i Sverige och utlandet.


====================================================================

Stathmos AB (Vågfabriks Stathmos AB) * 

Vågfabriksaktiebolaget Stathmos grundades år 1898 i Stockholm. Tillverkning och försäljning av Aug. Stöckig automatiska våg - Stathmos. Tillverkning av vågar i storlekar från brevvågar till Wagganvågar. Redan år 1902 hade Stathmos vunnit världsrykte. År 1941 flyttades fabriken till Eskilstuna.

(Källa. Södermanland – samlingsverk…Del 3, 1949.)

Stathmos AB  (FAKTAUNDERLAG)

1898 -

1940 Bolag

Vågar av alla slag.

Föremål märkt, Stathmos Nynäshamn, indikerar verksamhet även på denna ort.

Hejargatan 1, Vilsta

Företaget etablerat 1898 i Stockholm. Nuvarande bolag grundat 1940. Tillhör Kooperativa förbundet. (Sista uppgiften aktuell 1955 och 1964).


====================================================================

Stenmans

Se ASSA Stenman AB

====================================================================

Stille-Werner AB  (FAKTAUNDERLAG)

1841 -

1955 - Kirurgiska instrument, sjukhus- och operationsmöbler samt förbandsartiklar. Utför hejarsmiden.

Tillverkningsvärde per år: 4 000 000 kr. Anställda: 265 st. Stockholm
1964 - som ovan plus baby- och förbandsartiklar i fabriker i Stockholm och Gustavfors.
Tillverkningsvärde per år: 8 000 000 kr. Anställda: 334st. Gäller: Eskilstuna –Stockholm - Gustavfors.

Pressarg. 1

Mekaniska verkstäder i Eskilstuna och Stockholm och Gustavfors.

Startår avser Stockholm.


====================================================================

Stålfors bordknivfabrik

Anders Ståhlberg, son till en soldat Diurman, gick i lära hos Julius Hallenius vid Tunafors och blev mästare år 1800. Som sådan var han snart erkänd som tillverkare av den tidens bästa bordsknivar. År 1829 bedriver han sin rationaliserade bordsknivsframställning i sliphuset nr: 46. Lars Fredrik Ståhlberg gick i lära hos sin far Anders Ståhlberg redan som 12 åring och blev faderns kompanjon i firman som då fick namnet And. Ståhlberg & Son. År 1843 övertog L.F. Ståhlberg ensam rörelsen som då flyttades till hans egen gård, Kungsgatan 19. I samband med att gården brann ner lät han bygga en ny verkstad, belägen vid vattenkraft som sedermera blev kallat för Stålfors. Den plats som han lät uppföra den nya verkstaden hade han 1845 förvärvat av dåvarande innehavaren av Tunafors bruk, Georg Noréus. Han grundade då Stålfors bordknivfabrik. År 1852 meddelas i länskalendern, att Ståhlberg vid Stålfors ”anlagt verkstad för finare smiden med vattendrift och sliphus efter engelsk metod”. Under ett flertal år därefter, moderniserade L F Ståhlberg sin verksamhet med flera mekaniseringar och metoder, som redan fanns i bruk utomlands och som han anammade till sin egen verksamhet. Verksamheten växte och blev till en ansenlig fabrik med mångdubbel produktionskapacitet och kapital. År 1877 kunde fabriken utannonsera om att dess tillverkningar prisbelönats i Stockholm1851 och 1866, i Paris 1855 och 1867 i Malmö 1865, i Boulogne 1867 och i Wien 1873 och att tillverkningen omfattade alla sorters finare och grövre knivar såsom bord-, bröd-, smör-, ostbords-, kock-, tälj-, skomakare-, sadelmakare-, korkskärare-, slaktare-, förskärare-, samt fisk- och pomeransknivar.

(Källa: Ohlsson m fl, 2002, Eskilstuna Historia del III, Stadsarkivet, Eskilstuna

Hellberg Knut, 1938, Järnets och smedernas Eskilstuna del II, Författarens eget förlag, Eskilstuna

Sigurd Erixon, Ur Låsets Utvecklingshistoria, s. 58-90, På järnets fasta grund, Låsbolaget 100 år, AB J.O Öberg & Sons Boktryckeri, Eskilstuna, 1946)

====================================================================


Stålförädling  (FAKTAUNDERLAG)

1936 -


1944 - Kuvertartiklar och matbestick i rostfritt stål. Man utför även slipning och smärgling av kuvertartiklar i nysilver. Anställda: 2 st.

Sliphuset, Faktoriholmarna

Grundare: Bernhard Åkerblom (född 1881).

1941 flyttade man verksamheten till Sliphuset.
1942 inträdde sonen Rune Åkerblom (född 1916) som delägare i företaget.


====================================================================

Stålpressen, Se Eskilstuna Stålpressningsbolag AB / Tillverkare

====================================================================
Stämpelfabriken *  Se Eskilstuna Stämpelfabrik

====================================================================
Sveaverken AB  (FAKTAUNDERLAG)

1911 -

1917 Bolag


1955 - Klippfläktar för skärning och blåsning av grönfoder och halm, sammälds- och gröpkvarnar, sädeskrossar, hö- och kärvfläktar, spanmåls-, halm-, sug- och blåsfläktar, cirkelsågverk, enkla kantverk, balans- och vedkapsågar.
Tillverkningsvärde per år: 1 000 000 kr. Anställda: 33 st.
1964 - Ensilagefläktar för grönfoder o halm, sammälds- o gröpkvarnar, sädeskrossar, hö- o kärvfläktar, spannmåls-, sug- o blåsfläktar, propellerfläktar, cirkelsågverk samt transportskruvar.
Tillverkningsvärde per år: 3 000 000 kr. Anställda: 39 st.

Varumärke: Svea och Omega.

Tidigare namn:

Nya AB Sveaverken 1925 - 1958

Skogstorp

====================================================================
Svensk Armatur  (FAKTAUNDERLAG)

1938 -

före 1938 - Div. specialtillverkningar samt belysningsarmatur i parti och minut.
1938 - Armaturer.
1944 - Huvudsakligen hiss- och väggarmatur, golv- och bordsstakar samt pendlar. Lampskärmar. (Handmålning sker av en del färdiga arbeten.) Anställda i fabriken ca 40st. Hemarbeterskor för skärmtillverkning ca 50 st. Rörelsen är 1944 en av de största i branschen, särskilt när det gäller skärmtillverkning.

Tidigare namn:

BELYSNINGSARMATUR - 1938

Lindtorpsgatan 4

Grundare av Svensk Armatur Gösta Jansson (född 1904).

I början på 1930 - talet övertog direktör G. Jansson en äldre rörelse med namn BELYSNINGSARMATUR vilken tillverkade div. artiklar samt armaturer.
1938 ombildade Jansson rörelsen till att enbart fabricera armaturer och bytte då också namnet på företaget.
1941 flyttade man till lokalerna på Lindtorpsgatan.


====================================================================
Särenholm, se Carl Särenholm AB

====================================================================

Söderbloms Gjuteri AB *

Grundades av Knut Söderblom år 1877. Tillverkning av tröskverk, mejeri- och ångmaskiner, ångpannor, lokomobiler, cisterner, kvarn- och sågverk, pumpar, vatten- och värmeledningar, tegelpressar, transmissioner, verktygsmaskiner, kaminer, ugnar, gjutgods och smide för lantbruks- och byggnadsbehov samt och industriella behov.

Adresser: Noachsgatan 5, Nybyggaren 10


Söderholms Gjuteri AB  (FAKTAUNDERLAG)

1877 -

1884 - Tröskverk, div. gjutgods och smide. Tillverkningsvärde per år: 65 800 kr. Anställda: 50 st.
1900 - Mejerimaskiner, ångmaskiner, ångpannor, lokomobiler, cisterner, kvarn- och sågverk, pumpar, vatten- och värmeledningar, tegelpressar, transmissioner, verktygsmaskiner, kaminer och ugnar samt gjutgods och smide för lantbruks-, byggnads- och industriella behov.
Tillverkningsvärde per år: 306 000 kr. Anställda: 137 st.


Grundare: Knut Söderblom (ingenjör).

====================================================================
Taudiens Fickknivfabrik  (FAKTAUNDERLAG)

1945 - 1949

Fickknivar i rostfritt stål. Tillverkningsvärde per år: 90 000 kr. Anställda: 8 st.

Kv. Nötknäpparen 3.

Grundare: G E P Taudien.

Företaget startade sin verksamhet på Köpmangatan 37. Senare flyttade man till Nötknäpparen 3.
1947 - Inträdde brodern Otto som delägare.

====================================================================
Tegelbruket

Tegelbruket på Östra Åsgatan försvann på 1920-talet. Tillverkning av mur- och taktegel samt rör.

(Källa: Nanryd, M-L. Gatunamnen i Eskilstuna, 1995. Stadsarkivet.)

Adresser: Tegelbruksgatan / Östra Åsgatan


====================================================================
Th. Carlssons Grepfabrik  (FAKTAUNDERLAG)

1877 -

Från start: huvudsakligen grepar.

Tunafors

====================================================================
Thure Nilssons Juvelerare- & Guldsmedsaffär  (FAKTAUNDERLAG)

1927 -

1927 - tillverkning av varor i guld, silver och tenn. Detta i förening med gravyr och reparationer var till en början rörelsens specialitet.
1944 - som ovan. Av tillverkningen som firman nu specialiserat sig på kan nämnas: armknappar, smycken, broscher och ringar samt armband. Anställda i verkstaden 2 st + 1 st. lärling.


Kungsgatan 4

Grundare: Thure Nilson (född 1902) i Ystad.

1927 var rörelsen först inrymd i fastighet på Nygatan 22. Men då efterfrågan snabbt ökade flyttade man redan efter ett halvt år till Drottninggatan 14. Här stannade man i fem år varefter flytt skedde till Kungsgatan 4 där man fick lämpliga lokaler både för verkstad och detaljbutik.
Guldsmed T. Nilson lärde yrket i sin hemstad, Ystad och hade sedan praktiserat på ett flertal platser i landet innan start av egen rörelse skedde i Eskilstuna.

====================================================================
Torshälla Elmotor  (FAKTAUNDERLAG)

1946 -

1948 Bolag

1955 - Elmotorer och slipmaskiner. Utför reparationer och omlindningar samt åtar sig legoarbeten av olika slag. Tillverkningsvärde per år: 425 000 kr. Anställda: 17 st.
1964 - som ovan, men ej slipmaskiner.  300 000 kr.  10 st

Smedjegatan 32

Började sin verksamhet i Torshälla men flyttade senare till Eskilstuna.

====================================================================
Torshälla Konfektyr

1906 -

Torshälla

====================================================================
Torshällamaskiner

Firman etablerades under namnet Erik Eriksson Junior Verktygsmaskiner år 1916 och följde då upp en verksamhet som startade år 1896 i Eskilstuna. Bolagiserades med nytt namn - AB Torshällamaskiner - år 1953. Tillverkning av verktygsmaskiner, bl a. snabb-, produktions- och revolversvarvar, excenterpressar och hydrauliska kopieringsmaskiner. Varumärke "EEJV".

Adresser. Eskilstunavägen 16, Skruvstycket 2

Torshälla Maskiner AB  (FAKTAUNDERLAG)

1916 -

1953 Bolag

1955 - Verktygsmaskiner såsom snabbsvarvar, produktionssvarvar, hydr. kopieringsapparater, revolversvarvar, planslipmaskiner, tryck- och metallsvarvar, excenterpressar samt specialmaskiner.
Tillverkningsvärde per år: 1 500 000 kr. Anställda: 55 st.
1964 - som ovan. 3 500 000 kr.   100 st.

Varumärke och handelsnamn: EEJV

Tidigare namn:

Erik Eriksson Junior Verktygsmaskiner

Nyby bruk

Torshälla

Firman etablerad 1916 under namn: Erik Eriksson Junior Verktygsmaskiner. Bytte namn 1953 till Torshälla Maskiner AB.
Dir. o chef: civilingenjör Erik Eriksson (uppgiften aktuell 1955 o 1964)

====================================================================
Torshälla Sågbladsfabrik Rune Alison  (FAKTAUNDERLAG)

1881 -

1955 - Cirkelsågar för trä- och metallbearbetning, stock- och issågar, ram- och bandsågblad m.fl Sågblad samt murslevar, cementverktyg och skeppsskrapor, spackelspadar av stål, maskinhyveljärn, cirkelknivar och hackelsemaskinknivar.
Tillverkningsvärde per år: 250 000 kr. Anställda: 20 st.

Torshälla

Ej omnämnd i 1964 - års svensk industrikalender.

====================================================================
Torshälla Verktygs- & Mek Verkstad  (FAKTAUNDERLAG)

1944 -

1964 - Insats- och förlängningshylsor, borrchuckdornar, borrjagare mm. Anställda: 15 st.

Kjulavägen 21

Chef 1964: fabrikör Erik Möller.

====================================================================
OBS! Förnamnet oklart, Johan eller Lars Halénius.

Tunafors bruk

(Se även Tunafors Manufakturverk)

Johan Halénius övertog Tunafors bruk år 1749. Bruket övergick i Noréus ägo år 1845. Samma år lades bruksdriften ned och familjen lät istället hyra ut de då omoderna smedjorna till småföretagare. Det definitiva slutet för Tunafors bruk kom år 1873 då det mesta av anläggningarna såldes till Eskilstuna Jernmanufaktur AB, grundat av Johan Svengren.

(Källa: Pettersson, S & Törnkvist, M. Eskils Tuna vid Näria å, 2000. Eskilstuna museer.)

Tunafors Manufakturverk

(Se även Tunafors bruk)

Redan på 1600-talet var en mängd smeder sysselsatta vid Tunafors med vapen och spiksmide.

Många järnbruk grundade under 1600-talet hade tillstånd att utöver stångjärn även tillverka en viss mängd manufakturvaror. Lohesläktens innehav av Tunafors bruk börjar med Henrik Lohe, fortsatte efter hans död 1667 med Johan Lohe. På den sistnämndes tid fanns två hammare för stångjärnssmide och en för smiden av ämnen till produkter av skilda slag så som liar hästskor mm. Ämneshammaren förvandlade Johan Lohe till kopparhammare. Vid hans frånfälle år 1704 tog änkan Anna född Blume, vid och fortsatte driften till början av 1720-talet, då bruket försåldes till räntmästaren Daniel Lagersparre. Denne hade vid ungefär samma tid förvärvat Carl Gustafs Stads bruk. År 1749 sålde den dåvarande ägaren, Anna Woynarowska, de båda bruken till Lars Hallenius och flera expansiva år följde under hans tid.

(Källa: Karl-Otto Kull, 2002, Från Glättesten till El-strykjärn, Juts Böcker, Älvdalen

Bror-Erik Ohlsson och Ulf Magnusson, 2000, Eskilstuna Historia, del II, db Grafiska, Örebro)


====================================================================
Tång & Verktyg AB  (FAKTAUNDERLAG)

1932 -

1932 - Tänger och kvistsaxar.
1944 - I huvudsak som ovan. Anställda: 11 st.

Knoopgatan 1

Upptakten till starten 1932 var en permittering från Lindströms Tångfabriker. Fem arbetare slöt sig till samman och startade egen tillverkning.
1944 kvarstod endast två av de ursprungliga fem. Det var Edvin Olsson (född 1889) och Anton Ringstedt (född 1883). Men produktionen hade stadigt stegrats under de senare åren varför ett flertal nya medarbetare kunnat anställas.


====================================================================
Verktyg & Mekanik  (FAKTAUNDERLAG)

1935 -

1935 - Pressverktyg och stansar.
1944 - som ovan plus hushållsartiklar, husgeråd, rostfria urarmband, trädgårdssaxar, nagelklippare av specialmodell, koppelhakar till dubbelkopplade fönster, svängjärn mm. Vidare utföres svarvningar, fräsningar, pressningsarbeten samt andra mekaniska arbeten av olika slag.
Avsättning finns över hela landet.

Sliphuset vid Faktoriholmarna

Grundare: Bröderna Elon och Thore Eriksson.

1937 flyttade rörelsen till lokalerna i Sliphuset.
1939 blev Artur Wenngren (född 1909) delägare i företaget.
1940 utträdde Elon Eriksson.

====================================================================

Vigor Verktygs AB  (FAKTAUNDERLAG)

1936 -

1964 - Tänger för finmekaniker, urmakare m fl.
Tillverkningsvärde per år: 500 000 kr. Anställda: 12 st.

Tidigare namn:

ESKILSTUNA STÄMPEL-GRAVYR AB

Hejargatan 8, Vilsta

VD: Bengt Andersson (uppgiften aktuell 1964)

====================================================================
Wenus & Granlund Borstbinderi

Företaget grundades av S Wenus och B Granlund. Tillverkning av alla slags borstar och kratsskivor.

(Källa: Wendel, B. Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, 1938. Fournir.)

Adresser: Stenkvistavägen 41, Skräddaren 9

====================================================================
W Lund

Tillverkningstid: 1873 - före 1919 

I Eskilstunakalendern från 1876-77 uppges att han har 8 arbetare och att tillverkningen består av strykjärn och strykugnsjärn. Tillverkningen ligger då i Tunafors. 1896 har verksamheten flyttat till Rademachergatan 36 och då har han 5 arbetare. Tillverkningen består då av följande: strykjärn, hakgångjärn, klackjärn, yxor, spadar, billar, jordhackor m.m. samt smiden efter modeller.

Volvo CE

Se under Munktells Mekaniska Verkstad

Öbergs

Se C O Öberg & Co:s AB

====================================================================
Östermalms Bryggeri AB  (FAKTAUNDERLAG)

B.la. måltidsdricka klass 1.

Varumärke: ÖBE

Östermalm

====================================================================

Östmarks Låsfabriks AB  (FAKTAUNDERLAG)

1917 -

1955 - Byggnadslås, lås med huvudnyckelsystem, "ELÖ" patentlås, båtlås, kassaskåpslås mm.
Anställda: 35 st.

Tidigare namn:

Eskilstuna Låsfabrik, Östmark & Co

Senare uppgått i

AUG. STENMAN AB, 1960-talet

Stålbrännargatan 11

Flyttade till Kungsgatan 71 på 1970-talet.

Inga kommentarer: